BOOMING B’BENOORDENHOUT

Uitnodiging voor de vijfenveertigste wijkborrel THE SIXTIES op donderdag 1 februari, aanvang 17.00 uur bij “Buffet van de Koninklijke Haagsche Cricket en Voetbalvereniging” aan de van Hogenhoucklaan 3

BELANGRIJK AANDACTSPUNT. Zij die na de borrel een hapje willen blijven eten worden verzocht zich hiervoor op te geven bij Jaap de Schepper en bij voorkeur voor DINSDAG 18.00 uur. Graag daarbij het aantal personen vermelden.

De wereld is in de greep van de grootste uitdaging aller tijden. Eén van de belangrijkste onderdelen van die uitdaging is hoe te voorzien in onze energiebehoefte. Han Kooy houdt een verhaal van hout naar elektron. Het betreft onze stappen in energievoorziening door de tijden heen.

Gezien de maandelijkse opzet kan eenieder insteken zoals het hem of haar uitkomt. Voor alle duidelijkheid: de borrel is voor alle wijkbewoners, maar de nadruk ligt op 50-plus. Mochten vrienden/wijkbewoners belangstelling hebben neem hen mee.

Ons streven is om tijdens iedere borrel een podium te bieden aan een wijkbewoner. Wij denken aan korte intermezzo’s van live muziek, voordrachten van gedichten, een boeiend kortverhaal etc. ter versterking van het café-gevoel en ter stimulering van de kunsten die onze cafés voor wat dat betreft zo mager doen afsteken bij vele andere culturen.

Tijdens elke borrel zijn er altijd wat hapjes die enige kosten met zich meebrengen vandaar het verzoek om een kleine financiële bijdrage. ZELF HAPJES MEENEMEN IS MOGELIJK EN DE GEMAAKTE KOSTEN WORDEN VERGOED UIT DE COLLECTEDOOS. Er staat bij de ingang/bar daarvoor een collecte doos. Bij voorbaat onze dank.

De vele belangstellenden voor een kort edoch indringend optreden kunnen contact opnemen met Jaap de Schepper (jdschepper@casema.nl).

Tot de volgende Sixties!

Anita Kuiken

Bep Bierlaagh

Jaap IJssel de Schepper