BOOMING B’BENOORDENHOUT

Uitnodiging voor de drieënveertigste  wijkborrel THE SIXTIES op donderdag 2 november, aanvang 17.00 uur bij “ Buffet van de Koninklijke Haagsche Cricket en Voetbalvereniging” aan de van Hogenhoucklaan 3.

BELANGRIJK AANDACHTSPUNT. Zij die na de borrel een hapje willen blijven eten worden verzocht zich hiervoor op te geven bij Jaap de Schepper en bij voorkeur voor DINSDAG 18.00 uur. Graag daarbij het aantal personen vermelden.

De SIXTIES borrel bestaat nu ongeveer drieënhalf jaar met de bekende opzet: borrel, hapje regelmatig een klein programma wat allerlei gebieden bestrijkt en de mogelijkheid om na de
borrel van een maaltijd te genieten.  Wij willen tijdens deze SIXTIES op informele wijze aan de gasten vragen of dit voldoet aan hun wensen en of zij ideeën hebben ter versterking van het samenzijn.

Gezien de maandelijkse opzet  kan eenieder insteken zoals het hem of haar uitkomt. Voor alle duidelijkheid: de borrel is voor alle wijkbewoners, maar de nadruk ligt op 50-plus. Mochten vrienden/wijkbewoners belangstelling hebben neem hen mee.

Ons streven is om tijdens iedere borrel een podium te bieden aan een wijkbewoner.  Wij denken aan korte intermezzo’s van live muziek, voordrachten van gedichten, een boeiend kortverhaal etc. ter versterking van het  café-gevoel en ter stimulering van de kunsten die onze cafés  voor wat dat betreft zo mager doen afsteken bij vele andere culturen.

Tijdens elke borrel zijn er altijd wat hapjes die enige kosten met zich meebrengen vandaar het verzoek om een  kleine financiële bijdrage. ZELF HAPJES MEENEMEN IS MOGELIJK EN DE GEMAAKTE KOSTEN WORDEN VERGOED UIT DE COLLECTEDOOS. Er staat bij de ingang/bar daarvoor een collecte doos. Bij voorbaat onze dank.

De vele belangstellenden voor een kort edoch indringend optreden kunnen contact opnemen met Jaap de Schepper.

Tot de volgende Sixties!

Anita Kuiken
Anne Borsboom
Bep Bierlaagh
Jaap IJssel de Schepper