Opening Robin Hood en Huttenbos speelplek in Haagse Bos


Oostduinlaan-Van Maudricstraat: werkzaamheden

Maandag 4 juni 2018 zijn de onderhoudswerkzaamheden in de Oostduinlaan en de Van Maudricstraat gestart. De werkzaamheden duren naar verwachting tot en met vrijdag 5 oktober 2018.


De werkzaamheden zijn:
  • opnieuw bestraten stoepen en stoepranden
  • opnieuw bestraten parkeerplaatsen
  • vernieuwen asfalt rijbaan
  • inrichten voetgangersoversteekplaatsen bij Van Maudricstraat en Ruychrocklaan
  • vervangen asfalt voor klinkers in Van Maudricstraat

Planning
Het werk is in fases:

Fase 1 is van 4 juni tot en met 27 juli 2018.
Er zijn werkzaamheden aan de even kant van de Oostduinlaan en in de Van Maudricstraat.

Fase 2 is van 3 tot en met 28 september 2018.
Er zijn werkzaamheden aan de oneven kant van de Oostduinlaan.

Fase 3 is van 1 tot en met 5 oktober 2018.
Er zijn asfalteringswerkzaamheden op de Oostduinlaan.

Overlast en bereikbaarheid
De werkzaamheden geven overlast. Woningen en bedrijven blijven bereikbaar voor voetgangers. Doorgaand verkeer richting de Wassenaarseweg wordt omgeleid via de van Hogenhoucklaan en Ruychrocklaan. Fietsers richting de Wassenaarseweg worden omgeleid via de Van der Woertstraat en Ruychrocklaan. Verkeer richting de Van Alkemadelaan rijdt in fase 1 en 2 langzaam langs het werk.

Veiligheid
De gemeente werkt zo veilig mogelijk. Toch blijven werkterreinen gevaarlijke plaatsen. Vertel kinderen om hier niet in de buurt te spelen.

Parkeren
Met verkeersborden wordt per fase een parkeerverbod aangegeven.

Huisvuil
Tijdens de werkzaamheden komen speciale aanbiedplaatsen voor huisvuil, papier en grofvuilafspraken. De plekken worden aangegeven met borden.

Meer informatie
Neem bij vragen over de werkzaamheden contact op met de projectleider M. Ilahi via telefoonnummer 06 - 55 84 41 44.

Zeepkistenrace 2018

De zeepkistenrace 2018 vindt plaats op 24 juni, in Park Clingendael. De kinderen worden die dag omstreeks 13:30uur met hun zeepkisten verwacht.

Je kunt je nog inschrijven!

Inschrijven via het webformulier, klik op de banner in de rechterkolom of hiernaast.

Zomerbridge Bridgeclub Redubeth


Bridgeclub Redubeth (Benoordenhout, Den Haag) organiseert van 14 juni -2 augustus 2018 een Open Zomer Competitie

In de periode 14 juni -  2augustus a.s. organiseert Bridgeclub Redubeth in het Benoordenhuis, Bisschopstraat 5, Den Haag iedere donderdagavond van 19.30- 23.00u (nakaarten en ‘apres-bridge’ tot 24.00u) een Open Zomer Competitie voor zowel leden- als niet-leden.
Binnenlopen zonder voorafgaande aanmelding is voor de wedstrijdleiding bijzonder lastig. Derhalve is voor niet-leden aanmelding (naam en telefoonnummer) per e-mail voor woensdagavond voorafgaand aan de speelavond op donderdag naar redubeth@gmail.com een vereiste. U kunt zich aanmelden met of zonder partner. Indien u zich zonder partner aanmeldt dan proberen we een partner voor u te vinden; in het uitzonderlijke geval dat de wedstrijdleiding geen partner kan vinden, dan wordt u daarvan voor 18.00 u op donderdag op de hoogte gesteld.
Wat u bij Redubeth kunt verwachten is: gezelligheid en een vriendelijke sfeer; geen ‘mes op tafel’, (maar we houden ons aan de regels); 6x4 spellen (30 minuten per ronde); maximaal 32 paren.
Enthousiaste bridgers, bij wie het er niet van gekomen is lid te worden van een bridgeclub, en leden van andere bridgeclubs, u bent van de zomer van harte welkom bij Bridgeclub Redubeth!
De Redubeth website: www.nbbclubsites.nl/club/3021

BOOMING B’Benoordenhout is verhuisd

Uitnodiging voor de negenenveertigste wijkborrel THE SIXTIES op donderdag 7 juni aanstaande, aanvang 17.00 uur in “café” Paul Gabriël (Paul Gabriëlstraat sixty).

