Tuincentrum Bloemendaal moet blijven!

Theo Kraan, woonachtig aan de Waalsdorperlaan is een handtekeningactie gestart op https://tuincentrumbloemendaalmoetblijven.petities.nl/ met als doel het Tuincentrum Bloemendaal te behouden op de plek waar het nu is.

Zoals bekend wil de gemeente Wassenaar, vanwege de bouw van de Amerikaanse Ambassade het tuincentrum weg hebben om er een protestveldje aan te kunnen leggen.
Veel bewoners van Wassenaar en ook veel Hagenaars waaronder met name Marlotters, Benoordenhouters, Bezuidenhouters, Mariahoevenaren, Scheveningers, zelfs bewoners uit de binnenstad van Den Haag zijn tegen de sluiting en dus onteigening van Tuincentrum Bloemendaal.

Hij heeft het bestuur gevraagd deze handtekeningactie onder jullie aandacht te brengen om zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen.

Indien er vragen zijn over deze handtekeningactie, dan is Theo Kraan bereikbaar op zijn mobiel: 0654227866.

Foto: Google maps

Enquête over het afsteken van vuurwerk

Burgemeester Pauline Krikke wil weten wat inwoners vinden van het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling. Vul de enquête in.

Elk jaar zorgt dit onderwerp voor discussies op straat, in de media en in de gemeenteraad. De afgelopen jaren zijn zowel landelijk als lokaal al de nodige maatregelen getroffen, zoals het beperken van de afsteektijd en het instellen van vuurwerkvrije gebieden. Krikke wil nu weten wat er goed en minder goed gaat en vraagt inwoners van Den Haag naar ideeën over wat de Haagse burger zelf nog kan doen.

Vuurwerk (foto: Arjan de Jager)

Vul de enquête in
Alle inwoners van de gemeente Den Haag van 12 jaar en ouder kunnen hierover een enquête invullen. Invullen duurt ongeveer 5 minuten en kan tot en met donderdag 29 juni 2017.

Naar de enquête

Goedkopere vergunning voor duurzame (ver)bouwers


Particulieren en bedrijven met duurzaam bouwplannen hoeven minder te betalen voor de aanvraag van een bouwvergunning. De regeling geldt voor alle vergunning plichtige bouwprojecten, van particuliere verbouwingen tot grote bouwprojecten van wooncorporaties en projectontwikkelaars. De besparing hangt af van de gekozen bouwoplossingen: hoe duurzamer, hoe meer korting. Met een dergelijke stimuleringsmaatregel, die 1 januari 2018 ingaat, behoort Den Haag landelijk tot de pioniers. 

"Den Haag werkt hard aan het verduurzamen van bestaande gebouwen en nieuwbouw", zo licht wethouder Joris Wijsmuller (Stadsontwikkeling, Wonen en Duurzaamheid) toe. "Dat moet ook, want in 2040 willen we als stad klimaatneutraal zijn. Veel particulieren en bedrijven zijn maar wat bereid om klimaatmaatregelen in hun plannen op te nemen, maar een steuntje in de rug helpt dat te versnellen. Daarom stimuleren we als gemeente op deze manier duurzame bouwplannen."

Bij indiening van vergunning geeft de aanvrager aan welke duurzame oplossingen in het bouwplan verwerkt zijn. Dat kan bijvoorbeeld gaan om zonnepanelen, dubbel- of tripelglas, isolatie of een zonneboiler. Aan de hand van die gegevens wordt de duurzaamheidsscore van de plannen berekend. Den Haag maakt hiervoor gebruik van het GPR-beoordelingssysteem, dat veelvuldig gebruikt wordt door overheden en de bouwwereld. De gemeente bepaalt de hoogte van de teruggaaf van de vergunningskosten - de zogenaamde 'bouwleges' - aan de hand van de 1 tot 10 GPR-score.

De 'groene leges'-regeling kwam tot stand in het verlengde van een motie van de gemeenteraad, waarin opgeroepen werd duurzame bouw te stimuleren. Voor de regeling, die geldt voor 2018 en 2019, heeft de gemeente Den Haag in totaal € 5 miljoen beschikbaar.

Informatieavond Haagse RugbyclubDe Haagsche Rugbyclub gaat verbouwen. 12 juni aanstaande is er een informatie avond. Klik hieronder op 'meer lezen' om de brief te lezen.

Voorbereiding Lustrum in volle gang! Bewoners van Benoordenhout! De voorbereidingen zijn in volle gang. Over 5 weken vieren wij het  jarig bestaan van de wijkvereniging. Op 17 juni 2017 zal om 12.00 uur de brocante markt 🛍  feestelijk worden geopend onder de muzikale 🎼  begeleiding van onze Benoordenhoutse band Archie en Bunkers! 🎸

Kom heerlijk wandelen over de oprijlaan van Clingendael en geniet van de marktkramen, ambachten, sporten, spelletjes voor jong en oud en de heerlijke hapjes 🌭 verzorgd door diverse foodtrucks! 🎉


Berlagehuis

Eindelijk! Beetje bij beetje kunnen we meer bekend maken over de bijzondere transformatie van het Berlage Huis. Vandaag delen we dan ook met trots een voorproefje.

Wilt u de komende weken alles te weten komen over het Berlage Huis? Schrijf u dan in op de website hieronder en wordt als eerste op de hoogte gehouden!

Aanmelden Kidsrun en Estafetterun

Aanmelden Zeepkistenrace

ProgrammaAankondiging Jubileum Wijkvereniging door Jubileumcommissie

Feest ter ere van het 40 jarig bestaan van de wijkvereniging Benoordenhout op 17 juni 2017

Beste wijkbewoners,

De wijkvereniging Benoordenhout bestaat 40 jaar. Dit heugelijke feit wil het bestuur van de wijkvereniging niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Naast een lustrumeditie van het wijkblad in juni, zal er door de lustrumcommissie een feestelijke dag met Franse allure georganiseerd worden voor alle bewoners van onze wijk.

De organisatie van dit lustrum is al in volle gang. Gedurende de dag zijn er veel activiteiten voor jong en oud!

Overdag kunt u wandelen over een brocante markt en genieten van live muziek. Aan entertainment geen gebrek; zo kunt u verschillende ambachten aan het werk zien en onze sportieve buurtgenoten zien strijden om mooie prijzen.