Informatiebijeenkomst ‘Veiligheid en Vitaliteit in Benoordenhout’

Informatie en handvatten voor wijkbewoners om financieel, sociaal en vitaal veilig te wonen.

Woensdag 5 oktober Inloop om 13.30 uur. Start van het programma om 14.00 uur. Einde om 16.30 uur.

Programma 
Voelt u zich weleens onveilig in huis of op straat? Weet u wat u kunt doen om u veilig te voelen? En wist u dat sociale veiligheid leidt tot sociale vitaliteit? Tijdens deze informatiebijeenkomst, georganiseerd door de gezamenlijke zorg- en welzijnspartners en de Wijkvereniging Benoordenhout, staan deze thema’s centraal en proberen wij u te informeren en bruikbare tips en verwijzingen mee te geven.

Oproep ALV 17 november 2016

Geacht lid van de Wijkvereniging, geachte donateur,

Als het bestuur van de vereniging Wijkvereniging Benoordenhout, gevestigd te Den Haag, roepen wij op en nodigen wij u uit tot het bijwonen van de halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Wijkvereniging te houden op donderdag 17 november 2016, aanvang 19:45 uur, inloop vanaf 19:30 in het ANWB Gebouw, Wassenaarseweg 220, 2596 EC, Den Haag (hoek Wassenaarseweg/Van Alkemadelaan).


Appartementen in het Berlage Huis

Het bestuur van de wijkvereniging deelt mede dat het mooie Berlagegebouw op de hoek Raamweg /Groenhovenstraat, dat al vele jaren grotendeels leegstaat, waarschijnlijk een nieuwe eigenaar krijgt.

Onderstaand treft u een uitnodiging aan voor een informatieavond op 29 juni waarin plannen (ook) dit gebouw te renoveren tot appartementen zullen worden toegelicht.

Transformatie Willem Witsenplein

Hierbij de presentatie van het plan voor de transformatie van het Willem Witsenplein. Andere informatie heeft de webredactie niet bereikt. De plaatjes spreken voor zich!
Informatieavond inzake Willem Royaardsplein

Inloopavond op 17 mei van 18.00 tot 20.00 uur in het ANWB-gebouw inzake vernieuwing winkelcentrum Duinzicht op het Willem Royaardsplein

Op dinsdagavond 17 mei vindt van 18.00 tot 20.00 uur een inloopbijeenkomst plaats over de plannen voor vernieuwing van het winkelcentrum op het Willem Royaardsplein. 

Op deze avond zullen de plannen van de eigenaar WP Retail Invest (WPRI) kunnen worden bekeken en kunt u suggesties doen. De plannen behelzen verplaatsing van Albert Heijn naar de plek van de huidige parkeerplaats, aanleg onder de nieuwe gelijkvloerse AH van een parkeergarage voor ca. 155 auto’s, bouw van ongeveer 25 appartementen en renovatie van bestaande en komst van nieuwe winkels en voorzieningen. Het plein blijft voorts behouden als levendig en gezellig ontmoetingscentrum.

Afgelopen anderhalf jaar zijn de plannen intensief besproken in een Klankbordgroep met belanghebbenden, zoals de directe buren en VvE’s en de Wijkvereniging, alsmede de Gemeente. Dat heeft geleid tot een aangepast schetsontwerp met diverse verbeteringen waar een ieder zich meer of minder in kon vinden. Inmiddels heeft de Gemeente, die de plannen tot vernieuwing van het 40 jaar oude winkelcentrum steunt, een Nota van Uitgangspunten opgesteld met de kaders waarbinnen de plannen moeten passen.

De inloopavond vindt plaats in het ANWB-gebouw aan de Wassenaarseweg 220 (hoek Wassenaarseweg/Alkemadelaan). Bij binnenkomst op het terrein niet naar links naar de rotonde en hoofdingang, maar rechtdoor naar het E-gebouw. De bijeenkomst vindt aldaar plaats op de bovenste etage.

Zie ook de website van de Gemeente over de voornemens van WPRI met tevens links naar de Nota van Uitgangspunten, een schetsontwerp van het plein en impressies van het vernieuwde winkelcentrum Duinzicht.

Wijkvereniging Benoordenhout

Van Alkemadelaan van 9 t/m 13 mei afgesloten

Van Alkemadelaan van 9 t/m 13 mei afgesloten vanaf de Benoordenhoutseweg richting Waalsdorperweg

Vanaf maandag 9 mei tot en met vrijdag 13 mei vindt de tweede fase van de asfalteringswerkzaamheden op de Van Alkemadelaan plaats. In deze fase is de Van Alkemadelaan vanaf de Benoordenhoutseweg richting de Waalsdorperweg afgesloten.

Bus 23 wordt ook tijdelijk omgeleid, uitgebreide informatie via deze link.

Heeft u verder nog vragen en/of opmerkingen voor of tijdens de werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met de heer Michael Ilahi, via telefoonnummer: 06 - 55 84 41 44.Informatieavond inzake Willem Witsenplein

Informatieavond inzake Willem Witsenplein 6 in ANWB-gebouw
Op dinsdagavond 10 mei om 20.00 uur is er een informatieavond inzake de plannen voor transformatie van het al jaren leegstaande kantoorpand Willem Witsenplein 6 (waar voorheen o.m. de Octrooiraad en het postkantoor zaten) in een appartementencomplex. Op deze avond zal de nieuwe eigenaar Reshape Properties een toelichting geven op de plannen.

De avond vindt plaats in het ANWB-gebouw aan de Wassenaarseweg 220 (hoek Wassenaarseweg/Alkemadelaan). Bij binnenkomst op het terrein niet naar links naar de rotonde en hoofdingang, maar rechtdoor naar het E-gebouw. De bijeenkomst vindt aldaar plaats op de bovenste etage.

De bijeenkomst duurt van 20.00 tot 22.00 uur.