500 jaar Reformatie in de Duinzichtkerk

Op hervormingsdag, 31 oktober, speelt het Rijnlands Symfonie Orkest de ‘Reformatie symfonie’ van Felix Mendelssohn Bartholdy. Voorafgegaan door een lichtvoetige inleiding over Luther en de Reformatie door ds. Corrie van Duinen.

Programma

  • Ontvangst met koffie: vanaf 19.00 uur (ingang plein)
  • Aanvang lezing: 19.30 uur
  • Aanvang concert in de kerk: 20.30 uur
  • Toegangsprijs: 10 euro, inclusief koffie

Op 31 oktober 2017 is het 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen vastspijkerde aan de deur van de slotkerk te Wittenberg. Deze haast mythische gebeurtenis en de uitwerking hiervan, wordt vaak gezien als het begin van de Reformatie en van wat we
nu ‘protestantisme’ noemen: een vernieuwingsproces dat de kerk en de wereld heeft veranderd. Wij vieren de 500ste verjaardag van dit bijzondere moment in de geschiedenis in de Duinzichtkerk met een lezing en een concert. Ds. Corrie van Duinen zal voorafgaand aan het concert een beeld schetsen van Luther en wat hem voor ogen stond. Aansluitend speelt het Rijnlands Symfonie Orkest de 5e Symfonie van Mendelssohn, die als bijnaam ‘de Reformatie Symfonie’ heeft gekregen.

Deze 5e Symfonie in D majeur/D mineur is door de toen 20-jarige Felix Mendelssohn (1809-1847) gecomponeerd voor de viering van 300 jaar Augsburgse Confessie, in 1830. Dit grond leggende document in de geschiedenis van de Lutherse Kerk werd in juni 1530 gepresenteerd aan Keizer Karel de Vijfde. Mendelssohn gebruikt in zijn symfonie het door Luther gecomponeerde ‘Een vaste burcht is onze God’ als hoofdthema. Dat geeft deze symfonie een bijzonder karakter. Onder meer door ziekte van Mendelssohn kwam de muziek niet op tijd gereed, en werd het stuk pas in 1868 voor het eerst, postuum uitgevoerd. De symfonie heeft een schitterende andante-opening, een lichtvoetig tweede deel, een ontroerend vervolg in deel drie; en een prachtig slot, voortbordurend op ‘Een vaste burcht is onze God’. Dirigent van het Rijnlands Symfonie orkest is AndrĂ¡s Czifra (1953), geboren te Budapest, Hongarije.

Zie voor meer informatie over het Rijnlands Symfonie Orkest hun website: www.rijnsymfo.nl
Het adres van de Duinzichtkerk is Van Hogenhoucklaan 89, Den Haag. Website: www.dzkvk.nl