Collecte voor de Hartstichting

De collecte voor de Hartstichting wordt dit jaar gehouden van 5 t/m 11 april 2020.

Gedurende deze periode zullen onze enthousiaste collectanten in het Benoordenhout rond gaan met de collecte bus. Zij zijn betrouwbaar en dragen een identiteitskaart.

Het geld wordt gecollecteerd voor onderzoek naar hart-en vaatziekten. Want iedereen heeft recht op een gezond hart. Ook in 2020 werkt de Hartstichting verder aan oplossingen om hart problemen te voorkomen en hart-en vaatziekten sneller en beter te behandelen.

Vorig jaar hebben wij in het Benoordenhout het geweldige bedrag van € 3.426,- opgehaald. Wij rekenen weer op uw steun en hopen een nog hoger bedrag te kunnen collecteren.

Alvast bedankt namens al onze collectanten.

Folef Hooft Graafland (wijkcoordinator).


Corona Help


Flyer for help –
We pay attention to each other! And we help each other!
"Pay attention to each other," said Minister Bruins. “I am counting on you” said the Prime Minister. The Board of the Neighborhood Association (Wijkvereniging Benoordenhout) takes their words very seriously. Also, asking for help helps!
In our neighborhood there are many people who have offered their help. They have registered en masse via help@wvbn.nl. This is awesome! It is the goal of the Neighborhood Association to facilitate aid in an easy and accessible way.
If needed, please ask for help in the fight against the coronavirus.
In addition to offering help, asking for help is just as important. Not only when you are sick. As we all know, the coronavirus is especially dangerous for older people. That fact is often difficult to accept. Especially if you belong to that group. Accepting help is very important in the fight against the rapid spread and keeping the pressure on our healthcare system manageable. Asking for help is not something to be ashamed of, asking for help helps us all.
What help can we offer?
You can think of all kinds of simple services where you can, for example, avoid contact with larger groups of people or, in a safe way, keep in touch with your surroundings.
·         Shopping
·         Walking the dog
·         a chat / chat
·         a permanent contact person
·         Etc.
Questions:
·         Mail: helpen@wvbn.nl
·         Telephone: 070-324 0307 or 06 20384748

More Information:
·         On the website of the Wijkverenging, you can find this information, plus more from VoorWelzijn en Evita Lokaal about support options which are available here locally or nationally.Unfortunately, people can also take advantage of the current crisis.
Call 911 immediately if you suspect something.

100.000 Maaltijden

Beste allen,

De actie van 100 000 maaltijden is voor de kwetsbare ouderen in heel Den Haag, als jullie ouderen weten die dit goed kunnen gebruiken, geef deze aub op via het wijkcentrum of bel naar Xtra via 070 2053003.

Kwetsbaarheid heeft niets met armoede te maken maar meer met omstandigheden. Kwaliteit van het eten is echt van top kwaliteit en wordt bereid op een zeer veilige wijze en uiteraard ook in een super professionele keuken op het hoofdkantoor van Shell in Benoordenhout.

Met grote dank en een hartelijke Groet,

Actie Participatiekeuken 100.000 maaltijden

www.participatiekeuken.nl

Ben Lachhab

06-23189327

Helpen@wvbn.nl : hulp vragen en bieden

We letten op elkaar. En we helpen elkaar!

“Let een beetje op elkaar”, zei minister Bruins. “Ik reken op u” zei
de premier. Dat nemen we samen ter harte. Ook hulp vragen helpt!In onze wijk zijn er veel mensen die hulp willen bieden. Ze melden zich massaal aan via helpen@wvbn.nl. Geweldig! Vanuit de wijkvereniging is ons doel de hulp te faciliteren op een makkelijke en laagdrempelige manier.

Hulp vragen helpt in de strijd tegen het coronavirus


Naast hulp aanbieden, is hulp vragen minstens zo belangrijk. Niet alleen op het moment dat u ziek bent. Het coronavirus is vooral gevaarlijk voor oudere mensen. Dat gegeven komt hard binnen. Zeker als u tot die groep behoort. In de strijd tegen snelle verspreiding en het beheersbaar houden van de druk op ons zorgsysteem is het aanvaarden van hulp heel belangrijk. Hulp vragen is dus niet iets om je voor te schamen, hulp vragen helpt.

Welke hulp kunnen we bieden?

U kunt daarbij denken aan allerlei eenvoudige diensten waarbij u bijvoorbeeld zelf contact met grotere groepen mensen kunt vermijden of, juist op een veilige manier, in contact kunt blijven met de omgeving.
  • Boodschappen doen
  • Hond uitlaten
  • Een gesprekje/babbeltje
  • Een vaste contactpersoon
  • Enz.

Hulpvragen:


Meer informatie:

Hieronder vindt u informatie van VoorWelzijn en Evita Lokaal over ondersteuningsmogelijkheden in de wijk.


Helaas kunnen er ook mensen misbruik maken van de huidige crisis.
Belt u meteen 112 als u misbruik vermoedt
Ondersteuning nodig?
Om verspreiding van het coronavirus te reduceren adviseert de overheid onder andere bezoek aan ouderen en andere kwetsbare mensen te beperken. Tegelijkertijd wordt er ook geadviseerd om als ouderen geen gebruik te maken van het openbaar vervoer en (grote) gezelschappen te vermijden. Hierdoor heeft u wellicht behoefte aan een vorm van ondersteuning. Voor welzijn zet een aantal mogelijkheden op een rij.

Burenhulp
Binnen de Burenhulp Haagse Hout brengen we hulpbieders en hulpvragers bij elkaar, vaak
telefonisch om juist ook de niet-digitale doelgroep te helpen. Aanmelden kan via Esther de Groen, email naar: e.degroen@voorwelzijn.nl en vermeldt: naam, adres, telefoonnummer en hulpaanbod. Zij is ook telefonisch bereikbaar op 070 - 205 25 00 op werkdagen tussen 9.00-12.00 uur.

De Luisterlijn
Praten lucht op. De Luisterlijn is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Iedereen die behoefte heeft aan een luisterend oor kan bellen met het telefoonnummer: 070 - 345 45 00.
De Luisterlijn is ook via email ehulp@deluisterlijn.nl of chat (www.luisterlijn.nl) te bereiken. De chat is dagelijks van 10.00 tot 22.00 uur open.

Evita Zorg
Evita Zorg start met Eveline Glaser en een groep vrijwillige wijkbewoners een belservice in
Benoordenhout. Vrijwilligers vragen in hun omgeving aan ouderen of zij zich willen aansluiten bij de belservice. Vanuit de belservice worden ouderen wekelijks gebeld om te vragen hoe het gaat en of er behoefte is aan boodschappen en medicijnen. Voor vragen kunt u contact opnemen met Evita Zorg: meldt u aan via helpen@wvbn.nl

Vraag elkaar
Bent u aan huis gebonden en heeft u behoefte aan een fijn gesprek, iemand die naar u luistert en eventueel een vraag voor u kunt oplossen? De inspiratiecoaches van Vraagelkaar zoeken samen met u naar een lieve buurtgenoot, waarmee u nu alvast kunt kletsen. En straks lekker kunt genieten van een kopje koffie, spelletje of wandeling. Onze Vraagelkaar inspiratiecoaches zijn bereikbaar op werkdagen van 08.00 - 17.00 uur via 088-7878901. In het weekend kunt u ons ook bereiken via www.vraagelkaar.nl of email naar vraag@vraagelkaar.nl.

Rode Kruis
Het Rode Kruis heeft een speciaal telefoonnummer geopend waar ouderen en zieke mensen terechtkunnen met vragen rond het coronavirus. Het nummer is 070 – 445 58 88.
Als blijkt dat telefonische hulp niet voldoende is, wordt gekeken of een vrijwilliger kan worden ingezet.

RIVM
Heeft u specifieke vragen over het coronavirus? Het RIVM heeft een speciale telefoonlijn geopend die u dagelijks van 8.00-20.00 uur kunt bereiken via 0800 – 1351.

