Ter inzage: Ontwerp Natuurbeheerplan 2019

Het door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland vastgestelde Ontwerp Natuurbeheerplan 2019 ligt van 9 april tot en met 21 mei 2018 ter inzage.Het natuurbeheerplan geeft aan waar welke mogelijkheden bestaan voor subsidiƫring van natuurterreinen, agrarisch natuurbeheer en landschapselementen in Zuid-Holland. Grondeigenaren en -beheerders kunnen met het Natuurbeheerplan bepalen welk type subsidie van toepassing is op hun terrein.

Inzage
U kunt het Ontwerp Natuurbeheerplan 2019 digitaal inzien tot en met 21 mei 2018. Fysiek ligt het ontwerp in die periode tijdens kantooruren ter inzage op het provinciehuis, Zuid-Hollandplein 1 in Den Haag.

Indienen zienswijzen
Schriftelijke zienswijzen kunt u tot en met 21 mei 2018 indienen bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. de Afdeling Water en Groen, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag onder vermelding van 'Zienswijze Ontwerp Natuurbeheerplan 2019'.

Geen opmerkingen: