Informatieavond inzake Willem Royaardsplein

Inloopavond inzake vernieuwing winkelcentrum Duinzicht Willem Royaardsplein

Op dinsdagavond 17 mei vindt van 18.00 tot 20.00 uur in het ANWB-gebouw een inloopbijeenkomst plaats over de plannen voor vernieuwing van het winkelcentrum op het Willem Royaardsplein.

Op deze avond zullen de plannen van de eigenaar WP Retail Invest (WPRI) kunnen worden bekeken en kunt u suggesties doen. De plannen behelzen verplaatsing van Albert Heijn naar de plek van de huidige parkeerplaats, aanleg onder de nieuwe gelijkvloerse AH van een parkeergarage voor ca. 155 auto’s, bouw van ongeveer 25 appartementen en renovatie van bestaande en komst van nieuwe winkels en voorzieningen. Het plein blijft voorts behouden als levendig en gezellig ontmoetingscentrum.

Afgelopen anderhalf jaar zijn de plannen intensief besproken in een Klankbordgroep met belanghebbenden, zoals de directe buren en VvE’s en de Wijkvereniging, alsmede de Gemeente. Dat heeft geleid tot een aangepast schetsontwerp met diverse verbeteringen waar een ieder zich meer of minder in kon vinden. Inmiddels heeft de Gemeente, die de plannen tot vernieuwing van het 40 jaar oude winkelcentrum steunt, een Nota van Uitgangspunten opgesteld met de kaders waarbinnen de plannen moeten passen.

De inloopavond vindt plaats in het ANWB-gebouw aan de Wassenaarseweg 220 (hoek Wassenaarseweg/Alkemadelaan). Bij binnenkomst op het terrein niet naar links naar de rotonde en hoofdingang, maar rechtdoor naar het E-gebouw. De bijeenkomst vindt aldaar plaats op de bovenste etage.

Zie ook de website van de Gemeente over de voornemens van WPRI met tevens links naar de Nota van Uitgangspunten, een schetsontwerp van het plein en impressies van het vernieuwde winkelcentrum Duinzicht.