Ary Schefferstraat: werkzaamhedenVanaf 2 oktober 2017 zijn er onderhoudswerkzaamheden in de Ary Schefferstraat. De werkzaamheden duren waarschijnlijk tot eind maart 2018.Dit zijn de werkzaamheden in de Ary Schefferstraat:
  • opnieuw bestraten stoep
  • vervangen asfalt rijbaan door klinkers
  • inrichten parkeerstroken
  • inrichten 30 kilometer per uur zone met drempels en verhoogde kruising
  • vervangen huisaansluitingen riool
Planning
Het werk is in fases. De 1e fase begint bij de kruising met de Hart Nibbrigkade in de richting van de Mankesstraat.

Overlast en bereikbaarheid
De werkzaamheden geven overlast. Delen van de stoep en rijbaan worden afgesloten. De gemeente zet hekken neer om de plek waar gewerkt wordt. Ook legt de gemeente loopplanken neer.

Woningen blijven bereikbaar. Tijdens het vervangen van de huisaansluitingen kunt u 2 uur lang het toilet niet doortrekken. De aannemer laat bewoners vooraf weten wanneer dit gaat gebeuren.

Voor bewoners
  • Parkeer uw auto ergens anders en alleen in de parkeervakken.
  • Haal obstakels zoals fietsen en bloembakken weg.
  • Haal overhangend groen bij de stoep weg.
Veiligheid
De gemeente werkt zo veilig mogelijk. Toch blijven werkterreinen gevaarlijke plaatsen. Vertel kinderen om hier niet in de buurt te spelen.

Huisvuil
Tijdens de werkzaamheden is de straat niet bereikbaar voor de vuilniswagen. Zet het vuilnis op de hoek van de straat bij de gele borden. Gebruik deze plek ook voor uw grofvuilafspraken.

Meer informatie
Neem bij vragen over de werkzaamheden contact op met de toezichthouder S. de Lepper via telefoonnummer (070) 752 75 99.

Geen opmerkingen: