Definitief akkoord uitbreiding Willem Royaardsplein

De uitbreidingsplannen van winkelcentrum Duinzigt in de Haagse wijk Benoordenhout worden versoberd met minder woningen en winkels.

Dat laat verantwoordelijk wethouder Joris Wijsmuller weten in een brief aan de gemeenteraad. Door protesterende buurtbewoners zijn renovatie- en uitbreidingsplannen van het winkelcentrum uit de jaren zeventig al sinds 1988 op niets uitgelopen.
Het plan dat eigenaar WPRI met omwonenden en belanghebbenden had opgesteld leidde
ondanks een akkoord eind 2015 ook weer tot protest.

In samenspraak met gemeente Den Haag is het plan alsnog aangepast. De geplande dertig nieuwe woningen worden teruggebracht tot 24. De verdubbeling met 3.300 m2 nieuwe winkelruimte wordt beperkt tot een uitbreiding van 2.870 m2. Boven de bestaande supermarkt mag maximaal één extra verdieping komen. Bovendien staat Den Haag een tweede supermarkt toe naast de huidige AH-vestiging.

Plannen winkelcentrum Duinzigt verbeterd door buurtoverleg

De gemeente is de afgelopen maanden opnieuw met vertegenwoordigers uit Benoordenhout in gesprek gegaan over de vernieuwing van winkelcentrum Duinzigt. Dit omdat de eerder met de buurt besproken plannen nog steeds op bezwaren stuitten.

De belangrijkste buurtbezwaren richtten zich op de omvang van het plein en het bouwprogramma. Ook was er kritiek op de mogelijke komst van een 2e supermarkt. Tijdens de nieuwe gespreksronde presenteerde een door de buurt gevormd actiecomité ook een eigen plan voor het verouderde winkelcentrum. Na analyse en doorrekening door de gemeente bleek dit plan als geheel financieel en economisch niet haalbaar. Wel hebben de bezwaren geleid tot aanpassingen in de eerder vastgestelde Nota van Uitgangspunten. Zo is het bouwprogramma van het nieuwe winkelcentrum ten opzichte van de vorige nota verkleind en de oppervlakte van het nieuwe plein juist vergroot.

De aangepaste nota (RIS 296212) is 31 januari 2017 door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld. Dit laat verantwoordelijk wethouder Wijsmuller weten in een brief aan de raad.

Winkelcentrum Duinzigt
Winkelcentrum Duinzigt aan het Willem Royaardsplein is na meer dan 35 jaar toe aan vernieuwing. Er komen nieuwe winkels, extra voorzieningen voor de wijk, appartementen en een parkeergarage. Ook wordt de openbare ruimte opgeknapt. De projectontwikkelaar (www.wpri.nl) en de gemeente gaan de komende periode samen met bewoners en ondernemers de plannen verder uitwerken. De bouw van het nieuwe winkelcentrum start halverwege 2019.
Bron: Gemeente Den Haag

Geen opmerkingen: