Oproep ALV 16 november 2017

Aan de leden en donateurs van de Wijkvereniging Benoordenhout

Geacht lid van de Wijkvereniging, geachte donateur,

Als het bestuur van de vereniging Wijkvereniging Benoordenhout, gevestigd te Den Haag, roepen wij op en nodigen wij u uit tot het bijwonen van de halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Wijkvereniging te houden op donderdag 16 november 2017, aanvang 19:45 uur, inloop vanaf 19:30 in het Vrijzinnig-Christelijk Lyceum (VCL) (in de aula), Oostduinlaan 50, 2596 JP Den Haag (gebouw voormalig Aloysius College).

De volledige oproep, inclusief agenda kunt u hier lezen en eventueel printen.

Een stemvolmacht kunt u lezen en printen via deze link. (Klik op deze regel).

De concept-notulen en het jaarplan 2018 staan in het digitale archief dat u rechts in de navigatiebalk aantreft (naast Contact).