“Bronovo MOET blijven” is boos!

Mede namens de belangengroep ´Houd Bronovo open”, vraagt “Bronovo MOET blijven” uw aandacht voor het volgende. 

Het college en de gemeenteraad kan zich niet vinden in een motie waarin wordt opgeroepen een vraag te stellen aan de Minister VWS om het Bronovo-Ziekenhuis open te stellen als calamiteitenziekenhuis in deze barre coronatijden. De volgende partijen stemde tegen de motie van Hart voor Den Haag: VVD; D66; GroenLinks; CDA; PvdA; Haagse Stadspartij; NIDA; PVV die eerder verklaard hebben om Bronovo open te willen houden stemde verdeeld.

HMC: klaar voor de toekomst

Ziekenhuis voor Haagse regio benoemt speerpunten in strategische koers 2020-2024

DEN HAAG - In Haaglanden Medisch Centrum krijgen patiënten de beste medisch specialistische zorg dicht bij huis. Nu, en in de toekomst. De basis hiervoor is gelegd in de strategische koers ‘HMC klaar voor de toekomst 2020-2024’. Kern: HMC is hét topklinische stadsziekenhuis voor de Haagse regio, met een compleet zorgaanbod waarin rekening is gehouden met de zorgbehoefte van kwetsbare ouderen en mensen met chronische aandoeningen. Onze speerpunten zijn ons HMC Traumacentrum en HMC Neurocentrum. Daarnaast bieden we bijzondere en hoogwaardige vormen van zorg voor mensen met kanker.
> read in English: A future-proof HMC! Strategy for 2020-2024


Openbaar vervoer Benoordenhout

Pilot met buslijn 20 gaat maandag 12 oktober 2020 van start

Op maandag 12 oktober 2020 start een korte pilot met buslijn 20. Deze buslijn rijdt vanaf de Josef Israëlslaan op twee manieren de wijk in naar Duinzigt en dan weer terug naar Den Haag Centraal. Er komen geen extra bussen bij, dus de frequentie van het huidige traject van buslijn 20 (via de Oostduinlaan, de Ruychrocklaan en de Van Hougenhoucklaan naar Duinzigt) wordt gehalveerd. De andere helft gaat naar de nieuwe route (buslijn 30) die vanaf de Jozef Israëlslaan via de Wassenaarseweg en de Van Alkemadelaan naar Duinzigt rijdt. Bij het ziekenhuis Bronovo komen de trajecten weer samen. 


De wijkvereniging heeft vragen gesteld en een verzoek bij de gemeente uit staan om in gesprek te gaan over realistische succescriteria voor deze korte pilot. Dat is van groot belang omdat het succes van deze pilot bepaalt of er een tweede pilot van "vraagafhankelijk vervoer voor Clingendael" wordt opgestart. De wijkvereniging snapt niet hoe deze twee pilots aan elkaar gekoppeld kunnen worden en heeft om uitleg gevraagd. 


Tot slot is de wijkvereniging van mening dat deze pilot de bestaande OV-problemen van het Benoordenhout nauwelijks oplost omdat Clingendael nog steeds geen toegang heeft tot regulier OV en het Benoordenhout als enige Haagse wijk nog steeds geen rechtstreekse verbinding heeft met het centrum van de stad. Daar zullen we ons voor blijven inzetten.Benoordenhout reageert op verhuizing ANWB hoofdkantoor

Den Haag FM maakte een reportage over het vertrek van de ANWB organisatie van de huidige plek naar een onderkomen in de binnenstad. 

Aan het woord komen Frits van Bruggen, directeur ANWB en Chance Pennington de Jong, voorzitter wijkvereniging Benoordenhout.

Bekijk hier de film op Youtube 

Spreekuur Servicepunt Voor welzijn bij Tennispark WW


Vanaf 3 november start spreekuur Servicepunt Voor welzijn bij Tennispark WW

In verband met de aangescherpte maatregelen betreffende COVID-19, kan het spreekuur dat op 6 oktober zou starten bij Tennispark WW, geen doorgang vinden. Het spreekuur zal starten op dinsdag 3 november en wekelijks plaatsvinden op dinsdag van 10.00-12.00 bij Tennispark WW. U kunt bij het spreekuur terecht voor gratis advies en informatie over werk, inkomen, zorg, participatie en welzijn. De medewerker van het Servicepunt denkt met u mee en zoekt samen met u naar een antwoord op uw vraag. 

U kunt bij het Servicepunt terecht voor: 
· hulp bij formulieren invullen en ordenen van post en administratie (thuisadministratie) 
· advies van ouderenconsulent en maatschappelijk werkers 
· servicepunt over werk, inkomen, zorg, participatie en welzijn 
· praktische hulp · vrijwilligerspunt Den Haag Doet 
· servicepunt gemeentelijke informatie en advies 
· Den Haag Doet Burenhulp 
· mantelzorgondersteuning; zorgt u voor een naaste dan kunt u bij ons terecht voor informatie, advies en tips over het regelen van praktische hulp en ondersteuning 
· met vragen over bijvoorbeeld uw smartphone, laptop, tablet of andere ICT onderwerpen. 

 U bent van harte welkom. Adres: Van Hogenhoucklaan 35, 2596 TA, Den Haag 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Daisy Krommenhoek, 

d.krommenhoek@voorwelzijn.nl of 06- 42 70 89 56


Laat uw tuinafval gratis ophalen tijdens de takkenroute


Het is weer tijd voor de Haagse takkenroute. Van 1 oktober tot en met 13 november haalt de gemeente gratis uw snoeihout en takken op. U kunt hiervoor nu een afspraak maken.

U kunt een afspraak maken via de pagina Grofvuil of tuinafval laten ophalen of via het Klantcontactcentrum van de gemeente.

Hoe biedt u het aan?

Bind het snoeihout samen. Maak het pakket niet langer dan 1,2 meter. Boomstammen en takken mogen maximaal een doorsnede van 20 centimeter hebben. Bied uw snoeihout voor 7.45 uur aan langs de weg op de dag van uw afspraak.

Waarom snoeihout en takken apart aanbieden?

Van uw tuinafval wordt compost gemaakt. Deze compost kan worden gebruikt voor tuinen en parken. Door uw tuinafval apart aan te bieden, werkt u mee aan een beter milieu.

Klein snoeiafval en bladeren

Klein snoeiafval en bladeren kunt u in de gft-container (kliko) doen. Heeft u veel afval en helpt u mee met het opruimen van bladeren op straat? Vraag dan een 2e gft- container aan via de pagina Minicontainer (kliko) aanvragen of teruggeven. Hier vindt u ook de voorwaarden voor deze extra gft-container.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de pagina Afval.

World Cleanup Day in Benoordenhout


Den Haag doet mee aan de grootste wereldwijde opruimactie van het jaar

Een schonere wereld begint in je eigen buurt! Op 19 september is het World Cleanup Day. Op deze dag wordt wereldwijd zoveel mogelijk zwerfafval opgeruimd. Ook in Den Haag steken we de handen uit de mouwen om de stad een stukje schoner te maken. Help je ook mee?

Zo doe je mee:

Waar je ook loopt, woont of gaat: ruim in de week van 19 september iets op. Een rondslingerend flesje, blikje of boterhamzakje… alle beetjes helpen!

Pak je het liever groter aan? Haal op een van de startpunten een knijper, vuilniszak en handschoenen*). En ga alleen of samen met familie, vrienden, collega's of buren aan de slag! Of sluit aan bij een opruimactie die is aangemeld bij World Cleanup Day. Check de kaart op worldcleanupday.nl voor een actie in jouw buurt.

Goed bezig! Maak een foto van wat jij hebt opgeruimd en deel het met de hashtags #schoondoenwegewoon en #worldcleanupday. Zo inspireer je een ander om ook mee te doen.

*) Adressen van de startpunten zijn te vinden op www.schoondoenwegewoon.nl​ 

Opgeruimde groet! 

Medewerkers van het stadsdeel en team Participatie & Schoon gemeente Den Haag


Spreekuur met Saskia Bruines

Heb jij ideeën of vragen over de buurt?​

🤔 Bespreek deze dan 1 op 1. ☕
📌 't Benoordenhuis (Bisschopstraat 5)
📅 Donderdag 1 oktober
🕘 20.00 - 21.00

📩 Mail je naam + onderwerp vóór 29 september naar haagsehout@denhaag.nl (6 deelnemers, 10 min p/p)
Haagse Stadspenning voor Stanley 55

Scouting Stanley 55 ontving vandaag uit handen van Wethouder Hilbert Bredemeijer de stadspenning van gemeente Den Haag. Deze prachtige onderscheiding mocht Barbara Godthelp als voorzitter in ontvangst nemen. Stanley 55 bestaat 75 jaar en heeft een belangrijke functie voor Den Haag de vooral de wijk Benoordenhout. De club zit in park Oostduin.

Groepsvoorzitters

Bij de uitreiking waren maar liefst 6 oud groepsvoorzitters aanwezig. Ze hebben allemaal hun naam geschreven op een groot spandoek. Een heerlijke feesttaart van Maison Kelder mocht niet ontbreken!


Intentieovereenkomst ANWB-terrein ondertekend

Op maandag 7 september hebben ontwikkelende bouwer ABB Bouwgroep en gemeente Wassenaar de intentieovereenkomst getekend voor de herontwikkeling van het ANWB-terrein in Wassenaar. Dit betekent dat beide partijen in gezamenlijkheid gaan werken aan het stedenbouwkundige kader voor deze locatie.

Mogelijke verhuizing ANWB
Begin 2020 heeft de ANWB aangegeven dat men overweegt het kantoor in Wassenaar geheel te verlaten. Hiermee komt in tegenstelling tot de eerdere plannen van de ANWB de gehele locatie vrij voor herontwikkeling.

Wonen op een unieke locatie
De herontwikkeling van het ANWB-terrein biedt kansen voor de woningmarkt in Wassenaar. Wethouder Kees Wassenaar (Wonen): “de herontwikkeling van deze locatie gaat niet alleen over nieuwe woningen. Op dit terrein willen we ook heel zorgvuldig omgaan met de historische waarde van de gebouwen en natuurlijk de omgeving. De combinatie van duurzaam wonen, wonen in het groen in Wassenaar, dichtbij de voorzieningen van Den Haag én de duinen is uniek.”

Wat gaan we doen?
De gemeente gaat samen met ABB een nieuw stedenbouwkundig kader opstellen en een nieuwe startnotitie. Hierin worden uitgangspunten zoals het aantal woningen en de maximale hoogte van gebouwen opgenomen. Bij de voorbereiding hierop worden omwonenden van de ANWB-locatie door ABB betrokken. Na het definitieve besluit van de ANWB over vertrek of blijven, start nog dit najaar het participatietraject met de buurt.