Elektrische oplaadpalen

7 reacties op het artikel over elektrische oplaadpalen in Benoordenhout

In de tweede editie van het wijkblad Benoordenhout heeft een artikel gestaan over de groei van elektrisch vervoer in Den Haag en de daarbij behorende – huidige en toekomstige - locaties voor openbare laadpalen. In dat artikel werd ook de mogelijkheid geboden om te reageren. Daar zijn in totaal zeven reacties op binnengekomen bij de gemeente Den Haag. Graag koppelen we hierbij aan  u terug wat de gemeente met de binnengekomen reacties heeft gedaan.

De meeste reacties hadden betrekking op een toekomstige locatie voor een openbare laadpaal bij de Van Hogenhoucklaan ter hoogte van de Duinzichtkerk. Deze locatie werd door diverse buurtgenoten ongeschikt bevonden, onder meer vanwege de publieke functie van de kerk. De gemeente heeft naar aanleiding van de binnengekomen reacties besloten om deze specifieke locatie als ongeschikt te markeren voor een openbare laadpaal.

Zomercursussen

Maak jouw zomer nóg leuker met een zomercursus! In de wijk Benoordenhout

KOO - kunst onderwijs organisatie - organiseert korte cursussen in de zomer in de wijk Benoordenhout. 
Verrijk jouw zomer met een korte cursus fotografie of graffiti, of misschien doe je liever theatersport of gedichten schrijven? Alle cursussen worden gegeven door kunstvakdocenten die aangesloten zijn bij de docentencommunity van KOO. 
Het zijn series van 3 of 4 lessen. De cursussen vinden plaats in het pand In de Tussentijd. Het adres is: Theo Mann-Bouwmeesterlaan 3 (boven Albert Heijn), Benoordenhout.

Zomercursussen


Fotografie 
Gedichten
Theatersport
Zingen

Aquarelleren
English Theatre Games 
Graffiti / street art Schilderen

Voor meer informatie en aanmelden, kijk op KOO.nl.

Haags Montessori Lyceum op de Neuhuyskade


Wijkvereniging uit ook haar zorg over de mogelijke komst van het Haags Montessori Lyceum op de Neuhuyskade


Naar aanleiding van de plannen van Voortgezet Onderwijs Haaglanden (VO Haaglanden) om een dependance van het HML te openen op de Neuhuyskade 40 zijn door meerdere omwonenden zorgen geuit.

Als de plannen door gaan zullen in dit voormalig kantoorpand 400 leerlingen en 40 personeelsleden worden gehuisvest.

Omwonenden maken zich ernstige zorgen hierover, en de wijkvereniging ook.

De zorg richt zich met name op de volgende aspecten:
  1. Geschiktheid van het pand: passen deze aantallen wel op een verantwoorde manier in dit pand?
  2. Verkeersveiligheid: wat voor effect (op de verkeersveiligheid) heeft het toevoegen van 400 scholieren en 40 personeelsleden in een klein gebied waar al drie scholen gevestigd zijn en nabij een uitvalsweg?
  3. Geluidsoverlast: hoeveel geluidsoverlast leveren 400 scholieren op voor de omwonenden en welke maatregelen worden genomen om dit zoveel mogelijk te beperken? 
  4. Duur van de huisvesting: het is niet duidelijk of er sprake is van een tijdelijke dan wel een blijvende huisvesting van deze dependance.
  5. Alternatieven: welke reële alternatieve locaties zijn overwogen voor de korte en lange termijn, zoals het Ypsilon-gebouw en/of het ANWB terrein. Waarom zijn deze locaties niet geschikt(er) bevonden? 
De commissie Ruimtelijke Ordening heeft – vooruitlopend op een te nemen besluit op de vergunningaanvraag - een reactie en zienswijze bij de gemeente Den Haag ingediend met het verzoek om meer duidelijkheid te krijgen op bovenstaande aspecten en meer. Een kopie van de volledige reactie vindt u hier.

Zomer BBQ


Heeft u zich al ingeschreven voor onze zomerse BBQ op woensdag 18 juli?

Lekkere grillgerechten van de BBQ, salades en meer zullen de tafels vullen. De vrijwillige koks van Evita Lokaal halen hun lekkerste gerechten uit de kast (keuken) voor u. Heeft u zin in een gezellige én smakelijke zomeravond?

Meld u dan aan!
Tijd: 18.00 uur
Kosten: €15,- (incl. 2 drankjes)
Aanmelden : info@evitalokaal.nl of 070 314 16 06.

Buslijn 18 vervallen?

Bericht van de Wijkvereniging

Beste wijkgenoten,

De wijkvereniging heeft recent enkele reacties ontvangen over het voornemen om buslijn 18 - tussen Den Haag CS en Clingendael – vanaf volgend jaar te laten vervallen. Dat voornemen staat in het concept vervoerplan 2019 dat HTM begin april heeft ingediend. Reden hiervoor is de lage bezettingsgraad.

Het alternatief dat straks geboden wordt is de buslijn 23 die langs de Van Alkemadelaan loopt. Daarnaast blijven de haltes tussen Den Haag CS en de Weissenbruchstraat bediend door buslijn 24. In de spits blijven de halten Josef Israëlsplein, Van Hoytemastraat en Wassenaarseweg (als alternatief voor de halte op de Van Alkemadelaan) bediend door buslijn 29.

