Zondagmidagconcert in kapel Bronovo


Kapel van Bronovo

16 december 2018 - 16.00 uur

Collegium Musicum Haganum

o.l.v. Zvi Maschkovski
solisten: Thomas Dronkers, viool
Franje Dorst, piano

Uitgevoerd worden werken van:
Johann Sebastiaan Bach en Bela Bartok

Het concert duurt ongeveer een uur. De toegang is gratis.
Na afloop staat er een drankje voor u klaar. De Kapel bevindt zich op de vijfde verdieping (route 57)

Stem op uw favoriete Haagse sporter

Tijdens het Haags Sportgala op maandag 17 december zet de gemeente sporters in het zonnetje. Dan worden de sportprijzen uitgereikt aan de beste Haagse sporters van 2018. Beslis mee wie dat zijn en stem op uw favoriet.

Tijdens dit jaarlijkse gala worden ook de Haagse nationale kampioenen in de verschillende sporten, van jong tot oud, gehuldigd.

Genomineerde kampioenen
Vanaf zaterdag 24 november kunt u stemmen op uw favoriete sporters in 5 categorieën: sportvrouw, sportman, sportploeg, sporttalent en sportcoach van het jaar.

Booming B'Benoordenhout

Uitnodiging voor de vijfenvijftigste wijkborrel THE SIXTIES op donderdag 6 december aanstaande, aanvang 17.00 uur in “café” Paul Gabriël (Paul Gabriëlstraat sixty).

Het behoort niet tot de mogelijkheden om na de borrel te blijven eten.

Gezien de maandelijkse opzet kan eenieder insteken zoals het hem of haar uitkomt. Voor alle duidelijkheid: de borrel is voor alle wijkbewoners, maar de nadruk ligt op 50-plus. Mochten vrienden/wijkbewoners belangstelling hebben neem hen mee.

Ons streven is om tijdens iedere borrel een podium te bieden aan een wijkbewoner. Wij denken aan korte intermezzo’s van live muziek, voordrachten van gedichten, een boeiend kortverhaal etc. ter versterking van het café-gevoel en ter stimulering van de kunsten die onze cafés voor wat dat betreft zo mager doen afsteken bij vele andere culturen.

Tijdens elke borrel zijn er altijd wat hapjes die enige kosten met zich meebrengen vandaar het verzoek om een kleine financiële bijdrage. Er staat bij de ingang daarvoor een collecte doos. Bij voorbaat onze dank.

De vele belangstellenden voor een kort edoch indringend optreden kunnen contact opnemen met Jaap de Schepper (jdschepper@casema.nl)

Tot de volgende Sixties!

Anita Kuiken

Bep Bierlaagh

Jaap IJssel de Schepper

Veilig fietsen over de Waalsdorperweg

De gemeente werkt aan logische, snelle en veilige fietsroutes. De Waalsdorperweg maakt hiervan onderdeel uit. De gemeente heeft het ontwerp samen met bewoners gemaakt.

In overleg met omwonenden en de wijkorganisatie Benoordenhout heeft de gemeente een ontwerp gemaakt voor de aanleg van fietspaden en fietsstroken langs de Waalsdorperweg en voor andere aanpassingen die de verkeersveiligheid voor fietsers verbeteren.

Locatie
Het projectgebied is de Waalsdorperweg tussen de van der Aastraat en de Stalpertstraat.

Een foto van de huidige situatie op de Waalsdorperweg
Een foto van de huidige situatie op de Waalsdorperweg

Herinrichting van het kruispunt Van Alkemadelaan-Wassenaarseweg

De nieuwsbrief inzake de herinrichting van het kruispunt Van Alkemadelaan-Wassenaarseweg, inclusief de uitnodiging voor het bijwonen van de inloopbijeenkomst op maandag 17 december 2018 tussen 17:30 eb 19:30.
Definitief plaatsingsplan ondergrondse afvalsorteerstraatjes

DEFINITIEF PLAATSINGSPLAN ONDERGRONDSE AFVALSORTEERSTRAATJES, BENOORDENHOUT (WIJK 4), STADSDEEL HAAGSE HOUT - FASE 1

In de wijk Benoordenhout (wijk 4), stadsdeel Haagse Hout, wordt een ondergronds afvalsorteerstraatje geplaatst. Bewoners hebben hun zienswijzen op de voorgestelde locaties kenbaar kunnen maken.

Er zijn 6 zienswijzen ingediend. Ten opzichte van het ontwerp plaatsingsplan is er geen wijziging aangebracht in het definitief plaatsingsplan.

Voor volledig bericht zie de publicatie in het Gemeenteblad.

Chatsessie Benoordenhout

Onlangs heeft u zich ingeschreven en misschien wel meegedaan met de chatsessie Benoordenhout op 15 november 2018. Wij willen u erg bedanken voor de belangstelling om mee te denken met uw wijk.

Hieronder is de infographic te lezen met de uitkomsten van de chatsessie.

De uitkomsten van de chatsessie worden gebruikt bij het opstellen van het wijkuitvoeringsprogramma.

Nogmaals bedankt voor uw bijdrage.

Met vriendelijke groeten,
ing. Esther Kolpa,
Participatie en speelbeheer
Stadsdeel Haagse Hout