Peuteropvang vanaf 2018

Vanaf 1 januari 2018 veranderen de landelijke regels voor peuteropvang. De peuterspeelzaal voor peuters van 2,5 tot 4 jaar valt onder de Wet kinderopvang. Peuterspeelzaal heet voortaan peuteropvang. U heeft recht op een bijdrage in de kosten. Dit kan de kinderopvangtoeslag zijn via de Belastingdienst of de nieuwe gemeentelijke toeslag peuteropvang. Heeft u een Ooievaarspas? Dan is de peuteropvang gratis.

Veranderingen peuterspeelzalen in Den Haag
In Den Haag heet de peuterspeelzaal voortaan peuteropvang. De Haagse Voorschool voor
kinderen die extra aandacht krijgen om zich voor te bereiden op de basisschool, heet voortaan peuteropvang met vve (voor- en vroegschoolse educatie).

Peuteropvang
Alle Haagse peuters mogen minstens 5 of 6 uur per week naar de peuteropvang. Het is belangrijk dat alle kinderen al vroeg beginnen met leren en ontdekken. De peuteropvang is hier een goede plek voor. Is uw kind tussen de 2,5 en 4 jaar oud? Dan mag uw kind 240 uur per jaar naar de peuteropvang. Dit is 5 of 6 uur per week:

 • 5 uur per week als uw kind meer dan 40 weken per jaar naar de peuteropvang gaat.
 • 6 uur per week als uw kind 40 weken per jaar naar de peuteropvang gaat.


Peuteropvang met vve
De gemeente stelt naast de peuteropvang met basiskwaliteit extra eisen aan peuteropvang met vve (voor- en vroegschoolse educatie).

Kinderen die naar de peuteropvang met vve gaan, mogen hier gratis 5 of 6 uur per week extra naar toe. In totaal kunnen zij dan 10 of 12 uur naar de peuteropvang met vve. Dit geldt alleen voor de peuters die voldoen aan de volgende 2 voorwaarden:

 1. Uw peuter krijgt een indicatie van het Centrum Jeugd en Gezin (voorheen consultatiebureau). Het CJG bepaalt of uw kind recht heeft op een indicatie voor extra uren peuteropvang. Het CJG geeft alleen een indicatie als uw kind extra aandacht nodig heeft. Bijvoorbeeld met taal of in de ontwikkeling van uw kind.
 2. Uw peuter kan voor de extra uren alleen naar een peuteropvang met vve. 
 3. De peuteropvang mét vve moet zich aan meer regels en afspraken houden dan een peuteropvang zonder vve. Bijvoorbeeld regels en afspraken over de volgende onderwerpen:
 4. Welke opleiding en vaardigheden de medewerkers van de peuteropvang met vve hebben.
 5. Wat de kwaliteit van het programma is.
 6. Hoe uw kind de begeleiding en/of zorg krijgt die het nodig heeft.
 7. Hoe de peuteropvang u als ouder betrekt bij de ontwikkeling van uw kind.
 8. Hoe de peuteropvang zorgt voor een goede overgang naar de basisschool.

Wilt u weten waar de peuteropvang met vve bij u in de buurt is? Vraag dit na bij het CJG of een Servicepunt XL bij u in de buurt.

Wilt u meer uren opvang?
Dit kunt u zelf met uw peuteropvang regelen.
De gemeente betaalt alleen mee aan 5 of 6 uur peuteropvang per week. Of 10 of 12 uur per week als u een indicatie van het CJG heeft. Voor alle uren hierna betaalt u dit zelf. Dit geldt dus alleen als u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag.

