Ingebruikname ondergrondse containers Duinzigt (wijk 76)

Op woensdag 13 april 2016 worden de ondergrondse restafvalcontainers in gebruik genomen in het gebied dat wordt omsloten door de Van Soutelandelaan, Van der Aastraat, Van Kijfhoeklaan, Ester de Boer-van Rijklaan, Jan Muschlaan, Cees Laseurlaan, Theo Mann-Bouwmeesterlaan, Waalsdorperweg (wijk 76 Duinzigt).

Het in gebruik nemen van de ondergrondse restafvalcontainers betekent dat het huisvuil na 13 april 2016 niet meer wordt opgehaald. U kunt uw huisvuil voortaan weggooien in een van de ondergrondse containers bij u in de buurt. Dat kan in uw eigen straat zijn, maar ook in 1 van de zijstraten.

Inleveren oude restafvalcontainers
De Haagse Milieu Services leegt op woensdag 13 april 2016 voor de laatste keer uw

container, deze wordt dan gelijk meegenomen. U kunt uw afval niet meer aanbieden in de restafvalcontainers. Als u uw container op 13 april 2016 niet kunt buitenzetten en u daarna uw oude container wilt inleveren, kunt u via www.denhaag.nl/afval een verzoek indienen om deze gratis op te laten halen. De container moet dan wel leeg zijn.

Tijdelijke bovengrondse container
Als het door onvoorziene omstandigheden niet mogelijk is om op deze dag de ondergrondse containers te plaatsen, zet de gemeente tijdelijk bovengrondse containers neer. Deze worden verwijderd zodra de ondergrondse containers alsnog geplaatst kunnen worden.

Gebruiksregels ondergrondse containers
In de nieuwe ondergrondse containers kunt u 7 dagen per week het restafval kwijt. Om overlast voor buren te voorkomen, vraagt de gemeente om de container alleen tussen 7.00 en 22.00 uur te gebruiken. Het is belangrijk geen grote zakken of dozen in de container te stoppen, om verstopping te voorkomen.

Inpandige voorzieningen en bedrijfsafval
Panden met eigen voorzieningen blijven hun eigen inpandige voorziening gebruiken. Ook bedrijven mogen de ondergrondse containers niet gebruiken. Voor panden met eigen voorzieningen en voor bedrijven verandert er niets in de inzameling van afval.

Overig afval
De groente-, fruit- en tuinafval (gft)-inzameling verandert niet. Als het gft-afval in uw wijk niet apart wordt opgehaald dan kunt u uw gft in de nieuwe ondergrondse containers stoppen. Dit afval moet u wel in een afgesloten vuilniszak doen. Wilt u toch afval blijven scheiden? Breng uw gft dan naar een van de afvalbrengstations.

Glas, papier, kunststof en textiel kunt u in de speciale verzamelcontainers bij u in de buurt doen. Kijk op www.denhaag.nl/afval voor de locaties bij u in de buurt. Papier wordt ook 1 keer in de 4 weken huis-aan-huis opgehaald. Wanneer dat in uw straat is ziet u op de huisvuilkalender.

Boete
Handhavers van de gemeente controleren op het juiste gebruik van de ondergrondse containers. U mag geen huisvuil of grofvuil naast de containers zetten of op straat. U riskeert anders een forse boete. Een volle of verstopte container kunt u melden via www.denhaag.nl/afval.

Adoptiecontainer
Bewoners kunnen ook een container adopteren. U helpt dan mee aan een schone omgeving.

Bewonersbrief
Omwonenden hebben hierover een brief van de gemeente ontvangen met meer informatie. Deze brief kunt u hier lezen:

PDF bestand Bewonersbrief Ingebruikname ORAC's Duinzigt (wijk 76) (PDF, 1317 kB)

Meer informatie
Kijk voor voor meer informatie op www.denhaag.nl/afval of mail naar oracs@denhaag.nl.