Verlengde Beginnerscursus of Opfriscursus Bridge

bij EHBV De Bond

In de februari 2017-uitgave van Wijkblad Benoordenhout kondigden wij een Beginnerscursus Bridge aan. Hierop kregen we veel respons. Daarom organiseren wij nu als voortzetting van de beginnerscursus een verlengde beginnerscursus en tevens een opfriscursus voor min of meer gevorderde bridgers.

Wat houdt de verlengde beginnerscursus en opfriscursus in?
Deze cursus is bedoeld voor bridgers die de beginnerscursus hebben gevolgd. Gebleken is dat  hun kennis van bridge na het volgen van de beginnerscursus nog onvoldoende is om met succes in clubverband te kunnen spelen. Daarnaast richten we ons in dezelfde cursus op min of meer ervaren bridgers die hun bridgekennis willen ophalen.

Het gaat om 9 lessen die gegeven worden in ons clubhuis ’t Benoordenhuis door een ervaren bridgeleraar. Een les duurt ca. 2,5 uur en zal vanaf 5 september 2017 iedere dinsdagochtend van 9.30 – 11.45 uur gegeven worden.

Tijdens de les wordt op een gestructureerde doch informele wijze de theorie behandeld en daarna worden er opgaven gemaakt, gevolgd door bespreking van de uitkomst van de opgaven waarbij de oplossing op papier wordt uitgereikt.

De kosten van deze cursus bedragen €  67,50. 

EHBV De Bond steunt de opfriscursus door het clubhuis kosteloos beschikbaar te stellen.

Doelgroepen
Degenen die dit voorjaar de beginnerscursus hebben gevolgd en nu worden voorbereid om na afloop van de cursus met succes in clubverband te kunnen spelen.
Min of meer ervaren bridgers die behoefte hebben om hun spelniveau te verhogen en daarmee met meer zelfvertrouwen en succes na afloop van dezelfde cursus bridge kunnen spelen.

Aanmelden voor deze cursus
Wilt u zich aanmelden voor deze cursus of wilt u meer informatie over de verlengde beginnerscursus c.q. opfriscursus, bel dan 070-3061106 of stuur een e-mailbericht naar bridge@ceon.nl.