Na het ontvangen van de reacties en vragen van wijkgenoten hierover heeft de wijkvereniging contact opgenomen met de gemeente. Die gaf aan dat de inspraakprocedure op het concept vervoerplan is verlopen en dat er geen enkele reactie binnen is gekomen op het voornemen om buslijn 18 te laten vervallen.

BOOMING B’Benoordenhout is verhuisd

Uitnodiging voor de negenenveertigste wijkborrel THE SIXTIES op donderdag 5 juli aanstaande, aanvang 17.00 uur in “café” Paul Gabriël (Paul Gabriëlstraat sixty).

Het behoort niet tot de mogelijkheden om na de borrel te blijven eten.

Gezien de maandelijkse opzet kan eenieder insteken zoals het hem of haar uitkomt. Voor alle duidelijkheid: de borrel is voor alle wijkbewoners, maar de nadruk ligt op 50-plus. Mochten vrienden/wijkbewoners belangstelling hebben neem hen mee.

Opening Robin Hood en Huttenbos speelplek in Haagse Bos


Oostduinlaan-Van Maudricstraat: werkzaamheden

Maandag 4 juni 2018 zijn de onderhoudswerkzaamheden in de Oostduinlaan en de Van Maudricstraat gestart. De werkzaamheden duren naar verwachting tot en met vrijdag 5 oktober 2018.


De werkzaamheden zijn:
  • opnieuw bestraten stoepen en stoepranden
  • opnieuw bestraten parkeerplaatsen
  • vernieuwen asfalt rijbaan
  • inrichten voetgangersoversteekplaatsen bij Van Maudricstraat en Ruychrocklaan
  • vervangen asfalt voor klinkers in Van Maudricstraat

Planning
Het werk is in fases:

Fase 1 is van 4 juni tot en met 27 juli 2018.
Er zijn werkzaamheden aan de even kant van de Oostduinlaan en in de Van Maudricstraat.

Fase 2 is van 3 tot en met 28 september 2018.
Er zijn werkzaamheden aan de oneven kant van de Oostduinlaan.

Fase 3 is van 1 tot en met 5 oktober 2018.
Er zijn asfalteringswerkzaamheden op de Oostduinlaan.

Overlast en bereikbaarheid
De werkzaamheden geven overlast. Woningen en bedrijven blijven bereikbaar voor voetgangers. Doorgaand verkeer richting de Wassenaarseweg wordt omgeleid via de van Hogenhoucklaan en Ruychrocklaan. Fietsers richting de Wassenaarseweg worden omgeleid via de Van der Woertstraat en Ruychrocklaan. Verkeer richting de Van Alkemadelaan rijdt in fase 1 en 2 langzaam langs het werk.

Veiligheid
De gemeente werkt zo veilig mogelijk. Toch blijven werkterreinen gevaarlijke plaatsen. Vertel kinderen om hier niet in de buurt te spelen.

Parkeren
Met verkeersborden wordt per fase een parkeerverbod aangegeven.

Huisvuil
Tijdens de werkzaamheden komen speciale aanbiedplaatsen voor huisvuil, papier en grofvuilafspraken. De plekken worden aangegeven met borden.

Meer informatie
Neem bij vragen over de werkzaamheden contact op met de projectleider M. Ilahi via telefoonnummer 06 - 55 84 41 44.

Zeepkistenrace 2018

De zeepkistenrace 2018 vindt plaats op 24 juni, in Park Clingendael. De kinderen worden die dag omstreeks 13:30uur met hun zeepkisten verwacht.

Je kunt je nog inschrijven!

Inschrijven via het webformulier, klik op de banner in de rechterkolom of hiernaast.

Zomerbridge Bridgeclub Redubeth


Bridgeclub Redubeth (Benoordenhout, Den Haag) organiseert van 14 juni -2 augustus 2018 een Open Zomer Competitie

In de periode 14 juni -  2augustus a.s. organiseert Bridgeclub Redubeth in het Benoordenhuis, Bisschopstraat 5, Den Haag iedere donderdagavond van 19.30- 23.00u (nakaarten en ‘apres-bridge’ tot 24.00u) een Open Zomer Competitie voor zowel leden- als niet-leden.
Binnenlopen zonder voorafgaande aanmelding is voor de wedstrijdleiding bijzonder lastig. Derhalve is voor niet-leden aanmelding (naam en telefoonnummer) per e-mail voor woensdagavond voorafgaand aan de speelavond op donderdag naar redubeth@gmail.com een vereiste. U kunt zich aanmelden met of zonder partner. Indien u zich zonder partner aanmeldt dan proberen we een partner voor u te vinden; in het uitzonderlijke geval dat de wedstrijdleiding geen partner kan vinden, dan wordt u daarvan voor 18.00 u op donderdag op de hoogte gesteld.
Wat u bij Redubeth kunt verwachten is: gezelligheid en een vriendelijke sfeer; geen ‘mes op tafel’, (maar we houden ons aan de regels); 6x4 spellen (30 minuten per ronde); maximaal 32 paren.
Enthousiaste bridgers, bij wie het er niet van gekomen is lid te worden van een bridgeclub, en leden van andere bridgeclubs, u bent van de zomer van harte welkom bij Bridgeclub Redubeth!
De Redubeth website: www.nbbclubsites.nl/club/3021