Statushouders in het gebouw van het Aloysius College

Namens het wijkbestuur, Pieter de Savornin Lohman, Voorzitter

Zoals bekend heeft het gemeentebestuur vorige week een aantal nieuwe locaties aangewezen voor de huisvesting van statushouders. Dat zijn vluchtelingen met een tijdelijke verblijfsvergunning die in Nederland mogen blijven. Ook de gemeente Den Haag heeft vanuit het Rijk de opgave statushouders te huisvesten.

Een van de door het College van B en W aangewezen locaties is een deel van het gebouw van het Aloysius College dat komende zomer vrijkomt als gevolg van de opheffing van het AC. Zoals bekend zal het Vrijzinnig Christelijk Lyceum (VCL) het AC-gebouw na de zomer voor 2 jaar gaan betrekken i.v.m. nieuwbouw van het huidige gebouw van het VCL in het van Stolkpark. Het VCL heeft echter niet het gehele gebouw nodig. De statushouders zouden daarom in een van het AC-gebouw afgescheiden deel komen. Het betreft een
afzonderlijke vleugel van het gebouw die over een bruggetje bereikbaar is vanaf de
Waalsdorperweg. Hier zouden ongeveer 30 statushouders komen te wonen.

De Wijkvereniging Benoordenhout heeft kennisgenomen van dit besluit waarover geen vooroverleg heeft plaatsgevonden. Wij hebben er begrip voor dat ook in onze wijk statushouders worden ondergebracht. Voor ons is vooral belangrijk dat er antwoord komt op een aantal vragen. Wij houden hierover contact met de VvE in het voormalige Patershuis alsmede met het VCL.

Het gaat daarbij om zaken als de veiligheid van de leerlingen, het precieze aantal en de samenstelling van de groep statushouders, het gebruik van de sportvelden en ook de bestemming van het AC-gebouw wanneer, over twee jaar, de leerlingen van het VCL zijn teruggekeerd naar hun nieuwe gebouw in het van Stolkpark (het AC gebouw heeft immers een schoolbestemming).

Wij zijn in overleg met de Gemeente over deze en andere onderwerpen. Ook zal de Wijkvereniging inspreken in een op 18 februari a.s. te houden debat in het stadhuis over de voornemens van het College van B en W.

Namens het wijkbestuur,
Pieter de Savornin Lohman
Voorzitter