Gast aan Tafel

Vluchtelingen zijn nog steeds veel in het nieuws. Inmiddels hebben veel vluchtelingen hier een status gekregen. Zij proberen nu te integreren en een leven op te bouwen.

Wil je deze nieuwkomers ontmoeten en ze thuis laten voelen? Wil je met ze in gesprek en een maaltijd met ze delen?

Meld je dan aan bij Gast aan Tafel


Een leuke manier om met nieuwkomers in contact te komen en ook voor de kinderen heel leerzaam.

Een maaltijd delen?

Bij ‘Gast aan Tafel’ ontmoeten Nederlanders en nieuwkomers elkaar op een leuke én ontspannen manier tijdens gezamenlijke maaltijden. Door regelmatig samen te eten leren zij elkaar steeds beter kennen. Het is heel interessant om meer te weten over elkaars cultuur en achtergrond. Zo ontstaat meer begrip en waardering, en wie weet zelfs een vriendschap.

De opzet van het programma

Gedurende zes maanden eten gastgezin en nieuwkomer één keer per maand met elkaar, de eerste keer eet de nieuwkomer bij het gastgezin, de tweede keer eet het gastgezin bij de nieuwkomer. Vervolgens om en om.

Aanmelden?

Als je meer wilt weten over het programma of je wilt je opgeven als gastgezin, kijk dan op onze website: www.gastaantafel.nl. Of neem contact op met het secretariaat, contactpersoon: Michiel Hardon. Bij opgave graag het volgende vermelden: Naam, adres, telefoonnummer, email en geboortejaar.