Benoordenhout van het aardgas af

Beste buurtgenoten,

Wat vindt u er van als het Benoordenhout van het aardgas af gaat? Zou u mee willen beslissen over de snelheid en de wijze waarop dit zal gebeuren? En vindt u het belangrijk om daar gezamenlijk over na te denken en mee aan de slag te gaan? We horen graag uw mening hierover.

Daarom hebben we samen met vier buurtorganisaties in het stadsdeel Haagse Hout een korte enquête laten maken over duurzaam wonen en de plannen van de gemeente Den Haag hierover. U vindt deze enquête op www.duurzaamhh.nl. Het invullen van de enquête kost ongeveer 5 minuten en helpt ons om een beeld te krijgen in hoeverre het onderwerp duurzaamheid leeft in onze wijk.

De uitkomsten van de enquête koppelen we anoniem aan u terug. Om te beginnen tijdens de bijeenkomst “Benoordenhout van het aardgas af?“ op donderdagavond 24 mei (start om 20.00). Nadere details hierover volgen spoedig op de website van de Wijkvereniging en van Duursaam Benoordenhout.

We kijken uit naar uw antwoorden op de enquête op www.duurzaamhh.nl. U kunt de vragenlijst invullen tot 8 mei. Alvast dank hiervoor.

Hartelijke groet,
De initiatiefgroep Duursaam Benoordenhout

Geen opmerkingen: