Kinderbuurtvakantie


Meer mensen vieren dit jaar vakantie in eigen buurt. De gemeente helpt u om het voor kinderen in de buurt nét wat leuker te maken. Bekijk alle activiteiten voor kinderen. Of vraag subsidie aan om zelf een activiteit te organiseren.

Wat moet u doen als het warm is?

Vanwege de hittegolf geeft de gemeente Den Haag samen met GGD Haaglanden bijgevoegde flyer uit. Hierin staan adviezen wat u moet doen als het warm is. Meer informatie is te vinden op de website ggdhaaglanden.nl.

Hier kunt u de PDF downloadenWeekendafsluiting voor Benoordenhoutseweg

Nieuw asfalt voor Benoordenhoutseweg


Een gedeelte van de Benoordenhoutseweg krijgt nieuw asfalt. Dat is hard nodig want het asfalt tussen het Willem Witsenplein en de Jozef Israëlslaan is aan vervanging toe. Er wordt alleen gewerkt in de richting van het Centrum. De werkzaamheden zijn in het weekend van vrijdag 28 augustus tot en met maandagochtend 31 augustus.


Asfaltwerkzaamheden

Tijdens de asfaltwerkzaamheden is de Benoordenhoutseweg afgesloten tussen Willem Witsenplein en Jozef Israëlslaan voor alle verkeer. De parallelbaan van de Benoordenhoutseweg is niet bereikbaar via de hoofdrijbaan. Het deel parallelbaan tussen Van Hoytemastraat richting Willem Witsenplein wordt tijdelijk twee richtingen verkeer. Autoverkeer wordt omgeleid via de Laan van Nieuw Oost-Indië, Bezuidenhoutseweg en Koningskade. 
Fietsers richting centrum worden omgeleid via Willem Witsenplein en Roelofsstraat. 
Buslijnen 90 en 385 niet op dit deel van de Benoordenhoutseweg. De bushalte ter hoogte van appartementencomplex ‘Nirwana’ komt tijdelijk te vervallen. Op de website van Arriva vindt u meer informatie.

Busbaan

In de week ervoor (van maandag 24 tot en met vrijdag 28 augustus) starten de werkzaamheden aan de busbaan. Autoverkeer en openbaar vervoer kunnen met aangepaste snelheid langs de werkzaamheden blijven rijden.

Stijldansen gaat weer beginnen

Denk je er over om (weer) met stijldanslessen te beginnen?

De Davora stijldansvereniging organiseert  op woensdag 2 september in het clubgebouw van VUC aan het Kleine Loo 1, wijk Mariahoeve in Den Haag een gratis proefles stijldansen 
Er wordt les gegeven in de standaard ballroomdansen (Engelse wals, Weense Wals, Quickstep, Slowfox en Tango) en Latin dansen (Chachacha, Rumba, Paso Doble, Jive en Samba)
Je kunt je inschrijven via de link: Gratis proefles stijldansen voor de proefles van 19.30 tot 20.30 uur of van 20.30 tot 21.30 uur. 

Afhankelijk van je dansniveau wordt dan bepaald op welke dag en in welk uur je kunt instromen. Dat kan zijn van beginners tot en met topklasse. De dansleraar en zijn assistente beoordelen dit tijdens de gratis proefles.
Na deze proefles is er gelegenheid om je in te schrijven voor het lidmaatschap en voor de danslessen.
Om danslessen te kunnen volgen moet je lid worden van onze dansvereniging. De kosten voor het lidmaatschap bedragen € 35,00  per jaar. Voor dit geld organiseert de dansvereniging jaarlijks gratis 3 stijldansavonden en 1 Kerstbal (met diner-buffet tegen kostprijs). In principe worden deze avonden in het clubgebouw van VUC met live muziek georganiseerd.
De danslessen worden in 2 perioden van 14 lesuren afhankelijk van je niveau, op dinsdag of woensdag gegeven.
●       Periode 1 loopt van 8 september t/m 16 december.
●       Periode 2 loopt van 12 januari t/m 21 april.
Aangezien wij een vereniging zijn zonder winstoogmerk, bedragen de kosten per lesuur slechts € 7,00 euro per persoon. Dit komt neer op € 98,00 per dansperiode.. 
Geen danspartner? Indien je geen danspartner hebt, schrijf je dan in via de link: Danspartner gezocht , wij zoeken dan naar een geschikte partner op jouw niveau. Uiteraard kunnen wij niet garanderen dat het lukt, maar laten dit in ieder geval vóór of tijdens je proefles weten.
Alle informatie over de danslessen en dansavonden staat op onze website www.davora.nl 
Heb je vragen?  Stuur dan een bericht naar het mailadres van de Davora dansvereniging info@davora.nl

Mantelzorgers gezocht

Mantelzorgers gezocht voor een korte enquête vanuit de gemeente over ondersteuning

De gemeente Den Haag laat deze zomer een onderzoek uitvoeren naar de ondersteuning van mantelzorgers. PEP helpt daarbij. De gemeente vindt het belangrijk dat mantelzorgers goede hulp en ondersteuning krijgen als ze dat nodig hebben. 

Bij ondersteuning kan je denken aan vormen van respijtzorg en logeerweekenden, maar ook aan bijvoorbeeld lotgenotencontact en trainingen. De vraag is welk ondersteuningsaanbod er is voor mantelzorgers en of mantelzorgers daarmee voldoende geholpen zijn. Kortom: past het aanbod bij de behoefte van de mantelzorger? Of moet er iets veranderen? 

De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt om tot een nieuwe subsidieregeling te komen. De gemeente roept alle mantelzorgers op om deze korte enquête over ondersteuning in te vullen, zodat zij een goed beeld krijgt van wat mantelzorgers nodig hebben. 

De enquête is te vinden door op deze link te klikken. Het invullen is anoniem en kost ongeveer 5-10 minuten. De enquête is in te vullen t/m 31 augustus 2020. Veel dank alvast voor uw bijdrage!

Activiteiten voor kinderen in de buurtMeer mensen vieren dit jaar vakantie in eigen buurt. De gemeente helpt u om het voor kinderen in de buurt nét wat leuker te maken. Bekijk alle activiteiten voor kinderen. Of vraag subsidie aan om zelf een activiteit te organiseren.

Zie https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/vrije-tijd-en-recreatie/kinderbuurtvakantie.htm?utm_source=alias&utm_medium=offline&utm_campaign=kinderbuurtvakantie.

Hoort zegt het voort 😊.

Met hartelijke groeten,


Miranda Kester
Medewerker Welzijn, Jeugd en Participatie
06 - 25 71 31 88Bezoekadres: Loudonstraat 95, Den Haag
Postadres: Gemeente Den Haag, Dienst Publiekszaken
Postbus 12620, 2500 DL Den Haag

Eikenprocessierups

Gemeente Den Haag heeft dit jaar aannemer Terra Nostra ingehuurd om vooraf oude locaties van de eikenprocessierups in onze wijk te controleren. Hieruit zijn al verschillende waarnemingen van nesten gedaan. Vanaf 8 juni start de aannemer met het verwijderen van de aangetroffen nesten.

Wat als u een nest heeft waargenomen?
Bewoners kunnen via 14070, of via https://www.denhaag.nl/nl/meldingen/melding-openbare-ruimte.htm melding maken van een verdachte locatie van de eikenprocessierups.

Hoe gaat het in zijn werk?
Remco Bouchier, Groenbeheerder Stadsdeel Haagse Hout, gaat op de meldingen van bewoners de aanwezigheid van de eikenprocessierups controleren. Voor de zichtbaarheid zal een stuk lint met een punaise op de boom worden geprikt. Daarna wordt de aannemer aangestuurd om het nest te gaan verwijderen. 

Afhankelijk van de drukte is het streven om een nest binnen 1 week na melding weg te halen. Locaties als speeltuinen en drukke winkelstraten krijgen daarbij natuurlijk voorrang op bomen die bijvoorbeeld in een parkbos staan. 

Openbaar vervoer keert terug in Benoordenhout

Bron: Den Haag FM
Het openbaar vervoer in de wijk Benoordenhout wordt uitgebreid. Buslijn 20 gaat vaker rijden en er komt een bus op afroep. De gemeenteraad stemde deze week in met dit voorstel.
Over het openbaar vervoer in Benoordenhout ontstond veel ophef toen lijn 18 kwam te vervallen en lijn 20 werd ingekort. Er zouden te weinig mensen gebruik van maken waardoor het niet rendabel was. Bewoners van Benoordenhout kwamen vervolgens met een eigen plan voor het openbaar vervoer in de wijk. Hoewel dat nog besproken moet worden, heeft de gemeenteraad deze week al wel ingestemd met het vaker rijden van buslijn 20 en een bus op afroep.
Elisabet Molenaar van wijkvereniging Benoordenhout is erg tevreden met de verandering: “We zijn heel blij dat er nu weer beweging is. Sinds december 2018 hebben we geen verbinding meer met de stad en mensen uit de buurten Clingendael, Uilennest en rondom de Van Hoytemastraat hebben daar ontzettend veel last van”, zegt Molenaar die niet te vroeg wil juichen. “De vlag kan nog niet uit. Het ligt er nog aan hoe er invulling wordt gegeven aan de plannen. Als wijkvereniging denken we graag mee!”

Besteding Schoonste Straat Benoordenhout Prijs 2019 en 2020

Beste medewijkbewoners,

Evenals vorig jaar hebben de leden van de Mobarak Moskee aan de Oostduinlaan, deze laan op nieuwjaarsdag schoongemaakt van vuurwerkresten en dankzij de vele stemmen uit de wijk is deze uitgeroepen tot schoonste straat van het Benoordenhout. 
Bijgaand de foto van de overhandiging van de prijs door stadsdeeldirecteur Debora Lootsma.

De Mobarak Moskee heeft aangegeven dat de prijs aan de wijk zou worden besteed. 
Wij roepen daarom wijkbewoners op om met ideeën te komen voor de besteding van deze prijs ter grootte van € 5000 en bereid zijn deze uit te voeren.
De besteding ervan dient ten goede te komen aan de wijk. 
Reacties uiterlijk 10 juni naar Chance Pennington de Jongh voorzitter@wvbn.nl