Stukken ALV staan online

De concept notulen ALV 20-4-2016 en het Jaarplan 2017 staan online. U kunt ze vinden in ons Archief.