Meeuwenoverlast beperken


Meeuwen kunnen vooral tijdens de broedperiode overlast veroorzaken. De gemeente probeert deze overlast zoveel mogelijk tegen te gaan.
Meeuwen zijn beschermde dieren volgens de Wet natuurbescherming en daar moet bij het beperken van de overlast rekening mee worden gehouden.

Dak aanpassen
Heeft u een plat dak? U kunt dit zo aanpassen dat meeuwen er niet gaan broeden:

Pinnen plaatsen of netten of draden op het dak spannen, voorkomt dat meeuwen er gaan broeden. Via de Nederlandse Vereniging Plaagdiermanagement Bedrijven kunt u specialisten in 'vogelwering' vinden.
Meeuwen broeden graag op grinddaken en niet op een groen dak (dak begroeid met planten). De gemeente verleent daardoor een subsidie groene daken, voor als u een groen dak aan wilt leggen.

Geen opmerkingen: