Jaarverslag en concept vorige notulen

Via deze website kunt u in het archief het jaarverslag 2015 en de concept notulen vorige ALV vinden. De concept notulen staan in de map Ledenvergadering.

Door op de naam van het document naar keuze te klikken verschijnt het document op uw scherm. Ook treft u daar een knopje aan (linksboven) om de notulen te printen.

Papieren versies van de bijlagen zijn eventueel ook op te halen in het Wijkcentrum ’t Benoordenhuis, Bisschopstraat 5, 2596 XH, Den Haag.