Zet 20 april vast in je agenda voor de ALV.

20 April is het weer zo ver. De Algemene Leden Vergadering van de Wijkvereniging Benoordenhout.

Binnenkort op deze website meer informatie. Mis het niet en zet dit vast in je agenda.

Appartementen in het Berlage Huis

Onderstaand treft u een uitnodiging aan voor de tweede informatieavond op 7 december waarin plannen dit gebouw te renoveren tot appartementen zullen worden toegelicht.

Uitkomst verkiezing parkeerpleinen op Breitnerlaan

De parkeerpleinen op de Breitnerlaan zijn aan een opknapbeurt toe. Tot 24 oktober 2016 konden bezoekers van deze site kiezen uit 2 voorstellen. De uitslag is bekend.

Uitslag verkiezing
Aantal stemmen
Voorstel 1, met meer bomen en parkeerplaatsen       36 stemmen (87%)
Voorstel 2, huidige situatie verandert zo min mogelijk 6 stemmen (13%)

Planning
De uitvoering van voorstel 1 start nog dit jaar. Tijdens de kerstperiode zijn er geen werkzaamheden.

Groen
De gemeente kijkt in samenspraak met de bewoners, volgend jaar naar de invulling van de groene perken. Deze zijn dus niet in het voorstel opgenomen.

Bewonersbrief
Bewoners hebben hierover een brief gekregen van de gemeente. U kunt die brief hier lezen.

PDF bestand Bewonersbrief Parkeerpleinen Breitnerlaan (PDF, 843 kB)

Geen betaald parkeren in Duinzigt

Uit het draagvlakonderzoek onder de bewoners in Duinzigt blijkt dat een ruime meerderheid geen parkeerprobleem ervaart en ook geen parkeerregeling wenst.

In Duinzigt is een draagvlakonderzoek gehouden. Bewoners werd gevraagd of zij een parkeerprobleem ervaren en of zij betaald parkeren willen.

Op basis van deze uitslag heeft wethouder De Bruijn besloten geen procedure tot besluitvorming betaald parkeren in Duinzigt op te starten. Er komt dus geen betaald parkeren.

Bewonersbrief
Omwonenden hebben een brief van de gemeente ontvangen over de uitslag van het onderzoek.

 PDF bestandBewonersbrief uitslag draagonderzoek betaald parkeren Duinzigt  (PDF, 121 kB)

Commissiebrief
Klik hier om de brief aan de raadscommissie te lezen.

Parkeren in Den Haag
Lees alles over parkeren in Den Haag op www.denhaag.nl/parkeren.

Stukken ALV staan online


De concept notulen ALV 20-4-2016 en het Jaarplan 2017 staan online. U kunt ze vinden in ons Archief.

Verslag bijeenkomst vestiging Kosovotribunaal RaamwegVerslag
september 2016 19:30 – 21.00
Raamweg 47, Den Haag

Aanwezig Namens Kosovo Specialist Chambers: 
Guido Acquaviva – plaatsvervangend griffier 
Mike Pottinger – hoofd facilitaire zaken

Namens Gemeente Den Haag: 
Irene Bikker - projectleider 
Fernand de Beaumont - verkeerskundige

Namens Rijksvastgoedbedrijf: 
Petra Lutke Schipholt – projectleider 
Fokke van Dijk - architect

1. Opening en inleiding
Petra Lutke Schipholt van het Rijksvastgoedbedrijf heet alle aanwezigen van harte welkom. Zij stelt de aanwezige projectbetrokken voor. Ook blikt ze vooruit op de agenda van deze eerste bijeenkomst voor omwonenden van project Renovatie Raamweg te Den Haag.

Informatiebijeenkomst ‘Veiligheid en Vitaliteit in Benoordenhout’

Informatie en handvatten voor wijkbewoners om financieel, sociaal en vitaal veilig te wonen.

Woensdag 5 oktober Inloop om 13.30 uur. Start van het programma om 14.00 uur. Einde om 16.30 uur.

Programma 
Voelt u zich weleens onveilig in huis of op straat? Weet u wat u kunt doen om u veilig te voelen? En wist u dat sociale veiligheid leidt tot sociale vitaliteit? Tijdens deze informatiebijeenkomst, georganiseerd door de gezamenlijke zorg- en welzijnspartners en de Wijkvereniging Benoordenhout, staan deze thema’s centraal en proberen wij u te informeren en bruikbare tips en verwijzingen mee te geven.

Oproep ALV 17 november 2016

Geacht lid van de Wijkvereniging, geachte donateur,

Als het bestuur van de vereniging Wijkvereniging Benoordenhout, gevestigd te Den Haag, roepen wij op en nodigen wij u uit tot het bijwonen van de halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Wijkvereniging te houden op donderdag 17 november 2016, aanvang 19:45 uur, inloop vanaf 19:30 in het ANWB Gebouw, Wassenaarseweg 220, 2596 EC, Den Haag (hoek Wassenaarseweg/Van Alkemadelaan).