Ouderenconsulent
Heeft u vragen die u graag met de ouderenconsulent zou willen bespreken? Neem dan contact op met: Daisy Krommenhoek, Ouderenconsulent Voor Welzijn Benoordenhout,
d.krommenhoek@voorwelzijn.nl , 06 - 42 70 89 56 of 070 - 205 24 50.

Afgelast

De brainstormsessie nieuwe activiteiten Benoordenhout gepland voor dinsdag 17 maart van 11.00 -12.00 in 't Benoordenhuis gaat vanwege de corona overheidsmaatregelen niet door.

** Mededeling **

Benoordenhuis gesloten

In navolging van de door de overheid en het RIVM aangegeven maatregelen heeft het bestuur van de Wijkvereniging Benoordenhout besloten om alle activiteiten en bijeenkomsten die onder onze verantwoordelijkheid in het Benoordenhuis georganiseerd worden niet door te laten gaan.

Dit geldt in ieder geval t/m 31 maart 2020. We hebben te maken met veel kwetsbare mensen en ouderen en willen daarin geen risico’s nemen. Voor vragen ben ik tijdens kantoortijd telefonisch bereikbaar.

Met vriendelijke groet,

Mirjam Kroemer 06-20384748

Wijkvereniging Benoordenhout


CCB-Lezing vandaag = uitgesteld!

De CCB-lezing van 12 maart, 14.30, in het Benoordenhuis is voor onbepaalde tijd uitgesteld, om alle risico's uit te sluiten.

Jan van Kreveld, voorzitter CCB.

Brainstormsessie nieuwe activiteiten in Benoordenhout

Op dinsdag 17 maart van 11.00 -12.00 uur organiseert Voor Welzijn een brainstormsessie in 't Benoordenhuis. Het doel is het opzetten van nieuwe activiteiten in het Benoordenhout. Wij zijn op zoek naar sprankelende en originele ideeën, om gezamenlijk uit te voeren. Wilt u meedenken? U kunt zich aanmelden bij Jaap de Wit: j.dewit@voorwelzijn.nl / 06-19044457.

Adres: 't Benoordenhuis , Bisschopstraat 5, 2596 XH Den Haag

AFGELASTING CCB-EXCURSIES IN MAART EN APRIL

Er zijn voor de CCB-excursies in maart en april opeens minstens 50% minder aanmeldingen, terwijl gewoonlijk de excursies vrijwel of helemaal volgeboekt zijn (met vaak nog een wachtlijst). De bestuurscommissie van de CCB denkt dat dit komt door de – begrijpelijke – zorg over het Corona-virus.

Door het veel te kleine aantal aanmeldingen lijdt de CCB per excursie een forse financiële strop, tenzij die excursies worden geannuleerd. Daarom heeft de bestuurscommissie tot haar grote spijt moeten besluiten de verdere CCB-excursies in maart en april (dus naar Hoorn, Leeuwarden, Noordwijk en het Oranjehotel in Den Haag) te schrappen. Wij vinden dit heel erg jammer, maar willen niet dat de CCB keer op keer met een forse financiële strop blijft zitten.

Degenen die zich al voor een excursie hadden opgegeven, is al persoonlijk bericht dat die excursie niet doorgaat. Zij hebben hun bijdrage daarvoor ook al terugontvangen.

Wij hopen zeer dat de excursies na 1 mei wel weer kunnen doorgaan. Maar als op dat moment het Corona-virus hier nog niet uitgewoed is, is dat onwaarschijnlijk. De bestuurscommissie zal hierover in de komende CCB-Nieuwsbrief, die medio april verschijnt, meer informatie geven.

De in maart en april geplande lezingen gaan vooralsnog wel door, b.v. de lezing van de Hersenstichting over ‘Geheugen en vergeten’ op 12 maart (14.30-16.30 in het Benoordenhuis) en de Pannenkoekenmaaltijd in Chateau Bleu op 28 maart. Maar op dit moment is - tot onze spijt - natuurlijk niets zeker.

Jan van Kreveld, namens de Bestuurscommissie van de CCB
Tel. 06-47787109