BOOMING B’BENOORDENHOUT is verhuisd

BOOMING B’BENOORDENHOUT IS VERHUISD

Uitnodiging voor de achtenveertigste wijkborrel THE SIXTIES op donderdag 3 mei aanstaande, aanvang 17.00 uur voor de tweede keer in “café” Paul Gabriël (Paul Gabriëlstraat sixty). Wij zijn weer terug daar waar wij ooit vandaan kwamen.

Het behoort niet tot de mogelijkheden om na de borrel te blijven eten.

Gezien de maandelijkse opzet kan eenieder insteken zoals het hem of haar uitkomt. Voor
alle duidelijkheid: de borrel is voor alle wijkbewoners, maar de nadruk ligt op 50-plus. Mochten vrienden/wijkbewoners belangstelling hebben neem hen mee.

Ons streven is om tijdens iedere borrel een podium te bieden aan een wijkbewoner. Wij denken aan korte intermezzo’s van live muziek, voordrachten van gedichten, een boeiend kortverhaal etc. ter versterking van het café-gevoel en ter stimulering van de kunsten die onze cafés voor wat dat betreft zo mager doen afsteken bij vele andere culturen.

Tijdens elke borrel zijn er altijd wat hapjes die enige kosten met zich meebrengen vandaar het verzoek om een kleine financiële bijdrage. Er staat bij de ingang daarvoor een collecte doos. Bij voorbaat onze dank.

De vele belangstellenden voor een kort edoch indringend optreden kunnen contact opnemen met Jaap de Schepper (jdschepper@casema.nl)

Tot de volgende Sixties!

Anita Kuiken

Bep Bierlaagh

Jaap IJssel de Schepper

Geen opmerkingen: