Uitnodiging YCHA

Twee dagen later sta ik om negen uur -de afgesproken tijd - op de stoep van Café Continental en wacht op Noémia’s man. Ik weet niet of hij het goed vindt, hoe hij eruitziet, maar ik wacht. De ochtendzon maakt alle mannen golden black. Halftien, tien uur. You can’t hurry Africa, Om kwart over tien krast een groene jeep tegen de stoeprand. ‘Hey, you Dutch’ - en ik zie een ontwapenende lach onder een kleine snor. ‘Moçambique?’ ‘That’s me’...
Uit 'in Afrika' van Adriaan van Dis.Subsidie dak- en vloerisolatie 2019 aanvragen

Gaat u het dak of de vloer op de begane grond in uw woning in Den Haag isoleren? Dan kunt u subsidie krijgen van de gemeente.

Alle informatie treft u aan op deze pagina.

Dit is een tijdelijke subsidieregeling. U kunt uw subsidieaanvraag indienen tot 31 december 2020. Voor deze subsidie is een budget beschikbaar van totaal € 900.000. Als het subsidiebudget op is, sluit de regeling en kunt u geen aanvragen meer indienen. Dit wordt tijdig bekendgemaakt op deze pagina.

Vacature Beheerder Benoordenhuis M/V

Vacature Beheerder Benoordenhuis M/V20-24 uur per week 

Wijkvereniging Benoordenhout

Het doel van de Wijkvereniging Benoordenhout is de behartiging van het leefmilieu in ruime zin, alsmede van de belangen van de bewoners van het Benoordenhout. 

Benoordenhuis
De Wijkvereniging Benoordenhout heeft de beschikking over een wijkcentrum, 't Benoordenhuis, gelegen aan de Bisschopstraat 5. Het gebouw staat primair ten dienste aan activiteiten, die structureel dan wel incidenteel door de Wijkvereniging worden georganiseerd of geïnspireerd. De ruimtes worden voorts op niet-commerciële basis gebruikt voor sociale en culturele groeperingen uit het Benoordenhout voor bijeenkomsten van allerlei aard o.m. op het gebied van gezelligheid bridge, schaken), fitness (yoga, volksdansen), lezingen etc. Daarnaast kunnen ook verenigingen, waaronder VVE’s, in gebouw terecht voorzover de beschikbare ruimte dat toelaat.

Gemeente opent meldpunt bestuurlijke integriteit

Wie vermoedt dat een bestuurder iets doet wat niet mag, kan dit voortaan eenvoudig melden bij de gemeente. De gemeente start een meldpunt bestuurlijke integriteit waarbij burgers, bestuurders en medewerkers persoonlijk of via e-mail terechtkunnen. Zo nodig anoniem, met hulp van een vertrouwenspersoon.

Meldpunt
U kunt uw melding doen via meldpuntbestuurlijke.integriteit@denhaag.nl of via dit e-mailadres een persoonlijke afspraak maken.

Vooronderzoek
Na een melding komt er een vooronderzoek dat binnen 2 maanden klaar moet zijn. Als uit het vooronderzoek blijkt dat er concrete aanwijzingen zijn voor niet-integer gedrag dan volgt een onderzoek. Blijkt in het vooronderzoek dat het mogelijk om een strafrechtelijke overtreding of een misdrijf gaat? Dan informeert de gemeente het Openbaar Ministerie of de Rijksrecherche.

Booming B'Benoordenhout


Uitnodiging voor de vijfenzestigste wijkborrel THE SIXTIES op donderdag 7 november aanstaande, aanvang 17.00 uur in “café” Paul Gabriël (Paul Gabriëlstraat sixty).
Gezien de maandelijkse opzet kan eenieder insteken zoals het hem of haar uitkomt. Voor alle duidelijkheid: de borrel is voor alle wijkbewoners, maar de nadruk ligt op 50-plus. Mochten vrienden/wijkbewoners belangstelling hebben neem hen mee.

Ons streven is om tijdens iedere borrel een podium te bieden aan een wijkbewoner. Wij denken aan korte intermezzo’s van live muziek, voordrachten van gedichten, een boeiend kortverhaal etc. ter versterking van het café-gevoel en ter stimulering van de kunsten die onze cafés voor wat dat betreft zo mager doen afsteken bij vele andere culturen.

Tijdens elke borrel zijn er altijd wat hapjes die enige kosten met zich meebrengen vandaar het verzoek om een kleine financiële bijdrage. Er staat bij de ingang daarvoor een collecte doos. Bij voorbaat onze dank.

De vele belangstellenden voor een kort edoch indringend optreden kunnen contact opnemen met Jaap de Schepper (jdschepper@casema.nl)

Tot de volgende Sixties!

Anita Kuiken                                                                     

Bep Bierlaagh

Jaap IJssel de Schepper

Uitnodiging Waardevol Wonen

Symposium Waardevol Wonen
Vrijdag 29 november 2019

aanvang: 14.00u (inloop 13.30u)
einde: 17.00u (waarna borrel)
deelname: gratis
locatie: Résidence Château Bleu, Leidsestraatweg 15, 2594 BA Den Haag¹

Résidence Château Bleu 1969 -2019 Ter gelegenheid van haar 50-jarig jubileum organiseert Résidence Château Bleu het symposium ‘Waardevol Wonen’, over innovatie van woonvormen en -gemeenschappen, en over recente ontwikkelingen in leefstijlen, woonservices en bouwtechniek. Op welke wijze kunnen vitaliteit, duurzaamheid en gezondheid worden bevorderd?
De voorgestelde innovaties hebben vooral betrekking op Château Bleu, maar kunnen natuurlijk ook elders worden toegepast. Het symposium biedt concrete handvatten om het alledaagse wonen te verheffen tot levenskunst.

Alternatief lijn 18

Open Atelierroute 2020

AANKONDIGING


Vanwege het succes van voorgaande jaren organiseert de wijkvereniging ook in 2020 weer de OPEN ATELIERROUTE BENOORDENHOUT op

zaterdag 16 en zondag 17 mei 2020 
van 12.00 tot 17.00 uur

Tijdens deze route kunt u de deelnemende kunstenaars bezoeken in hun ateliers en met hen in gesprek komen.

Kunstenaars uit onze wijk, die hun werk willen tonen kunnen zich tot 8 maart 2020 opgeven bij Brigitte Schreuder, e-mail: brigitte.schreuder@kpnmail.nl 

SCHRIJF HET IN JE AGENDA

Den Haag Onderneemt! 2019


De gemeente Den Haag organiseert op 26 november a.s. het ondernemersevenement Den Haag Onderneemt! 2019. De basis voor dit evenement wordt gevormd door de Haagse Ondernemersagenda die onlangs in de gemeenteraad is vastgesteld met als overkoepelend thema: 'Starten, groeien en doorgroeien’. Den Haag Onderneemt! 2019 is in de Fokker Terminal Den Haag en richt zich op het brede Midden- en Kleinbedrijf (inclusief ZZP-ers).

Er is een uitgebreid programma:
  • Uitreiking Ondernemersprijs Haaglanden 2020.
  • Twee rondes met 18 'break-out' sessies met diverse thema's: Sales en Marketing, Menselijk Kapitaal, Financiering, Digitalisering en Cyber awareness, Toepassing Innovatie, Internationaal Ondernemen en Dienstverlening en Regelgeving. Per workshop zijn een beperkt aantal plekken beschikbaar, dus zorg dat u er op tijd bij bent.
  • Netwerkmarkt.
  • Netwerkborrel.
U kunt zich aanmelden via www.ewelcome.nl/event/den-haag-onderneemt-2019/

Let’s Dance!

Lezing en dans

Put on your red shoes and dance the blues: Kunstmuseum
Den Haag zet in een tentoonstelling dansmode in de spotlights. Van subculturen als hiphop tot klassiek ballet. Hoofdconservator mode Madelief Hohé geeft er op donderdagavond 7 november een swingende lezing over in de Centrale Bibliotheek. En dat niet alleen: dansschool Beweigi, Energetic Vibes, en Orwin Gerald met zijn
danspartner Danique Lande geven daarbij demonstraties van verschillende dansstijlen. Tip: schrijf je na de lezing in voor een gratis bezoek aan Let’s dance!

Madelief Hohé neemt je onder meer mee in de fascinerende wereld van Madonna in haar stoere dansclips, van John Travolta in zijn witte discopak. In de styling van Beyoncé, Charlestonjurken uit de jaren ’20 en de kledingstijl van gabbers. Van invloedrijke kostuums uit dansfilms tot kleding om in te dansen. Ook bekende couturiers passeren de revue zoals Viktor & Rolf, Jan Taminiau en David Laport.
Dans en mode, wat trek jij aan als je uitgaat?

Gratis bezoek
Na de lezing kun je je inschrijven voor een gratis bezoek aan
Let’s Dance! in het Kunstmuseum Den Haag met verschillende
rondleidingen en workshops. Ook gaan er dan vanaf de bibliotheek gratis museumbussen.
‘We dance for laughter, we dance for tears, we dance for madness, wedance for fears, we dance for hopes, we dance for screams, we are thedancers, we create the dreams.’— Albert Einstein
Foto: Hans Gerritsen. Igone de Jongh van Het Nationale Ballet danst in een ontwerp van Jan Taminiau (2016).