Richard Kind verdedigt titel tijdens 23e Duinzicht Invitational

Op maandag 20 augustus is de jaarlijkse Duinzicht Invitational, waarbij wederom
54 pro’s die in ons land of België les geven of als professional golfwedstrijden spelen, zich sportief gaan meten.

Naast de titelverdediger hebben nog andere oud-winnaars, waaronder Darius van Driel, Inder van Weerelt en Mark Reynolds aangegeven van de partij te zijn. Maar ook Robin Kind, Jan Dorrestein, Meindert Jan Boekel en Ruben Wechelaer hebben zich aangemeld, waarmee wederom sprake zal zijn van een sterk deelnemersveld.

Subsidie groene daken

Opgelet: U kunt nog tot en met 31 augustus subsidie aanvragen voor het beplanten van uw dak.

Subsidie groene daken 2016-2018 aanvragen
Gaat u een dak aanleggen dat is begroeid met planten? Dan kunt u subsidie krijgen van de gemeente.

 1. Voor wie?
 2. Voorwaarden
 3. Nodig bij de aanvraag
 4. Aanvragen
 5. Hoe lang duurt het?
 6. Verantwoording
 7. Wanneer is een groen dak het beste aan te leggen?
 8. Combineren met subsidie voor dak- en/of vloerisolatie

1. Voor wie?
Deze subsidie is voor eigenaren van een woning of pand (zoals bedrijven, scholen, buurthuizen, corporaties) en voor Verenigingen van Eigenaren (VvE).

SIXTIES borrel donderdag 2 augustus

Uitnodiging voor de eenenvijftigste wijkborrel THE SIXTIES op donderdag 2 augustus aanstaande, aanvang 17.00 uur in “café” Paul Gabriël (Paul Gabriëlstraat sixty). Wij zijn weer terug daar waar wij ooit vandaan kwamen.

Het behoort niet tot de mogelijkheden om na de borrel te blijven eten.

Gezien de maandelijkse opzet kan eenieder insteken zoals het hem of haar uitkomt. Voor alle duidelijkheid: de borrel is voor alle wijkbewoners, maar de nadruk ligt op 50-plus. Mochten vrienden/wijkbewoners belangstelling hebben neem hen mee.

Afvalsorteerstraatjes in Haagse Hout

Er komen afvalsorteerstraatjes in stadsdeel Haagse Hout. Voor de wijk Benoordenhout is een ontwerp-plaatsingsplan vastgesteld.

Een afvalsorteerstraatje is een rij verschillende afvalcontainers naast elkaar. Bij een afvalsorteerstraatje kunt u terecht voor het weggooien van:

 • glas
 • papier en kartoen
 • textiel
 • plastic verpakkingen, blik en drinkpakken

De gemeente gaat in elke wijk een afvalsorteerstraatje plaatsen om het scheiden van afval te stimuleren. Veel van het materiaal kan opnieuw worden gebruikt als grondstof voor nieuwe producten. In de meeste gevallen gaat het om een locatie waar al bovengrondse containers staan. Deze worden vervangen door nieuwe ondergrondse containers en aangevuld met containers voor andere materialen.

Elektrische oplaadpalen

7 reacties op het artikel over elektrische oplaadpalen in Benoordenhout

In de tweede editie van het wijkblad Benoordenhout heeft een artikel gestaan over de groei van elektrisch vervoer in Den Haag en de daarbij behorende – huidige en toekomstige - locaties voor openbare laadpalen. In dat artikel werd ook de mogelijkheid geboden om te reageren. Daar zijn in totaal zeven reacties op binnengekomen bij de gemeente Den Haag. Graag koppelen we hierbij aan  u terug wat de gemeente met de binnengekomen reacties heeft gedaan.

De meeste reacties hadden betrekking op een toekomstige locatie voor een openbare laadpaal bij de Van Hogenhoucklaan ter hoogte van de Duinzichtkerk. Deze locatie werd door diverse buurtgenoten ongeschikt bevonden, onder meer vanwege de publieke functie van de kerk. De gemeente heeft naar aanleiding van de binnengekomen reacties besloten om deze specifieke locatie als ongeschikt te markeren voor een openbare laadpaal.

Zomercursussen

Maak jouw zomer nóg leuker met een zomercursus! In de wijk Benoordenhout

KOO - kunst onderwijs organisatie - organiseert korte cursussen in de zomer in de wijk Benoordenhout. 
Verrijk jouw zomer met een korte cursus fotografie of graffiti, of misschien doe je liever theatersport of gedichten schrijven? Alle cursussen worden gegeven door kunstvakdocenten die aangesloten zijn bij de docentencommunity van KOO. 
Het zijn series van 3 of 4 lessen. De cursussen vinden plaats in het pand In de Tussentijd. Het adres is: Theo Mann-Bouwmeesterlaan 3 (boven Albert Heijn), Benoordenhout.

Zomercursussen


Fotografie 
Gedichten
Theatersport
Zingen

Aquarelleren
English Theatre Games 
Graffiti / street art Schilderen

Voor meer informatie en aanmelden, kijk op KOO.nl.

Haags Montessori Lyceum op de Neuhuyskade


Wijkvereniging uit ook haar zorg over de mogelijke komst van het Haags Montessori Lyceum op de Neuhuyskade


Naar aanleiding van de plannen van Voortgezet Onderwijs Haaglanden (VO Haaglanden) om een dependance van het HML te openen op de Neuhuyskade 40 zijn door meerdere omwonenden zorgen geuit.

Als de plannen door gaan zullen in dit voormalig kantoorpand 400 leerlingen en 40 personeelsleden worden gehuisvest.

Omwonenden maken zich ernstige zorgen hierover, en de wijkvereniging ook.

De zorg richt zich met name op de volgende aspecten:
 1. Geschiktheid van het pand: passen deze aantallen wel op een verantwoorde manier in dit pand?
 2. Verkeersveiligheid: wat voor effect (op de verkeersveiligheid) heeft het toevoegen van 400 scholieren en 40 personeelsleden in een klein gebied waar al drie scholen gevestigd zijn en nabij een uitvalsweg?
 3. Geluidsoverlast: hoeveel geluidsoverlast leveren 400 scholieren op voor de omwonenden en welke maatregelen worden genomen om dit zoveel mogelijk te beperken? 
 4. Duur van de huisvesting: het is niet duidelijk of er sprake is van een tijdelijke dan wel een blijvende huisvesting van deze dependance.
 5. Alternatieven: welke reële alternatieve locaties zijn overwogen voor de korte en lange termijn, zoals het Ypsilon-gebouw en/of het ANWB terrein. Waarom zijn deze locaties niet geschikt(er) bevonden? 
De commissie Ruimtelijke Ordening heeft – vooruitlopend op een te nemen besluit op de vergunningaanvraag - een reactie en zienswijze bij de gemeente Den Haag ingediend met het verzoek om meer duidelijkheid te krijgen op bovenstaande aspecten en meer. Een kopie van de volledige reactie vindt u hier.

Zomer BBQ


Heeft u zich al ingeschreven voor onze zomerse BBQ op woensdag 18 juli?

Lekkere grillgerechten van de BBQ, salades en meer zullen de tafels vullen. De vrijwillige koks van Evita Lokaal halen hun lekkerste gerechten uit de kast (keuken) voor u. Heeft u zin in een gezellige én smakelijke zomeravond?

Meld u dan aan!
Tijd: 18.00 uur
Kosten: €15,- (incl. 2 drankjes)
Aanmelden : info@evitalokaal.nl of 070 314 16 06.

Buslijn 18 vervallen?

Bericht van de Wijkvereniging

Beste wijkgenoten,

De wijkvereniging heeft recent enkele reacties ontvangen over het voornemen om buslijn 18 - tussen Den Haag CS en Clingendael – vanaf volgend jaar te laten vervallen. Dat voornemen staat in het concept vervoerplan 2019 dat HTM begin april heeft ingediend. Reden hiervoor is de lage bezettingsgraad.

Het alternatief dat straks geboden wordt is de buslijn 23 die langs de Van Alkemadelaan loopt. Daarnaast blijven de haltes tussen Den Haag CS en de Weissenbruchstraat bediend door buslijn 24. In de spits blijven de halten Josef Israëlsplein, Van Hoytemastraat en Wassenaarseweg (als alternatief voor de halte op de Van Alkemadelaan) bediend door buslijn 29.

Na het ontvangen van de reacties en vragen van wijkgenoten hierover heeft de wijkvereniging contact opgenomen met de gemeente. Die gaf aan dat de inspraakprocedure op het concept vervoerplan is verlopen en dat er geen enkele reactie binnen is gekomen op het voornemen om buslijn 18 te laten vervallen.