Concert P!nk op het Malieveld: bereikbaarheid

Zondag 11 augustus 2019 geeft P!nk een concert op het Malieveld. Het Malieveld is het beste te bereiken met de fiets en het openbaar vervoer. Station Den Haag Centraal ligt op 5 minuten loopafstand.

Het Malieveld is tussen maandag 5 en uiterlijk woensdag 14 augustus 2019 afgesloten vanwege de op- en afbouw van het terrein. De Koekamp blijft wel open.

Programma
De hekken gaan zondag 11 augustus 2019 om 16.00 uur open. Vanaf dat moment draait er een DJ. Het eerste optreden begint om 19.00 uur. Het concert van P!nk eindigt om 23.00 uur.

Maatregelen
Om de bezoekersstromen veilig te laten verlopen zijn op 11 augustus 2019 de volgende maatregelen genomen:

Wegafsluitingen
 • 13.00 tot 1.00 uur: Bezuidenhoutseweg, tussen de Prinsessegracht en de Boslaan
 • 13.00 tot 1.00 uur:  Kiss & Ride locatie: Prinsessegracht (stoepzijde). Parkeren voor bewoners blijft mogelijk aan de andere kant van de straat
 • 15.00 tot 1.00 uur: Koningskade, vanaf de Zuid Hollandlaan tot de Koningstunnel
Parkeergarage
 • APCOA Parking Malieveld is de hele dag dicht.
 • Q-Park CS New Babylon blijft bereikbaar vanaf de Boslaan/Prins Clauslaan.
Openbaar Vervoer
 • Vanaf 21.00 uur: HTM lijnbussen bij het Malieveld rijden een andere route.
 • Haltes Malieveld (Bosbrug) en Dr. Kuyperstraat van tram 9 zijn de hele dag buiten gebruik. De haltes Javabrug en Centraal Station zijn de vervangende haltes.
 • 22.00 tot 1.00 uur: halte Korte Voorhout van tram 15 en 16 is tijdelijk buiten gebruik.
Kijk voor meer informatie op htm.net.

Werkzaamheden aan de Bronovolaan 1


Geachte omwonenden van Het Poortgebouw,

Naar verwachting zullen we eind dit jaar starten met de werkzaamheden van het project Het Poortgebouw aan de Bronovolaan 1 te Den Haag. Om u op de hoogte te stellen van de
geplande werkzaamheden nodigen wij u graag uit voor een inloopbijeenkomst.

Uitnodiging inloopbijeenkomst 17 juli aanstaande
Datum woensdag 17 juli 2019
Tijd u kunt binnenlopen tussen 18.30 en 20.00 uur
Locatie Evita Lokaal, Van Alkemadelaan 309a


Proef met deelfietsen

Tussen half maart en eind 2019 is er in Den Haag een proef met deelfietsen, elektrische deelbakfietsen en deelscooters. Er zijn 5 bedrijven die deze deelfietsen en deelscooters aanbieden.


Afspraken om overlast te voorkomen
De gemeente heeft afspraken gemaakt met de aanbieders van de fietsen en scooters. Zo wordt voorkomen dat deelfietsen overlast veroorzaken. Dit zijn de afspraken:
 • Voor deelfietsen gelden dezelfde regels voor het stallen als voor gewone fietsen.
 • Iedere aanbieder begint met een afgesproken aantal fietsen of scooters.
 • Iedere aanbieder heeft vaste locaties waar u een fiets of scooter kunt halen en waar u ze weer kunt inleveren.
 • De aanbieders zorgen er zelf voor dat de fietsen niet lang op plekken blijven staan waar ze niet gebruikt worden.

Rijbewijs ook digitaal te vernieuwen

Heeft u binnenkort een nieuw rijbewijs nodig? Vanaf 18 juli kunt u uw rijbewijs ook digitaal vernieuwen. De gemeente doet mee aan een proef hiermee van RDW (Rijksdienst voor wegverkeer). U regelt de aanvraag via uw smartphone.

Het digitaal aanvragen heeft 2 voordelen:
 1. U hoeft maar 1 keer bij de gemeente langs te komen om uw rijbewijs af te halen
 2. Uw rijbewijs is na 2 werkdagen klaar in plaats van 5 werkdagen.
Meer informatie
Wilt u meer weten over hoe u uw rijbewijs digitaal vernieuwt? Kijk dan op de pagina Rijbewijs vernieuwen.

Gebiedsvisie Internationale Zone

Gebiedsvisie Internationale Zone zoals vastgesteld juni 2019

De gemeente zal de komende jaren inzetten op het versterken van de Den Haag als stad van vrede en recht. In het coalitieakkoord is vastgesteld dat er een nieuwe gebiedsvisie voor de Internationale Zone wordt opgesteld. 

De doelstellingen zijn: 
 • Het creëren van een aantrekkelijk vestigingsklimaat 
 • Het creëren van economische ontwikkeling en banen 
 • Het verbeteren van het woon- en leefklimaat en het beschermen en versterken van het groen en natuur.
Deze gebiedsvisie dient als sturend instrument bij toekomstige ontwikkelingen. Het draagt bij aan het strategisch locatiebeleid voor vestiging van internationale instellingen en organisaties met, indien nodig, bijbehorende veiligheidszone. 
De ruimtelijke voorwaarden per deelgebied dienen als onderbouwing voor diverse nog op te stellen Nota van Uitgangspunten. Daarnaast dient de gebiedsvisie als toetsingskader bij de nog op te stellen Nota’s van Uitgangspunten.

Hubertusduin


Huisartsen Gezondheidscentrum Hubertusduin blijven!

Rectificatie

In tegenstelling tot de berichtgeving in wijkblad Archipel, zijn alle huisartspraktijken in Gezondheidscentrum Hubertusduin open voor nieuwe patiënten.

Veel patiënten hebben hun zorgen geuit over de toekomst van ons gezondheidscentrum.
Door de berichtgeving over de verplaatsing van de Huisartsenpost voor avond-, nacht- en weekendzorg van het Bronovo naar Antoniushove, is er verwarring ontstaan over de toekomstige status van het gezondheidscentrum en de daarin gevestigde praktijken.

Gezondheidscentrum Hubertusduin blijft in zijn huidige vorm bestaan. De wijkgerichte en persoonlijke zorg zal door alle in het centrum gevestigde disciplines worden gecontinueerd.
De huisartsen zijn voornemens om met de andere disciplines in het centrum de eerstelijnszorg verder te versterken.
Samen met alle zorgpartners in de regio werken wij aan toekomstbestendige zorg.

Huisartsen Gezondheidscentrum Hubertusduin
M. de Groot, M.J. Lunstroot, M.I. Millenaar en J.A.R. Ramadhin

Booming B’Benoordenhout


Uitnodiging voor de eenenzestigste wijkborrel THE SIXTIES op donderdag 4 juli aanstaande, aanvang 17.00 uur in “café” Paul Gabriël (Paul Gabriëlstraat sixty).

Gezien de maandelijkse opzet kan eenieder insteken zoals het hem of haar uitkomt. Voor alle duidelijkheid: de borrel is voor alle wijkbewoners, maar de nadruk ligt op 50-plus. Mochten vrienden/wijkbewoners belangstelling hebben neem hen mee.

Ons streven is om tijdens iedere borrel een podium te bieden aan een wijkbewoner. Wij denken aan korte intermezzo’s van live muziek, voordrachten van gedichten, een boeiend kortverhaal etc. ter versterking van het café-gevoel en ter stimulering van de kunsten die onze cafés voor wat dat betreft zo mager doen afsteken bij vele andere culturen.

Tijdens elke borrel zijn er altijd wat hapjes die enige kosten met zich meebrengen vandaar het verzoek om een kleine financiële bijdrage. Er staat bij de ingang daarvoor een collecte doos. Bij voorbaat onze dank.

De vele belangstellenden voor een kort edoch indringend optreden kunnen contact opnemen met Jaap de Schepper

Tot de volgende Sixties!

Anita Kuiken                                                                     

Bep Bierlaagh

Jaap IJssel de Schepper

Zomerfeest Kinderopvang 2samen

Op 6 juli organiseert Kinderopvang 2samen een zomerfeest en nodigt de buurt uit voor een gezellige ochtend/middag.

Zaterdag 6 juli
10.00 tot 13.00 uur
2 Koala's
Theo-Man Bouwmeesterlaan 73

Veilig fietsen over de Waalsdorperweg

De gemeente werkt aan logische, snelle en veilige  fietsroutes.
De Waalsdorperweg maakt hiervan onderdeel uit. Het voorontwerp is naar aanleiding van opmerkingen van de bewoners(organisatie) aangepast. Het werk aan de Waalsdorperweg start in september 2019.


Wat  Fietspaden en nieuw riool 

       Waar  Waalsdorperweg tussen Van der Aastraat en Stalpertstraat 
    
            Wanneer  Van september 2019 tot maart 2020

Uitnodiging inloopbijeenkomst
Op donderdag 20 juni organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst kunt u het vastgestelde ontwerp van de Waalsdorperweg inzien en vragen

Zomerfestival Willem Royaardsplein

De winkeliers van winkelcentrum Willem Royaardsplein nodigen de buurt uit voor de 1e editie van: 


ZATERDAG 22 JUNI 2019

VAN 10.00 TOT 20.00 UUR

SPRINGKUSSEN  SCHMINKEN CLOWN
ETEN & DRINKEN ✮ MUZIKALE OPTREDENS VAN O.A.:

ELIAS VAN HEES ✮ NOISESRBACK ✮ TINY LITTLE BIG BAND

Buurtbewoners, bezoekers en klanten: bedankt!

namens de Ondernemersvereniging Willem Royaardsplein