Eerste huiskamerbijeenkomst van dit jaar!

Beste allemaal,

Maandag 11 februari a.s. is staatssecretaris Mark Harbers (asiel en migratie) mijn gast in de eerste huiskamerbijeenkomst van dit jaar! Heb je altijd al meer willen weten over het beleid rondom bootvluchtelingen, waarom NL het Marrakech-pact heeft ondertekend, hoe dit kabinet aankijkt tegen het kinderpardon en andere zaken die te maken hebben met asiel en migratie, kom dan ook. Wel even aanmelden!

Ik hoop jullie de 11de te zien, tot dan!

Ockje Tellegen

Spoeddebat over HMC/Bronovo

Tijdens het spoeddebat in de raadscommissie samenleving over HMC/Bronovo van 17 januari heeft de wijkvereniging ingesproken. Hieronder de volledige tekst.

Geachte Voorzitter,

Mijn naam is Chance Pennington de Jongh en als voorzitter van de wijkvereniging spreek ik namens de wijk het Benoordenhout.

Het Benoordenhout voelt zich in steek gelaten. We hebben nog steeds een enorme kater overgehouden van hoe het gegaan is met het opheffen van lijn 18. We hebben de wijk gemobiliseerd, er is een VVD motie aangenomen, maar het resultaat is bedroevend.

Als je in Uilennest en Duinzigt woont moet soms je eerst 15 min lopen naar de dichtstbijzijnde bushalte, dan ga je met de bus naar Centraal Station en dan moet je overstappen op tram of bus om de rest van de stad te kunnen bereiken. Deze bewoners zijn voor een groot gedeelte ouderen en velen zijn aangewezen op het openbaar vervoer. Na de recente verslechtering van het openbaar vervoer hebben zij één troost en dat is: het Bronovo is in elk geval vlakbij. Maar ook dit gaat verdwijnen. Ik hoef U, hoop ik, niet uit te leggen dat deze mensen in paniek zijn. Kwartier lopen, bus naar CS en dan overstappen naar het Westeinde: ziet U het voor U voor ouderen die slecht ter been zijn?

Wij maken ons grote zorgen over hoe hun zorg er in de toekomst gaat zien en gelukkig zien we de huisartsen aan onze zijde. Ook zij hebben vragen over de inrichting van de zorg, over spoedeisende hulp, over poliklinische hulp en de diagnostiek.

Op 24 januari wordt het personeel ingelicht en daarna gaat het HMC met ons in gesprek om ons te informeren wat de besluiten zijn. Ze hebben de intentie uitgesproken samen met ons de zorg voor de toekomst voor onze wijk in te richten.

Dat klinkt hoopgevend, maar is er reden tot optimisme? Onze recente teleurstellende ervaring met de politiek heeft ons achterdochtig gemaakt. Sluiting van de bibliotheek, opheffen lijn 18, sluiten Bronovo zijn aanslagen op de leefbaarheid van het Benoordenhout. Soms vraag ik mij af of de andere wijken niet per definitie vóór gaan en wij achter aan moeten sluiten. Het coalitieakkoord was misschien een teken aan de wand immers het Benoordenhout wordt in het geheel niet genoemd. Moeten de Benoordenhouters niet zeuren?

De eerste keer dat we over lijn 18 hoorden was er al geen inspraak meer mogelijk en zijn we tot op de dag van vandaag bezig met de schade zoveel mogelijk te beperken. Wat staat ons nu weer te wachten? Is alles al besloten en gaan we een rituele dans beginnen? Het HMC wil ons laten meepraten, maar is dat een doekje voor het bloeden? Staan wij straks weer met lege handen?

Kortom wij doen een dringend beroep op U om voor het Benoordenhout op te komen door drie volgende punten op te pakken:

1. Van de politiek verwachten wij dat zij evenals de minister het huiswerk van HMC overhoort en daar bedoelen wij mee dat nagegaan wordt wat de aannames bij de besluitvorming zijn. Hoe is de samenstelling van onze wijk nu en in de toekomst en wat zegt dit over de zorgvraag? Laten we niet vergeten daar het Bezuidenhout, Mariahoeve, Scheveningen en Wassenaar bij te betrekken. Hoe toekomstbestendig is de business case? In hoeverre is de dure grond van het Benoordenhout de reden om het Bronovo te sluiten? Moeten we ons zorgen maken over de continuïteit van het HMC en staat ons een Slotervaartscenario te wachten?

2. Wij verwachten ook dat U met ons meedenkt en monitort hoe de zorg in de toekomst ingericht gaat worden. Hoe wordt het Hoofdlijnenakkoord ingevoerd? Er zijn mooie vergezichten over meer zorg dichtbij en e-health maar wat betekent dit concreet voor de oudere bewoners van onze wijk waarvan een groot gedeelte nog niet eens een email adres heeft?

3. Als dan toch de stekker uit het Bronovo gaat dan hopen we dat U ons niet weer in de kou laat staan met een houtje touwtje oplossing voor het openbaar vervoer naar het ziekenhuis en zeker niet met een houtje touwtje oplossing voor de inrichting van de zorg in onze wijk, maar wel dat U ons helpt met het inrichten van de zorg die recht doet aan de samenstelling van onze wijk.

Ik dank U voor Uw aandacht.


De slag om het IJspaleis

De wijkvereniging bij "de slag om het IJspaleis" over de sluiting van het Bronovo. Op deze video kunt u zien hoe onze wijkvoorzitter onze standpunten voor de camera brengt.Minister Bruins bespreekt toekomst Haagse ziekenhuizen

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) heeft de afgelopen twee weken overlegd over de toekomst van het Haaglanden Medisch Centrum (HMC). Het is volgens hem een zaak van het ziekenhuisbestuur en de zorgverzekeraars. Maar hij benadrukt dat het een zorgvuldig proces moet zijn en dat met alle belanghebbenden moet worden gesproken.

Onder het HMC vallen Westeinde en Bronovo in Den Haag en Antoniushove in Leidschendam-Voorburg. Het Bronovo gaat hoogstwaarschijnlijk over drie jaar helemaal dicht. Dat valt op te maken uit een vertrouwelijk rapport van de regionale ziekenhuisorganisatie HMC.

Oostduinlaan de schoonste straat in Haagse Hout op 1 januari

Op 1 januari de bezem pakken en vegen tot de straat weer helemaal schoon is? Dat hebben actieve buurtbewoners in Haagse Hout gedaan op nieuwjaarsdag. Zij deden mee aan de verkiezing Schoonste Straat op 1 januari en maakten hiermee kans op een straatfeest ter waarde van maximaal € 2.500.

Deelnemers

De Goetlijfstraat, de Kornalijnhorst, de Oostduinlaan en de Parelmoerhorst deden mee met de verkiezing. Complimenten voor alle deelnemers, de straten zagen er weer keurig uit op nieuwjaarsdag.

De winnaar

Helaas kan er maar 1 de winnaar zijn: de Oostduinlaan mag zich dit jaar schoonste straat noemen. Met 366 van de 449 stemmen en een positief juryoordeel winnen de bewoners van deze straat de prijs van € 2.500 om een mooi straatfeest te organiseren. Gefeliciteerd!
Gespot op Internet

Ingezonden: ‘Benoordenhout is al veel verdwenen’

10 januari 2019

Na alle reorganisatie en nieuwbouw en verbouwing is het pure kapitaalsvernietiging om deze ziekenhuizen te sluiten. Bronovo ligt in een buurt met veel ouderen . In het Benoordenhout is al zoveel verdwenen! Goed openbaar vervoer, goede bibliotheek en dan nu nog Bronovo. Bus 18 weg , bus 22 route verkort. We worden wel erg getroffen!!!! Ook de bezoekers van Nebo hebben het moeilijk. Bus 23 is veel te ver weg om te lopen.

Veel ouderen nu geïsoleerd. En zorg voor ouderen was toch zo belangrijk?. Er wordt wel veel georganiseerd maar als je er niet kunt komen heb je er ook niets aan. Uilennest is helemaal geïsoleerd!

Schröeder- Krens

Floris Arntzeniusplein.

Voorzitter bij RTV DISCUS over Bronovo
The painters in our neighbourhood streetnames

The painters in our streetnames


On Sunday afternoon, January 27 the Expat Committee organizes a lecture with slides about the painters of the Hague School, many of whom are named in the streets of Benoordenhout, i.e. Mesdagstraat, Weissenbruchstraat, Breitnerlaan, Hart Nibbrigkade. The lecture will be given by Monique Varma, a very-experienced guide, whom many may know from her tours in the Gemeente Museum, where many paintings of The Hague School are exhibited.
Time: 14:00 hrs.
Place: Benoordenhuis, Bisschopstraat 5
Since there is a limited capacity in the Benoordenhuis, we request that you register first with Marja van Loopik by email: vanloopik@casema.nl.
The expatcommittee

(John Verschragen: In the Google Arts and Culture website there is a small collection visible).

Beestenboel Benoordenhout

Kommazweefvlieg
De groenste wijk van Den Haag, het Benoordenhout, is niet alleen geliefd en gewaardeerd door de mensen die er wonen. Het Benoordenhout is voor vele dieren ook een favoriete woonplaats.
Op waarneming.nl kun je bekijken welke beesten door waarnemers in het Benoordenhout zijn vastgelegd en met coördinaten zijn gepubliceerd. Waarneming.nl is het grootste natuurplatform van Nederland en onderdeel van Stichting Natuurinformatie. Waarneming.nl wil iedereen in staat stellen om natuurwaarnemingen op te slaan en te delen via internet, om zo de natuurrijkdom van Nederland en de wereld vast te leggen voor nu en voor de toekomst. Het platform werkt hiertoe samen met duizenden vrijwilligers, zowel rechtstreeks als via meer dan 300 regionale en landelijke werkgroepen. We verzamelen en tonen gegevens maar interpreteren deze niet. Dat is een taak voor andere organisaties, zoals de PGO’s van Nederland. We streven naar een goede samenwerking met alle onderzoekende organisaties.

Wil je meedoen? Maak een account aan en stuur jouw waarneming door!

Booming B’Benoordenhout

Uitnodiging voor de zesenvijftigste wijkborrel THE SIXTIES op donderdag 3 januari aanstaande, aanvang 17.00 uur in “café” Paul Gabriël (Paul Gabriëlstraat sixty).


Het jaar 2019 staat bij de sixties in het teken hoe meer zielen hoe meer vreugd. De sixties bestaan al bijna vijf jaar en worden ervaren als een ongedwongen aangenaam samenzijn. Wij mikken niet op een massale happening maar wij verzoeken jullie vrienden en bekenden in jullie omgeving te stimuleren om de sixties te bezoeken. Er is geen leeftijdsgrens. Sixties slaat op de muziek die er gedraaid wordt en verwijst naar de vele veranderingen die toen plaatsvonden, zoal popconcerten, gelijke rechten voor vrouwen, aow, televisie, vrije zaterdag etcetera.