Herinrichting kruispunt Van Alkemadelaan-Wassenaarseweg


Inloopbijeenkomst op dinsdag 7 maart 2017

Wat herinrichting kruispunt
Waar Van Alkemadelaan-Wassenaarseweg 

Wanneer uitvoering eerste kwartaal 2018

De gemeente Den Haag werkt aan logische, snelle en veilige fietsroutes. De kruising Van Alkemadelaan - Wassenaarseweg is vooral voor fietsers onveilig. Na een uitgebreide studie en overleg met de wijkvereniging, de ANWB en de Fietsersbond is een voorontwerp gemaakt zodat fietsers veilig kunnen oversteken.

Inloopbijeenkomst
Op dinsdag 7 maart 2017 organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst. Tijdens deze
bijeenkomst kunt u het concept voorontwerp inzien en vragen stellen aan de medewerkers van de gemeente Den Haag.

Datum   dinsdag 7 maart 2017
Tijd       16.30 en 19.30 uur kunt u binnenlopen
Locatie Maerlant-Lyceum, Johannes Bildersstraat 11 Entree links voor de hoofdingang

Knelpunt op het kruispunt
Het belangrijkste knelpunt op de kruising zijn de conflicten tussen de fietsers en het andere verkeer. De fietser heeft geen eigen fietspad en rijdt mee met het andere verkeer. Daardoor ontstaan gevaarlijke situaties en is de doorstroming niet altijd goed.

Het voorontwerp
Op de Wassenaarseweg komt een fietspad tot aan het kruispunt. Ook op de Van Alkemadelaan komt een apart fietspad en ruimte voor fietsers om zich op te stellen voor het verkeerslicht. Fietsers hoeven dan niet meer met het autoverkeer over te steken en krijgen een eigen gescheiden fietspad.
Op de Wassenaarseweg nabij de entree van de ANWB wordt het tweerichtingen fietspad gesplitst in een éénrichting fietspad aan beide kanten van de weg. Ook deze fietspaden lopen door tot aan het kruispunt.

De verkeerslichten
Om de fietsers tijd te geven over te steken past de gemeente de verkeerslichtenregeling aan. Uit onderzoek blijkt dat het verkeer met de nieuwe afstelling van de verkeerslichten niet langer hoeft te wachten dan nu het geval is.

Inspraak procedure
U kunt van 20 februari tot 2 april 2017 formeel reageren op de plannen. U kunt alle stukken inzien op:
  • het Haags informatie centrum, Spui 70, open van maandag t/m vr dag van 09.00 - 16.00 uur. Het concept voorontwerp kunt u ook zien via: www.denhaag.nl/fietsen

Uw schriftelijke reactie kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, antwoordnummer 1790, 2501 VC Den Haag, onder vermelding van “voorontwerp
Van Alkemadelaan - Wassenaarseweg” (een postzegel is niet nodig). Reageren via e-mail kan ook: fiets@denhaag.nl


Planning na inspraak
Alle reacties en suggesties op het concept voorontwerp worden zorgvuldig verwerkt en beoordeeld. Op basis daarvan neemt het college het besluit om het voorontwerp, eventueel aangepast naar aanleiding van de inspraak, verder uit te laten werken. Waarschijnlijk neemt het college dit besluit in het tweede kwartaal van 2017.

Planning van de werkzaamheden
De werkzaamheden starten begin 2018 en zijn afgerond voordat het badseizoen begint. U ontvangt tegen die tijd meer informatie over de werkzaamheden.

Geen opmerkingen: