Zorgpas Florence groeit door aantal thuiswonende ouderen

Dat steeds meer mensen ondersteuning nodig hebben bij het zelfstandig thuis blijven wonen, blijkt uit de groei van de FlorencePas, de ondersteunende zorgpas van Florence. Sinds de inhoud van de FlorencePas begint dit jaar nog meer is gericht op zorggerelateerde diensten, is het aantal FlorencePas-houders flink gestegen.

“De groei van het aantal mensen dat gebruikmaakt van onze FlorencePas is een ontwikkeling die we hadden voorspeld”, stelt Niels Honig van de Raad van Bestuur van Florence. “Door veranderingen in de zorg blijven mensen langer zelfstandig thuis wonen. Vanuit Florence leveren we onze thuiszorg, maar het kwalitatief zelfstandig thuis kunnen wonen, vraagt om meer dan zorg alleen. Mensen willen ook naar de kapper kunnen of bij familie op bezoek. Soms hebben mensen nog geen zorg nodig, maar wel services en diensten die het leven comfortabeler maken. Met onze FlorencePas regelen we dat voor hen heel eenvoudig. De kapper komt aan huis en betaalbaar vervoer brengt hen naar elke gewenste locatie.”

Makkelijker en comfortabeler
De FlorencePas van Florence bestaat al 13 jaar, maar sinds 1 januari 2017 is de
FlorencePas zich specifiek gaan richten op ouderen die ondersteuning nodig hebben bij het zelfstandig wonen. “De maatschappelijke ontwikkelingen vroegen daarom”, zegt Niels Honig. “We moeten het mensen thuis makkelijker en comfortabeler maken, ook dat is zorg. We zijn daarom steeds verder aan het uitbreiden met zorgarrangementen, bijvoorbeeld voor mensen die thuiskomen na een ziekenhuisopname. Met het zorgarrangement Comfortabel Thuis kan er bijvoorbeeld voor een bepaalde periode worden geregeld dat alles wordt verzorgd; van het doen van de boodschappen tot het huishouden. Ook dat is zorgen voor mensen. We proberen zoveel mogelijk naar onze FlorencePas-houders te luisteren; wat hebben ze nodig, wat maakt het hen makkelijker? Die diensten of producten gaan we dan ontwikkelen.”

Weer de deur uit
Dat de FlorencePas bijdraagt aan een beter leven, bewijst de 88-jarige mevrouw Oudshoorn. Zij is een van de FlorencePas-houders die nog steeds zelfstandig woont, maar daarbij de nodige ondersteuning kan gebruiken. “Ik kom de deur niet meer zo makkelijk uit, omdat ik moeilijk loop”, vertelt mevrouw Oudshoorn. “Met de FlorencePas regel ik heel eenvoudig en betaalbaar vervoer bij de Eco Cabs. Mijn rollator kan gewoon mee en ik word altijd door de chauffeur heel goed geholpen bij het in- en uitstappen. Onlangs kon ik daardoor ook eindelijk weer eens bij mijn zoon op bezoek.” Kijk voor meer informatie over de FlorencePas op www.florence.nl/florencepas

Over Florence
Gezondheid en Zorg. Dat is waarvoor ruim 4.000 medewerkers en ruim 1.900 vrijwilligers van Florence zich iedere dag inzetten. Zo’n 35.000 inwoners van Delft, Den Haag, Rijswijk, Leiden, Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar maken gebruik van de ondersteuning van Florence. De dienstverlening omvat onder meer thuiszorg, verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg, advisering en gemaksdiensten.

Geen opmerkingen: