Bijeenkomst HMC 2 april 2019

Afgelopen dinsdag 2 april organiseerde HMC een gesprek met belanghebbenden met als resultaat:

“HMC, zorgverzekeraars en gemeente: Organiseer de komende maanden bijeenkomsten waarin vertegenwoordigers van alle belanghebbenden samen nadenken over een vernieuwend, innovatief zorgconcept. Presenteer vervolgens de uitkomst hiervan aan bewoners van het verzorgingsgebied van HMC Bronovo. De resultaten kunnen dan - ook - een plek krijgen in de lange termijnplannen van HMC.”

Aanwezig waren twaalf vertegenwoordigers van bewonersverenigingen uit het Haagse verzorgingsgebied van HMC Bronovo. Andere deelnemers aan het gesprek waren: de Haagse wethouder Zorg, Jeugd en Volksgezondheid, de directeur Zorg van de gemeente en zijn beleidsmedewerker en de directeur van stadsdeel Haagse Hout. Ook de huisartsen, onze medisch specialisten en HWW Zorg waren vertegenwoordigd evenals de zorgverzekeraars en leden van de cliëntenraad van HMC.

Open Atelier Route 2019


ZATERDAG 25 & ZONDAG 26 MEI 2019
OPEN ATELIER ROUTE
BENOORDENHOUT 12.00–17.00 UUR


Kunstenaars, verspreid over maar liefst 26 locaties in het Benoordenhout en in Park Oosterbeek, gaan met bezoekers in gesprek, geven toelichting op het door hen getoonde werk en geven uitleg over hun inspiratiebronnen en de toegepaste technieken. Veel van het getoonde werk is ook te koop.

Om een indruk te krijgen en om een eigen route vast te stellen is er van het werk van de 42
deelnemende kunstenaars een overzichtstentoonstelling ingericht in het wijkgebouw ’t Benoordenhuis aan de Bisschopstraat 5. Op zaterdag 25 mei kunt u de overzichtstentoonstelling zien onder het genot van een hapje, aangeboden door Donato, Le Quartier, Kroon, Jan de Bruyn, de Viswinkel, Hessing en van der Zalm, zolang de voorraad strekt. ’t Benoordenhuis is open van 12.00 tot 15.00 uur.

De expositielocaties zijn zeer gevarieerd: bij de kunstenaars thuis of in hun atelier, in ’t Benoordenhuis in het Berlage-Huis en in het gastvrije ‘buurthuis van de toekomst’ Evita aan de Van Alkemadelaan 309 A.

Laat u verrassen!
Gouden roos geplant in het Joseph Israël plantsoen


Om de Gouden Roos een vaste plek in het stadsbeeld te geven en om collega Marco te eren, is de roos donderdag 11 april in het Joseph Israël plantsoen geplant.

Stadsdeeldirecteur Debora Lootsma: “Ik ben trots dat de Gouden Roos van Den Haag uit handen van een van onze hoveniers komt. Ik ben dol op deze roos en ik hoop dat hij hier in alle pracht gaat stralen."

Zeepkistenrace Benoordenout 2019


Op zondag 26 Mei wordt de Zeepkistenrace weer georganiseerd! 
Het is hét moment om je ouders, opa en oma, de buurman of wie dan ook te laten zien hoe enorm goed je bent met een hamer, zaag, boormachine, en hoe snel je kunt rennen! 

Je doet toch ook mee? Vraag al je vriendjes, vriendinnetjes, buurmeisjes, buurjongens, voetbal- of hockeyteamgenoten, neefjes, nichtjes of gewoon met je zus(je) of broer(tje). Voor iedereen is er een prijs en het applaus van de vele toeschouwers is natuurlijk het allermooist.

Schrijf je snel!
Voor meer informatie kan je altijd mailen met 


of bellen naar 06-53141255

Groenhovenstraat: bewonersavond over verkeerssituatie

Donderdag 11 april 2019 is er bij Shell een bewonersavond. De bijeenkomst gaat over het verbeteren van de verkeerssituatie in de Groenhovenstraat en omgeving. Bewoners kunnen tijdens de avond op ideeën stemmen.

De bewonersbijeenkomst is een vervolg op een eerdere bijeenkomst van 20 februari 2019.

Bewonersavond
  • Wanneer: donderdag 11 april 2019 om 19.30 uur
  • Waar: Shell, Carel van Bylandtlaan 16
Programma
Tijdens de bijeenkomst krijgt u informatie over 30 ideeën van bewoners en de haalbaarheid van deze ideeën. Hierna kunt u stemmen op de ideeën die uitvoerbaar zijn.

Aanmelden en meer informatie
Aanmelden: stuur uw naam- en adresgegevens naar het e-mailadres haagsehout@denhaag.nl onder vermelding van 'Verkeerssituatie Groenhovenstraat'.

Meer informatie: kijk voor een overzicht van de haalbare ideeën op de website van wijkvereniging Benoordenhout. Kunt u niet naar de bewonersavond komen? Stuur dan uiterlijk 9 april 2019 voor 12.00 uur een e-mail met het idee van uw voorkeur naar haagsehout@denhaag.nl.

Gast van de raad

Maak kennis met het werk van de gemeenteraad

Welke partijen zijn er vertegenwoordigd in de gemeenteraad van uw stad en waar besluiten zij eigenlijk allemaal over? Hoe gaat die besluitvorming in z’n werk en kunt u daar nog invloed op uitoefenen? Op deze en andere vragen geeft de gemeenteraad graag antwoord.

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar. Maar het is ook mogelijk om als ‘Gast van de raad’ de vergadering te bezoeken. Dit is een initiatief van de gemeenteraad om u kennis te laten maken met het werk van de raad.

Wat kunt u verwachten?
Om 16.00 uur verwelkomt een aantal leden van de gemeenteraad u in het stadhuis aan het Spui. Onder het genot van een kopje koffie vertellen zij u meer over het gemeentebestuur, het raadswerk en de manier waarop gemeentelijke besluiten tot stand komen. Op de publieke tribune worden plaatsen voor u gereserveerd zodat u de raadsvergadering live kunt volgen. Tot slot praat u rond 18.00 uur nog even na met raadsleden.

Aanmelden
Wilt u een keer Gast van de raad zijn? Meld u zich dan meteen aan voor een van de volgende bijeenkomsten:
  • Donderdag 16 mei
  • Donderdag 13 juni
  • Donderdag 4 juli
Aanmelden via deze link.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met de griffie, telefoon: (070) 353 31 31 of via e-mail: griffievoorlichting@denhaag.nl.

Algemene Ledenvergadering op 9 april

U bent van harte uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering op 9 april in het ANWB-gebouw (inloop 19.30 uur, start 20.00 uur).

Op de agenda van deze halfjaarlijkse vergadering staat onder meer het jaarverslag over 2018. Daarnaast zullen verschillende actualiteiten aan de orde komen.

De vergadering begint om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur). De locatie is het ANWB-gebouw, Wassenaarseweg 220, Den Haag.

Via deze links kunt u de documenten bekijken:

Verkeerssituatie achter Shell

Welk alternatief heeft uw voorkeur ter verbetering van de verkeerssituatie achter Shell?

Na het ontvangen van diverse klachten en vragen over de huidige verkeerssituatie achter het Shell hoofdkantoor heeft de gemeente aangegeven bereid te zijn om opnieuw naar de verkeerssituatie te kijken.

Eind februari heeft de wijkvereniging – namens de gemeente - een oproep geplaatst en wijkgenoten die tussen de Groenhovenstraat, Schiefbaanstraat, Dedelstraat en van ’t Hoenstraat wonen (en de Oostduinlaan en de Raamweg ter hoogte van deze straten) verzocht om met suggesties te komen om de huidige verkeerssituatie te verbeteren.

Negenenvijftigste wijkborrel THE SIXTIES

BOOMING B’BENOORDENHOUT

Uitnodiging voor de negenenvijftigste wijkborrel THE SIXTIES op donderdag 4 april aanstaande, aanvang 17.00 uur in “café” Paul Gabriël (Paul Gabriëlstraat sixty).

Nicole Mekel geeft een korte toelichting over het programma “Beleef het in Het Haagse Bos” dat plaatsheeft op zaterdag 20 april. Het programma bestaat uit een culturele wandeling rondom de bosvijver met ballet, muziek, zang en theater. De sopraan Margreet Schuemie zingt enkele liederen uit de 17 eeuw wat een onderdeel is van de culturele activiteiten op zaterdag 20 april.

Laat uw tuinafval gratis ophalen

Het is weer tijd voor de Haagse takkenroute. Tussen 1 en 19 april komt de gemeente gratis uw tuinafval ophalen. U kunt hiervoor nu een afspraak maken.

U kunt een afspraak maken via de pagina Grofvuil of groot tuinafval laten ophalen of via het Klantcontactcentrum van de gemeente.

Hoe biedt u het aan?
Bind het tuinafval samen met een touw en maak het niet langer dan 1,2 meter.
Boomstammen en takken mogen maximaal een doorsnede van 20 centimeter hebben.
Bied uw tuinafval voor 7.45 uur aan langs de weg op de dag van uw afspraak.


Waarom tuinafval apart aanbieden?
Van uw tuinafval wordt compost gemaakt. Deze compost kan worden gebruikt voor tuinen en parken. Door uw tuinafval apart aan te bieden, werkt u mee aan een beter milieu.