Plaatsing ondergrondse afvalcontainers Waalsdorp (wijk 77)

Vanaf 20 november 2017 worden ondergrondse restafvalcontainers in Waalsdorp (wijk 77) geplaatst.

Dit is het gebied tussen de Raamweg, Groenhovenstraat, Goetlijfpad, Goedlijfstraat, De Mildestraat, Van Alkemadelaan, Waalsdorperweg, Van der Burchlaan, Van Voorschotenlaan, Van Berwaerdeweg, Oostduinlaan en Het Hoenstraat.

De werkzaamheden duren waarschijnlijk tot eind 2017. Het werk bestaat uit 2 delen:
  1. Eerst worden er betonnen bakken in de grond gezet. De bakken worden afgedekt met betonnen platen.
  2. Daarna worden de containers in de betonnen bakken gezet. Bewoners krijgen bericht wanneer zij de containers kunnen gebruiken.
Overlast
Tijdens de werkzaamheden is overlast niet te voorkomen. Houd rekening dat:
De werkplek wordt afgezet.
Er 2 weken een parkeerverbod is. Uw auto wordt weggehaald als u fout parkeert.
Lantaarnpalen in de wijk het misschien niet doen. De gemeente maakt de lantaarnpalen dan zo snel mogelijk.

Inspraakperiode
Het uiteindelijke plaatsingsplan staat op www.denhaag.nl/bestuurlijkestukken onder RIS-nummer 298222. U kunt tegen het uiteindelijke plaatsingsplan in beroep gaan bij de Raad van State. Dit kan van 9 november tot en met 20 december 2017.

Meer informatie
Neem contact op via e-mail oracs@denhaag.nl of kijk op www.denhaag.nl/afval.

Geen opmerkingen: