Missa Solemnis | Ludwig van Beethoven

Zaterdag 12 mei 2018 | 20.00 uur                                               Zuiderstrandtheater, Den Haag

Haags Toonkunstkoor en Hans-Sachs-Chor Neurenberg en het VU-Orkest o.l.v. Daan Admiraal

Solisten
Heleen Koele, sopraan
Maria Fiselier, mezzosopraan
Daniel Pataky, tenor
Frans Fiselier, bariton

Kaarten € 28,00 | € 25,50 Uitpas | € 12,50 < 27 jaar.
Inclusief programmaboekje, drankje en garderobe.


Het Haags Toonkunstkoor is een van die dingen waarvoor we af en toe de wijk uit moeten. In dit koor zingen meerdere wijkgenoten, het niveau is zeer hoog en binnenkort is er een uitvoering dichtbij, in het Zuiderstrandtheater. Koop snel je kaarten en voorkom dat je achter het net vist.

Achtergrond informatie door Peter Noordermeer
Missa Solemnis – van Neurenberg naar Den Haag
Neurenberg en het 126 jaar oude Hans Sachs Chor uit die stad als gelijkgestemde counterpart voor Den Haag en het 189 jaar oude Haags Toonkunstkoor: een kwestie van vanzelfsprekende – zo niet onvermijdelijke – samenwerking.

Samenwerking
Het is niet zonder reden dat het Hans Sachs Chor al in een vroege fase contact opnam met het Haags Toonkunstkoor om samen dit groots muzikaal project te realiseren. De basis voor

Kamermuziekfestival Haagse Hout 2018

Muziek op onverwachte locaties in het Haagse Hout.
Op je rug genieten van kamermuziek met live action painting!

In het weekend van 20, 21 en 22 april treden 40 ensembles van 2e-jaars studenten van het Koninklijk Conservatorium op in stadsdeel Haagse Hout! Zij verlaten hun studeerkamers om in verschillende combinaties muziek van bekende en minder bekende componisten in de wijk te laten klinken. Bewoners en geïnteresseerden maken zo gratis kennis met kamermuziek.

Dit Kamermuziekfestival is een samenwerking tussen de drie culturele partners in Haagse Hout: het Koninklijk Conservatorium, Stichting KunstPost en het DiamantTheater, het cultuuranker voor Haagse Hout.

Hubertine Langemeijer, directeur van Stichting KunstPost: ‘Bijzonder aan dit festival is dat de studenten ook op onverwachte plekken in ons Stadsdeel komen spelen. Bijvoorbeeld op LOOkatie 364 in de yogastudio: daar geven zij een concert met gitaar, fluit en luit. Het publiek mag er lekker bij gaan liggen om van de muziek te genieten. Een unieke ervaring!’

Meeuwenoverlast beperken


Meeuwen kunnen vooral tijdens de broedperiode overlast veroorzaken. De gemeente probeert deze overlast zoveel mogelijk tegen te gaan.
Meeuwen zijn beschermde dieren volgens de Wet natuurbescherming en daar moet bij het beperken van de overlast rekening mee worden gehouden.

Dak aanpassen
Heeft u een plat dak? U kunt dit zo aanpassen dat meeuwen er niet gaan broeden:

Pinnen plaatsen of netten of draden op het dak spannen, voorkomt dat meeuwen er gaan broeden. Via de Nederlandse Vereniging Plaagdiermanagement Bedrijven kunt u specialisten in 'vogelwering' vinden.
Meeuwen broeden graag op grinddaken en niet op een groen dak (dak begroeid met planten). De gemeente verleent daardoor een subsidie groene daken, voor als u een groen dak aan wilt leggen.

Ter inzage: Ontwerp Natuurbeheerplan 2019

Het door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland vastgestelde Ontwerp Natuurbeheerplan 2019 ligt van 9 april tot en met 21 mei 2018 ter inzage.Het natuurbeheerplan geeft aan waar welke mogelijkheden bestaan voor subsidiëring van natuurterreinen, agrarisch natuurbeheer en landschapselementen in Zuid-Holland. Grondeigenaren en -beheerders kunnen met het Natuurbeheerplan bepalen welk type subsidie van toepassing is op hun terrein.

Inzage
U kunt het Ontwerp Natuurbeheerplan 2019 digitaal inzien tot en met 21 mei 2018. Fysiek ligt het ontwerp in die periode tijdens kantooruren ter inzage op het provinciehuis, Zuid-Hollandplein 1 in Den Haag.

Indienen zienswijzen
Schriftelijke zienswijzen kunt u tot en met 21 mei 2018 indienen bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. de Afdeling Water en Groen, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag onder vermelding van 'Zienswijze Ontwerp Natuurbeheerplan 2019'.

Open Atelierdagen Benoordenhout

Open Atelierdagen Benoordenhout
zaterdag 26 en zondag 27 mei 2018, van 12.00 tot 17.00 uur

Op zaterdag 26 en zondag 27 mei bent u, tussen 12.00 en 17.00 uur, welkom bij  kunstenaars die allen wonen of werken in het Benoordenhout. Het is een bont gezelschap van professionals en amateurs die vele facetten van kunstuitingen tonen zoals: tekenen, schilderen, beeldhouwen, fotograferen, glasfusen, glas beschilderen, pottenbakken of werken met gemengde technieken en materialen.

Er is een wandel-fietsroute langs de ateliers en in het Benoordenhuis is een overzichtstentoonstelling ingericht.

../../../../../Pictures/Foto's-bibliotheek%202.photoslibrary/Masters/2017/02/22/20170222-165702/Uiltje%20monoprint%20Mieneke%20van%20Te
Mieneke van Teylingen
Folders met routekaart van de OPEN ATELIERDAGEN kunt u in de maand mei verwachten in uw brievenbus, in diverse wijkwinkels, in ’t Benoordenhuis en op de website van de wijkvereniging.

Bezoekers kunnen met de kunstenaars spreken, toelichting krijgen op het getoonde werk, hun inspiratiebronnen en de toegepaste technieken.
Bij veel van de kunstenaars zijn de tentoongestelde werken ook te koop.

Kort samengevat bieden de open atelierdagen in ‘t Benoordenhout op 26 en 27 mei u de gelegenheid te genieten van vele kunstuitingen, verborgen in uw eigen wijk.


Noteer de data in uw agenda en verheug u op een inspirerend en verrassend weekend.


Programma Evita Lokaal in april

Verlangt u ook zo naar het voorjaarszonnetje? Wij bij Evita Lokaal wel! Als het maar even kan zoeken we bij een kleine zonnestraal een beschut plekje in de tuin op.
Komt u ook een keer langs voor een kopje koffie of thee in de tuin als het voorjaar echt losbarst? Of schuif een keer aan bij één van onze maaltijden: de Herenlunch of de Pan op Tafel.

Hoewel het bij regen en wind ook prima vertoeven is in ons Lokaal, dus kijkt u vooral even naar onze programmering en het lezingenoverzicht voor de komende maanden. Beide vindt u bijgesloten bij deze mail.

Hieronder leest u alle highlights voor de komende maand.
Zien we u gauw (weer) eens in het Lokaal?

Lezing over levenstestament 
Elke tweede woensdag van de maand kunt u in Evita Lokaal een interessante lezing bijwonen. Het programma vindt u bijgesloten in deze mail. Aanmelden is wel nodig.

Op woensdag 11 april praat notaris Sandy Houdijk van Maaldrink Notarissen u bij over het belang van het goed regelen van uw zaken. Wat is een levenstestament en wat kunt u daar zelf allemaal in regelen? Wat is het verschil met een volmacht? Wat is handelingsonbekwaamheid?

Behalve dat u veel informatie ontvangt, is er ruim de mogelijkheid om uw vragen te stellen.
Aanvang: 10.00 uur
Einde: 12.00 uur
Kosten: €10,-.
Aanmelden : info@evitalokaal.nl of 070 314 16 06.


Openingstijden Evita Lokaal
Tweede Paasdag, maandag 2 april, is Evita Lokaal gesloten. In mei is het Lokaal gesloten op Tweede Pinksterdag, maandag 21 mei en op Hemelvaartsdag,donderdag 10 mei.


Mantelzorggroep
Afbeeldingsresultaat voor mantelzorgVoor mantelzorgers die elkaar willen ontmoeten en ervaringen willen delen, start in april een mantelzorggroep. Onder professionele begeleiding van Carien van Ree, consulent Mantelzorg, kunnen mantelzorgers elke 3e dinsdag van de maand met elkaar in gesprek gaan (17 april 15 mei, 19 juni).
Tijd: 19.00-21.00 uur
Deelname: €10,- per keer (incl. koffie/thee)
Heeft u belangstelling? Wilt u zich aanmelden? Of heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met Nicole Bicker, coördinator Evita Lokaal:n.bicker@evitalokaal.nl of via 070 314 16 06.


Poëziecafé op vrijdag
Afbeeldingsresultaat voor poezieHoudt u van poëzie, wilt u eens ervaren hoe het is om een eigen gedicht voor te lezen of bent u gewoon nieuwsgierig wat er zoal met onze taal en onze stem mogelijk is? Dan is het nieuwe Poëziecafé vast iets voor u. Iedere maand worden onder deskundige begeleiding van Joyce Weber gedichten gelezen, zelf gedichten gemaakt en wordt er aandacht besteed aan de stem in relatie tot het gedicht.
Data:
13 april van 15.00 tot 17.00
25 mei van 15.00 tot 17.00
Aanmelden : info@evitalokaal.nl of 070 314 16 06.


