Ingebruikname ondergrondse containers Waalsdorp (wijk 77)

Op woensdag 17 januari 2018 worden de ondergrondse restafvalcontainers in Nieuw Waldeck (wijk 40, deel C) in gebruik genomen. Het gaat om de straten in het gebied tussen Ruychrocklaan, Van Alkemade, Van Montfoortlaan, Goetlijfstraat, Goetlijfpad, Groenhovenstraat en Raamweg.

Vanaf het moment dat u uw afval in de ondergrondse restafvalcontainers gooit, wordt het huisvuil niet meer opgehaald. U kunt uw vuilnis weggooien in 1 van de ondergrondse containers bij u in de buurt. De containers kunnen bij u in de straat staan, maar ook in 1 van de zijstraten.

Inleveren donkergroene restafvalcontainer(s)
De Haagse Milieu Services leegt op 17 januari 2018 voor de laatste keer uw restafvalcontainer. Deze container wordt dan meteen meegenomen. Lukt het niet om de container buiten te zetten? Maak dan via de pagina Afval een afspraak om uw container gratis op te laten halen. De container moet dan wel leeg zijn.

Tijdelijk bovengrondse containers
Het kan zijn dat de gemeente door onverwachte omstandigheden de ondergrondse containers bij u in de buurt niet meteen kan plaatsen. De gemeente plaatst dan tijdelijk bovengrondse containers. Deze gaan weg als de ondergrondse containers worden geplaatst.

Inpandige voorzieningen en bedrijfsafval
Panden met eigen voorzieningen blijven hun eigen inpandige voorziening gebruiken. Ook bedrijven mogen de ondergrondse containers niet gebruiken. Voor panden met eigen voorzieningen en voor bedrijven verandert er niets in de inzameling van afval.

Overig afval
De inzameling van groente-, fruit- en tuinafval (gft) verandert niet. Wordt het gft-afval in uw wijk niet apart opgehaald? Gooi uw gft dan in een dichte vuilniszak in de nieuwe ondergrondse container. Wilt u toch afval blijven scheiden? Breng uw gft dan naar het afvalbrengstation in de Plutostraat.

Glas, papier, kunststof en textiel kunt u in de speciale verzamelcontainers bij u in de buurt doen. Kijk op de pagina Afval voor de locaties. Per 4 weken wordt het papier 1 keer ook huis-aan-huis opgehaald.

Gebruiksregels ondergrondse containers
In de nieuwe ondergrondse containers kunt u 7 dagen per week tussen 7.00 en 22.00 uur het restafval kwijt. Stop geen grote zakken of dozen in de container. Zo voorkomt u verstoppingen in de container.

Boete voor afval naast de container
Handhavers van de gemeente controleren op het juiste gebruik van de ondergrondse containers. U mag geen huisvuil of grofvuil naast de containers of op straat zetten. U kunt dan een flinke boete krijgen. Een volle of verstopte container meldt u via de pagina Meldingen Afval.

Adopteer een container
Bewoners kunnen ook een container adopteren. U krijgt dan een sleutel van de container, een prikker, werkhandschoenen en een bezem om verstoppingen weg te halen.

Meer informatie
Kijk voor voor meer informatie op de pagina Afval of stuur een e-mail naar oracs@denhaag.nl.Geen opmerkingen: