Benoordenhuis

Wijkcentrum 
't Benoordenhuis 

Bisschopstraat 5
2595 XH Den Haag
tel. 324 05 72


Het gebouw
De Wijkvereniging Benoordenhout heeft de beschikking over een wijkcentrum, 't Benoordenhuis, gelegen aan de Bisschopstraat 5. Het gebouw bergt twee zalen, een vrij grote zaal voor circa vijftig en een kleine voor circa vijftien personen. De zalen kunnen door middel van een schuifwand tot één ruimte worden samengevoegd. In de kleine zaal bevindt zich een ruime bar. De grote zaal kan via een luik ook door de bar worden bediend. Achter de bar is een modern ingerichte keuken gelegen. De keuken strekt overigens niet tot het bereiden van warme maaltijden. Wel kunnen gebruikers van het gebouw door henzelf vervaardigde snacks daar verwarmen.

Gebruik
Het gebouw staat primair ten dienste aan activiteiten, die structureel dan wel incidenteel door de wijkvereniging worden georganiseerd of geïnspireerd. In het wijkcentrum vergadert het verenigingsbestuur, vinden de ledenvergaderingen van de vereniging plaats alsmede de vergaderingen van commissies, die ten dienste van de vereniging werkzaam zijn.
De ruimtes worden voorts op niet-commerciële basis verhuurd aan sociale en culturele groeperingen uit het Benoordenhout voor bijeenkomsten van allerlei aard o.m. op het gebied van gezelligheid, sport, fitness (yoga, volksdansen), lezingen etc. (zie verder onder activiteiten). Daarnaast kunnen ook verenigingen, die een wat minder sterke band hebben met het Benoordenhout in het gebouw terecht voorzover de beschikbare ruimte dat toelaat.
Tenslotte vinden in het gebouw regelmatig exposities plaats van kunstenaars uit de wijk.

Beheer
Het wijkgebouw wordt beheerd door een beheerscommissie onder voorzitterschap van de betrokken portefeuille houder wijkcentrum.
Voor de verhuur, beheer van de bar en dagelijkse gang van zaken is een parttime medewerker werkzaam in het gebouw. Daarnaast wordt het gebouw schoongehouden door een medewerker, die daarnaast nog zich voordoende klussen verricht. Voor het overige draait het gebouw helemaal op vrijwilligers, die hoofdzakelijk bardiensten verrichten.
Informatie wijkgebouw en zaalverhuur

Voor informatie over het wijkgebouw en verhuur van de zalen kan men zich wenden tot mevrouw R. Heemskerk, tel. 070 - 324 05 72

Gastvrouwen/heren
Informatie en opgave bij de heer W. E. Hoekstra tel. 070 - 324 83 32 of bij mevr. Heemskerk, tel. 070 - 324 05 72.

Beheerscommissie
De heer W. E. Hoekstra (voorzitter)
Mevrouw R. Heemskerk (lid)
Mevrouw J.J.E. van Straaten (lid)

Activiteiten 't Benoordenhuis
- Haagse Bridgebond, maandag, dinsdagavond, woensdag en vrijdagmiddag. Contactpersoon: Martine Bagijn, 070 306 1106, email: martine.bagijn@ceon.nl.
- Schaken, Schaakclub Benoordenhout, woensdagavond. Info: hr W. Luijt, tel. 324 82 75
- Vogelbescherming, info: T. Haase, tel. 354 39 16
- Volksdansen, maandagochtend; info: mw. Sophia Poppe tel. 324 87 45
- Yoga, vrijdagochtend; info: Mw. J. Hogendonk, tel. 328 08 67
- Redubeth, donderdagavond; info: H.W. de Wolf, tel. 386 04 90

Naast de bovengenoemde vaste activiteiten vinden incidentele activiteiten plaats zoals kunstexposities, lezingen, films etc.

Huur wijkcentrum 't Benoordenhuis
Tarieven zaalhuur
Hele jaar*OchtendMiddagAvondWeekend
Grote zaal€ 45€ 45€ 80€ 110
Incidenteel**OchtendMiddagAvondWeekend
Grote zaal€ 90€ 90€ 100€ 175

** Deze tarieven gelden voor incidentele gevallen. * Deze tarieven gelden voor wekelijks of maandelijks gebruik van de zalen gedurende het hele jaar. 


De zaal wordt niet verhuurd aan particulieren voor het vieren van bruiloften, verjaardagen enz..

Contact: Dhr. W. E. Hoekstra tel. 070-324 83 32.