Elke 4e woensdag van de maand: Herenlunch!
Voor heren die houden van een mooie maaltijd en een goed gesprek, is de Herenlunch bij Evita Lokaal de juiste plek.
Afbeeldingsresultaat voor gedekte tafelElke vierde woensdag van de maand kookt onze chef Marjolein een heerlijk driegangen diner voor de heren. Gespreksleider Hans Walhain zorgt voor interessante gesprekonderwerpen en zo vliegt de tijd voorbij onder het genot van culinaire verrassingen en een lekker glas wijn. Belangstelling? Schuift u gerust een keer aan! Kosten: €12,5o. In april is de herenlunch op woensdag 25 april. Tijd: 12.00-14.30 uur
Aanmelden: info@evitalokaal.nl of 070 314 16 06.


Save the date
U kunt zich ook al vooruit inschrijven voor lezingen in de komende maanden (zie het bijgesloten overzicht). Op woensdag 9 mei bijvoorbeeld gaat Carien van Ree, consulent Mantelzorg, met u in gesprek over de mogelijke consequenties die de rol van mantelzorger met zich meebrengt voor onderlinge relaties. Hoe vanzelfsprekend is het om als partner, familielid of goede vriend dichter betrokken te raken bij het leven van een ander? Wat brengt dat mogelijk met zich mee? Hoe gaat u hier goed mee om?
Aanvang: 10.00 uur
Einde: 12.00 uur
Kosten: €10,-.
Aanmelden : info@evitalokaal.nl of 070 314 16 06.

Tot gauw ziens in Evita Lokaal!

Laat uw tuinafval gratis ophalen tijdens de takkenroute

Het is weer tijd voor de Haage takkenroute. Van 4 april tot en met 24 april komt de gemeente gratis uw tuinafval ophalen. U kunt hiervoor nu alvast telefonisch en via de website een afspraak maken.

U kunt voor een afspraak bellen naar 14070 of een afspraak maken via de pagina Grofvuil of groot tuinafval. Zo kan de Haagse Milieu Services de takkenroute inplannen.

Hoe biedt u het aan?
Bind het groot tuinafval samen en maak het niet langer dan 1,20 meter.
Boomstammen en takken met maximale doorsnede van 20 centimeter.
Bied uw tuinafval voor 7.45 uur aan langs de weg op de dag van uw afspraak.

Waarom tuinafval apart aanbieden?
Als u tuinafval apart aanbiedt, werkt u mee aan een beter milieu. Van uw tuinafval wordt compost gemaakt. Dit kan worden gebruikt als grond voor tuinen en parken.

Meer informatie
Kijk op www.denhaag.nl/afval voor meer informatie.

Florence en HWW zorg slaan de handen ineen


Acute zorg wordt efficiënter georganiseerd

Lokale zorgaanbieders Florence en HWW zorg hebben vandaag een intentieovereenkomst getekend voor het gezamenlijk verzorgen van de ongeplande acute zorg in de avond, nacht en het weekend.
Desiree Sollewijn Gelpke en Niels Honig ondertekenen een intentieverklaring tot samenwerking op het gebied van acute zorg voor ouderen (foto: Eva Collette, HWW zorg)
Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een oudere die ’s nachts uit bed valt en de personenalarmering inschakelt of een cliënt die onwel wordt overdag in zijn woonkamer en de alarmering oproept. HWW zorg en Florence denken door deze acute zorg samen te organiseren, zij betere en efficiëntere zorg kunnen verlenen en dat er minder kosten mee gemoeid zijn.

Toename acute zorg
In heel Nederland is sprake van een toename van het aantal ongeplande acute zorgvragen.

Uilennest (wijk 75): Plaatsing ondergrondse afvalcontainers

De gemeente begint 2 april 2018 met het plaatsen van ondergrondse restafvalcontainers in Uilennest (wijk 75). Dit is het gebied tussen de Van Alkemadelaan, Benoordenhoutseweg, Wassenaarseweg en Thérèse Schwartzestraat. De werkzaamheden duren tot eind juni 2018.

Het werk bestaat uit 2 delen:
Eerst worden er betonnen bakken in de grond gezet. De bakken worden afgedekt met betonnen platen. Daarna worden de containers in de betonnen bakken gezet. Bewoners krijgen bericht wanneer zij de containers kunnen gebruiken.

Overlast
Tijdens de werkzaamheden is er overlast. Houd er rekening mee dat:
- de werkplek wordt afgezet.
- er 2 weken een parkeerverbod is. Uw auto wordt weggehaald als u fout parkeert.
- lantaarnpalen in de wijk het misschien niet doen. De gemeente maakt de lantaarnpalen dan zo snel mogelijk.

Meer informatie
Heeft u vragen over de werkzaamheden? Neem dan contact op via e-mailadres: oracs@denhaag.nl of kijk op www.denhaag.nl/afval.