Wanneer gaan de veranderingen in
Dit hangt af van de datum waarop uw kind voor het eerst naar de peuteropvang met vve gaat. Voor u geldt 1 van de volgende 3 situaties:

 1. Gaat uw kind al vóór 1 september 2017 naar de peuteropvang met vve? Dan verandert er niets voor u. Uw kind kan 4 dagdelen per week naar de peuteropvang met vve tot uiterlijk 1 maart 2019. U betaalt maximaal € 20 per maand. Of € 0 als u een Ooievaarspas heeft.
 2. Gaat uw kind voor het eerst naar een peuteropvang met vve vanaf 1 september 2017? Dan betaalt u tot 1 januari 2018 maximaal € 20 per maand. Of € 0 als u een Ooievaarspas heeft. Vanaf 1 januari 2018 gelden voor u de veranderingen.
 3. Gaat uw kind vanaf 1 januari 2018 voor het eerst naar een peuteropvang met vve? Dan gelden de veranderingen meteen voor u.


Uw kind aanmelden
U moet zelf uw kind aanmelden bij de peuteropvang. Wilt u weten hoe u dit doet? Vraag dit aan een peuteropvang in de buurt. Of bel naar het Centrum Jeugd en Gezin (CJG). Dit kan via het gratis telefoonnummer (0800) 285 40 70. Kinderen met een indicatie van het CJG kunnen alleen naar peuteropvangen met vve.

Kosten en toeslagen
De Belastingdienst of de gemeente betaalt een deel en u betaalt een deel
Vraag bij de Belastingdienst kinderopvangtoeslag aan. Komt u niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag? Dan betaalt de gemeente dit deel voor u. Zelf betaalt u ook een deel. De hoogte van uw eigen bijdrage hangt af van 2 zaken:

 1. De hoogte van uw inkomen. Hoe meer u verdient, hoe hoger uw eigen bijdrage is.
 2. Voor welke peuteropvang u kiest. Elke organisatie voor peuteropvang bepaalt namelijk zelf het uurtarief. De ene peuteropvang kan dus duurder zijn dan de andere.


Heeft u een Ooievaarspas?
Vraag dan bij uw peuteropvang of u kinderopvangtoeslag moet aanvragen.

Aanvragen kinderopvangtoeslag
Op de website van de Belastingdienst vindt u alles over de kinderopvangtoeslag. Uw peuteropvang of het Servicepunt XL kan u helpen met de aanvraag. U heeft recht op kinderopvangtoeslag als u voldoet aan alle voorwaarden.

Kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst
Heeft u recht op kinderopvangtoeslag? Dan betaalt de Belastingdienst een deel van uw peuteropvang. U of de peuteropvang krijgt dan het bedrag van de Belastingdienst op de bankrekening.

Over het algemeen heeft u wel recht op kinderopvangtoeslag als:

 • Beide ouders werken of studeren.
 • U een alleenstaande ouder bent die werkt of studeert.


Over het algemeen heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag als:

 • Beide ouders niet werken of studeren.
 • 1 van beide ouders werkt (alleenverdiener) of studeert.
 • U een alleenstaande ouder bent die niet werkt of niet studeert.


Bijdrage van de gemeente
Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst? Dan betaalt de gemeente een deel van uw peuteropvang. U kunt dit zelf regelen bij de peuteropvang.

 • U moet een Inkomensverklaring opvragen bij de Belastingdienst. U geeft uw inkomensverklaring af aan uw peuteropvang.
 • Uw peuteropvang regelt dan dat de gemeente meebetaalt.
 • De gemeente betaalt de bijdrage aan de peuteropvang. U krijgt dus zelf geen geld op uw bankrekening.


Geen eigen bijdrage voor Ooievaarspashouders
Heeft u een Ooievaarspas? Dan betaalt u géén eigen bijdrage. Dit betaalt de gemeentevoor u. U heeft recht op een Ooievaarspas als uw gezin minder verdient dan 130% van de bijstandsnorm.

Het aanvragen van kinderopvangtoeslag hangt af van uw situatie. Heeft u een Ooievaarspas en werkt u als alleenstaande ouder? Of werken beide ouders? Dan hoeft u géén kinderopvangtoeslag aan te vragen.


Vraag bij uw peuteropvang na of u kinderopvangtoeslag moet aanvragen. Uw peuteropvang zoekt dit samen met u uit.

Geen opmerkingen: