Uitnodiging extra Inloopmiddag - winkelcentrum Duinzigt

Betreft: Extra Inloopmiddag op 13 september!
(i.v.m. bereikbaarheid op begane grond)
(De presentatie op 10 september gaat ook door)

HerontwikkelingWinkelcentrum Duinzigt

Willem Royaardsplein


Presentatie:
 Voorlopig ontwerp pleingebouw en kopgebouw, plattegronden appartementen, verkeerssituatie, voorstellen VvE’s en planning.

Datum: donderdag 13 september

Aanvang: inloop vanaf 15.00 uur

Einde: 16.30 uur

Locatie: Woonzorgcentrum Aelbrecht van Beijeren
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1 (op de begane grond)

Voorkeursoptie rijrichting Johannes Bildersstraat is bekend

Op dinsdag 4 september jl. heeft de wijkvereniging de gemeente geïnformeerd over de uitkomst van de stemming over de rijrichting van de Johannes Bildersstraat (zie bijlage).

Deze straat moet uit oogpunt van (verkeers)veiligheid en doorstroming aangepast worden van een tweerichtingsweg naar een eenrichtingsweg. De inwoners uit die straat mochten de doorslag geven. De keuze is gevallen op de "rijrichting richting de Van Hoytemastraat". In het wijkblad van oktober kunt u meer lezen over dit bewonersinitiatief en het verdere proces.


BOOMING B’BENOORDENHOUT

Uitnodiging voor de eenenvijftigste wijkborrel THE SIXTIES op donderdag 6 september aanstaande, aanvang 17.00 uur in “café” Paul Gabriël (Paul Gabriëlstraat sixty).

Het behoort niet tot de mogelijkheden om na de borrel te blijven eten.

Gezien de maandelijkse opzet kan eenieder insteken zoals het hem of haar uitkomt. Voor alle duidelijkheid: de borrel is voor alle wijkbewoners, maar de nadruk ligt op 50-plus. Mochten vrienden/wijkbewoners belangstelling hebben neem hen mee.

Ons streven is om tijdens iedere borrel een podium te bieden aan een wijkbewoner. Wij denken aan korte intermezzo’s van live muziek, voordrachten van gedichten, een boeiend kortverhaal etc. ter versterking van het café-gevoel en ter stimulering van de kunsten die onze cafés voor wat dat betreft zo mager doen afsteken bij vele andere culturen.

Tijdens elke borrel zijn er altijd wat hapjes die enige kosten met zich meebrengen vandaar het verzoek om een kleine financiële bijdrage. Er staat bij de ingang daarvoor een collecte doos. Bij voorbaat onze dank.

De vele belangstellenden voor een kort edoch indringend optreden kunnen contact opnemen met Jaap de Schepper (jdschepper@casema.nl)

Tot de volgende Sixties

Anita Kuiken

Bep Bierlaagh

Jaap IJssel de Schepper

Buslijn 18 niet opheffen, maar uitbreiden/verlengen!

Uitnodiging Inloopavond


Herontwikkeling
Winkelcentrum Duinzigt
Willem Royaardsplein

Presentatie:
 Voorlopig ontwerp pleingebouw en kopgebouw, plattegronden appartementen, verkeerssituatie, voorstellen VvE’s en planning.

Datum: maandag 10 september

Aanvang: inloop vanaf 19.00 uur

Einde: 20.30 uur

Locatie: In de Tussentijd,
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 3

Buslijn 18: brief aan de wethouder

Op 2 juli jl. heeft de wijkvereniging u geïnformeerd van de voorgenomen opheffing van buslijn 18. De wijkvereniging heeft daarop de mogelijkheid geboden om reacties in te sturen, die de vereniging door kon sturen naar de verantwoordelijk wethouder Van Asten.

Op dit bericht is massaal gereageerd, zowel via facebook als via email en een enkele keer per post. In totaal zijn er 232 reacties via de e-mail ontvangen, waarbij enkele reacties namens meerdere personen (zoals gezinnen of VVE's). 

Deze reacties zijn, samen met de brief van de wijkvereniging, op 22 augustus aangeboden aan de wethouder en via deze link terug te lezen.

Subsidie groene daken

Opgelet: U kunt nog tot en met 31 augustus subsidie aanvragen voor het beplanten van uw dak.

Subsidie groene daken 2016-2018 aanvragen
Gaat u een dak aanleggen dat is begroeid met planten? Dan kunt u subsidie krijgen van de gemeente.

 1. Voor wie?
 2. Voorwaarden
 3. Nodig bij de aanvraag
 4. Aanvragen
 5. Hoe lang duurt het?
 6. Verantwoording
 7. Wanneer is een groen dak het beste aan te leggen?
 8. Combineren met subsidie voor dak- en/of vloerisolatie

1. Voor wie?
Deze subsidie is voor eigenaren van een woning of pand (zoals bedrijven, scholen, buurthuizen, corporaties) en voor Verenigingen van Eigenaren (VvE).

Afvalsorteerstraatjes in Haagse Hout

Er komen afvalsorteerstraatjes in stadsdeel Haagse Hout. Voor de wijk Benoordenhout is een ontwerp-plaatsingsplan vastgesteld.

Een afvalsorteerstraatje is een rij verschillende afvalcontainers naast elkaar. Bij een afvalsorteerstraatje kunt u terecht voor het weggooien van:

 • glas
 • papier en kartoen
 • textiel
 • plastic verpakkingen, blik en drinkpakken

De gemeente gaat in elke wijk een afvalsorteerstraatje plaatsen om het scheiden van afval te stimuleren. Veel van het materiaal kan opnieuw worden gebruikt als grondstof voor nieuwe producten. In de meeste gevallen gaat het om een locatie waar al bovengrondse containers staan. Deze worden vervangen door nieuwe ondergrondse containers en aangevuld met containers voor andere materialen.