Het behoort niet tot de mogelijkheden om na de borrel te blijven eten.

Gezien de maandelijkse opzet kan eenieder insteken zoals het hem of haar uitkomt. Voor alle duidelijkheid: de borrel is voor alle wijkbewoners, maar de nadruk ligt op 50-plus. Mochten vrienden/wijkbewoners belangstelling hebben neem hen mee.

Feest der poëzie

MUZIKALE VOORSTELLING

ZONDAG 3 JUNI 2018 – AANVANG: 16.00 UUR

Het Feest der Poëzie en het Louis Couperus Museum brengen een korte versie van deze afwisselende voorstelling met werk van en muziek uit het werk van de grootste Nederlandse romanschrijver.

Voordrachtskunstenaar Simon Mulder brengt bekend en minder bekend werk van Louis Couperus; je kunt fragmenten uit 'De berg van licht' en de korte verhalen 'Het spoorwegongeluk' en 'Het verbeelde leven' verwachten. Simon is oprichter van het Feest

Een kijkje achter de schermen van een veelbewogen zeilrace

Eind juni finisht de Volvo Ocean Race in Scheveningen. Een goede aanleiding voor Ad Patres om aandacht te besteden aan de race van 2005/2006. Ad Patres nodigt u uit voor een uniek verhaal van achter de schermen in de Volvo Ocean Race door Tom Touber. Tom was 19 jaar Team- en race Directeur in de race. In 2005/2006 was hij directeur operations van Team ABN AMRO. Het schitterende gevoel van succes en het intense verdriet ligt in deze langste en zwaarste zeilrace ter wereld soms heel dicht bij elkaar. Ook in de editie van dit jaar is er weer veel gebeurd.

"Ad Patres brengt mensen bij elkaar door inspirerende verhalen te delen."


Programma donderdag 31 mei
19.00 uur: Inloop Paviljoen de Witte
19.30 uur: Welkom door Monique van den Brink (Ad Patres)
19.35-20.30 uur: Verhaal van Tom Touber
20.30-21.30 uur: Napraten en netwerkborrel

De bijeenkomst vindt plaats in Paviljoen de Witte.

Adres
Pellenaerstraat 4
2586 EK Den Haag

Formulier om aan te melden bevindt zich op deze pagina.

Lezing van prof. mr. Jaap de Hoop Scheffer

17 mei 2018, 15.00 uur, 
Benoordenhuis, Bisschopstraat 5

DE WERELDPANELEN BLIJVEN SCHUIVEN,
ONVOORSPELBAARHEID TROEF.
WIE HET WEET, MAG HET ZEGGEN!

Prof. de Hoop Scheffer is voorzitter van de Adviesraad Internationale Vraagstukken en hoogleraar 'Internationale Betrekkingen en
Diplomatieke Praktijk'; aan de Haagse Faculteit van de Universiteit Leiden. Eerder was hij o.a. Secretaris-Generaal van de NAVO.

Gratis toegankelijk voor leden/donateurs van de ContactClub Benoordenhout 55+.
Voor anderen € 5,- (incl. koffie/thee)

Geen aanmelding vooraf mogelijk
Informatie bij: Jan van Kreveld, 06-47787109

Huiskamerbijeenkomst


Gaan mijn buren verbouwen?


De overheid biedt haar diensten en berichten steeds vaker online aan. Een ontwikkeling die in de huidige  samenleving niet meer is weg te denken. Vanaf nu is er ook de mogelijkheid om via de e-mailservice of app van ‘Over uw buurt’ continu op de hoogte blijven van berichten van de overheid.

Voor elke burger is de buurt belangrijk

Je ontvangt informatie over besluiten die direct invloed hebben op de omgeving, zoals vergunningen, plannen en plaatselijke regelgeving. Via de app op smartphone of tablet of rechtstreeks via de mail. Je kunt zelf instellen welke  berichten je wilt ontvangen. Informatie van gemeente, provincie en waterschap komt via ‘Over uw buurt’ op één plek samen. Hierdoor ben je constant slechts één klik verwijderd van de meest recente berichten over de ontwikkelingen in de  buurt of wijk. Met ‘Over uw buurt blijft u snel en eenvoudig op de hoogte.

Ga naar deze website en meld je aan voor de emailservice, download de app of ge direct op de website zoeken: https://overuwbuurt.overheid.nl/