118 ideeën voor onze wijk

Kano in water neuhuyskade
Foto: 070fotograaf, Frank van der Leer

‘Benoordenhout begroot’ mag een succes heten. Het grote aantal ingebrachte ideeën getuigt van uw betrokkenheid bij de wijk en van creativiteit! Een kleine 80 voorstellen hebben meer dan vijftien ‘likes’ verzameld en dat betekent dat ze doorgaan naar de volgende ronde.

Haalbaarheid

Verschillende deskundigen van de gemeente gaan nu de ideeën op haalbaarheid toetsen. Daarbij gaat het niet alleen om praktische, technische en financiële aspecten, ook wordt gekeken of de voorstellen in overeenstemming zijn met bestaande regelgeving en met de beheer- en bestemmingsplannen. Dat is een flinke klus. En omdat het aantal ideeën zo groot is, heeft de gemeente iets meer tijd nodig dan was aangekondigd.

Uitvoerbare plannen

Alle plannen die de haalbaarheidstoets hebben doorstaan, worden op maandag 1 maart 2021 bekend gemaakt op de website www.benoordenhoutbegroot.denhaag.nl
Als wijkbewoner kunt u vervolgens aangeven naar welke plannen uw voorkeur uitgaat. U ontvangt hierover per brief later meer informatie.
Omstreeks 6 april zal duidelijk zijn welke plannen hebben gewonnen. Hierna is er een jaar de tijd om deze plannen te verwenlijken.

Vorig artikelExtra diensten van bibliotheek
Volgend artikelBeste wensen – Best wishes