Missa Solemnis | Ludwig van Beethoven

Zaterdag 12 mei 2018 | 20.00 uur                                               Zuiderstrandtheater, Den Haag

Haags Toonkunstkoor en Hans-Sachs-Chor Neurenberg en het VU-Orkest o.l.v. Daan Admiraal

Solisten
Heleen Koele, sopraan
Maria Fiselier, mezzosopraan
Daniel Pataky, tenor
Frans Fiselier, bariton

Kaarten € 28,00 | € 25,50 Uitpas | € 12,50 < 27 jaar.
Inclusief programmaboekje, drankje en garderobe.


Het Haags Toonkunstkoor is een van die dingen waarvoor we af en toe de wijk uit moeten. In dit koor zingen meerdere wijkgenoten, het niveau is zeer hoog en binnenkort is er een uitvoering dichtbij, in het Zuiderstrandtheater. Koop snel je kaarten en voorkom dat je achter het net vist.

Achtergrond informatie door Peter Noordermeer
Missa Solemnis – van Neurenberg naar Den Haag
Neurenberg en het 126 jaar oude Hans Sachs Chor uit die stad als gelijkgestemde counterpart voor Den Haag en het 189 jaar oude Haags Toonkunstkoor: een kwestie van vanzelfsprekende – zo niet onvermijdelijke – samenwerking.

Samenwerking
Het is niet zonder reden dat het Hans Sachs Chor al in een vroege fase contact opnam met het Haags Toonkunstkoor om samen dit groots muzikaal project te realiseren. De basis voor
samenwerking van beide koren werd gelegd bij de uitvoering van Mare Liberum door het Hans Sachs Chor in Neurenberg in 2010. De eerste keer dat het Mare Liberum in Duitsland klonk betrof het overigens Hamburg, zetel van het Internationaal Zeerecht Tribunaal, uitgevoerd door het Haags Toonkunstkoor en begeleid door Krashna Musika. De later gemaakte cd opnamen van Mare Liberum in Hilversum werden gesteund door een delegatie van het Hans Sachs Chor.

Markant
‘Von Herzen, möge es wieder zu herzen gehen’, luidde de wijding die Beethoven aan de partituur van de Missa Solemnis vooraf liet gaan waarmee de opmaat voor dit markante werk werd gegeven. De Missa Solemnis wordt zelden uitgevoerd. Zij wordt uitsluitend uitgevoerd bij herdenkingsgelegenheden met een monumentale aanleiding. Het einde van de Eerste Wereldoorlog in 1918 – exact honderd jaar geleden – is zo’n markante aanleiding die in de landen om Nederland heen het openbaar leven terdege zal kenmerken.

Meistersingerhalle
De Meistersingerhalle (gebouwd in de zestiger jaren) en de ‘unvollendete’ Kongresshalle (uit eind dertiger jaren) maken deel uit van het voormalige Volkspark Dutzendteich. Dit vrijetijdsgebied verwerd met de opkomst van de nationaalsocialistische beweging meer en meer tot ‘Aufmarschfeld’ van de NDSAP en diende later als het Reichsparteitagelände zoals dat door Leni Riefenstahl in haar propagandafilm Triumph des Willen (1934) werd vastgelegd.

Muzikale overbrugging
De nabijheid van het Reichsparteitagelände met Zeppelinfeld en Kongresshalle en het zicht op de Kaiserburg en Altstadt, maken de Meistersingerhalle tot een door de geografie afgedwongen, vanzelfsprekende locatie voor een dergelijk herdenkingsconcert. Te meer daar historici tot op de dag van heden nog immer strijden over de vraag of het Verdrag van Versailles het einde van de eerste wereldoorlog bezegelde of daarentegen juist de tweede wereldoorlog inluidde. Een aspect dat het Hans Sachs Chor ertoe bracht voor het komende concert in april een muzikale overbrugging op het programma te zetten in de vorm van Schönbergs vocale werk Ein Ueberlebender aus Warschau. Dit acht minuten durende werk voor mannenkoor, orkest en solist werd eerder door hen uitgevoerd.

Voortzetting thema ‘Vrede en Recht’
De toewijding waarmee in Duitsland dergelijke herinneringsconcerten worden omringd en de gevoelde verbinding met de International Legal Capital of the World (zoals Den Haag zich gezien weet), rechtvaardigen een uiterste inspanning van het Haags Toonkunstkoor om de uitvoeringen in Neurenberg en Den Haag tot een succes te maken. Dat is bovendien een markante voortzetting van het thema ‘Vrede en Recht’ dat het Haags Toonkunstkoor inzette met het oratorium Mare Liberum (Van Oosten) en navolgende uitvoeringen van het Nagasaki Oratorium (Schnittke), War Requiem (Britten) en Negende Symfonie (Beethoven).

Geen opmerkingen: