Gemeente stimuleert autodelen

De gemeente Den Haag zet de komende tijd stevig in op het stimuleren van autodelen om zo de gestelde ambitie van 5.000 deelauto's eind 2018 te realiseren. In het stimuleringsprogramma Autodelen 2017-2018 staat hoe wethouder Tom de Bruijn (Milieu) dit wil bereiken. Het stimuleringsprogramma richt zich niet alleen op de zakelijke markt maar ook op bewoners die een auto met elkaar delen.

Een van de maatregelen uit het stimuleringsprogramma richt zich op deelauto's voor buurtbewoners. In buurten met een parkeerdruk hoger dan 90%, kan een startsubsidie worden aangevraagd voor buurtdeelauto's. Hiervoor is per initiatief maximaal 20.000 euro beschikbaar. Wethouder Tom de Bruijn ziet veel voordelen in autodelen.
In veel wijken in Den Haag is de parkeerruimte beperkt. Deelauto's zorgen ervoor dat de vraag naar parkeerplaatsen afneemt. Uit onderzoek blijkt dat er door één deelauto drie tot vijf auto's minder op straat staan. Bovendien staan auto's het grootste gedeelte van de tijd stil en dat is duur. Door te kiezen voor een deelauto besparen bewoners en bedrijven dus ook geld.
aldus de wethouder.

Binnenkort starten er ook een aantal pilots waarbij er wordt geëxperimenteerd met het
aanbieden van het gebruik van deelauto's bij nieuwbouw woningen. Hierdoor kan het aantal benodigde parkeerplaatsen bij de woningen worden verminderd. Op basis van die ervaringen gaat de gemeente beleid ontwikkelen om dit gemeengoed te laten worden bij nieuwbouw in de stad.

De Bruijn is er trots op dat Den Haag vorig jaar de Autodeelaward won, maar benadrukt dat de doelstelling nog niet gehaald is.
We hebben nog een grote stap te zetten om de doelstelling van 5.000 auto's te halen. Op dit moment hebben we ruim 2.000 deelauto's in Den Haag. Maar ik verwacht dat het stimuleringsprogramma voor zowel de zakelijke als de particuliere markt dusdanig interessant is, dat dit aantal flink zal stijgen. Zo wordt een stadsbrede parkeervergunning mogelijk gemaakt voor one-way autodeelbedrijven, waarbij de gebruiker de wagen niet hoeft terug te brengen naar een vaste parkeerplaats. One-way bedrijven die elektrische auto's aanschaffen, krijgen als stimulans een subsidie van 500 euro. De gemeente stimuleert elektrisch rijden op die manier omdat dit nog beter is voor de luchtkwaliteit.
zo vertelt De Bruijn.

Meer informatie
Beleidsregel tot wijziging van de Beleidsregels parkeervergunningen 2015 (RIS297767)Subsidieregeling one-way elektrische deelauto's Den Haag 2017 (RIS298030)Stimuleringsprogramma Autodelen 2017-2018 (RIS298031)

Geen opmerkingen: