Oostduinlaan-Van Maudricstraat: werkzaamheden

Maandag 4 juni 2018 zijn de onderhoudswerkzaamheden in de Oostduinlaan en de Van Maudricstraat gestart. De werkzaamheden duren naar verwachting tot en met vrijdag 5 oktober 2018.


De werkzaamheden zijn:
  • opnieuw bestraten stoepen en stoepranden
  • opnieuw bestraten parkeerplaatsen
  • vernieuwen asfalt rijbaan
  • inrichten voetgangersoversteekplaatsen bij Van Maudricstraat en Ruychrocklaan
  • vervangen asfalt voor klinkers in Van Maudricstraat

Planning
Het werk is in fases:

Fase 1 is van 4 juni tot en met 27 juli 2018.
Er zijn werkzaamheden aan de even kant van de Oostduinlaan en in de Van Maudricstraat.

Fase 2 is van 3 tot en met 28 september 2018.
Er zijn werkzaamheden aan de oneven kant van de Oostduinlaan.

Fase 3 is van 1 tot en met 5 oktober 2018.
Er zijn asfalteringswerkzaamheden op de Oostduinlaan.

Overlast en bereikbaarheid
De werkzaamheden geven overlast. Woningen en bedrijven blijven bereikbaar voor voetgangers. Doorgaand verkeer richting de Wassenaarseweg wordt omgeleid via de van Hogenhoucklaan en Ruychrocklaan. Fietsers richting de Wassenaarseweg worden omgeleid via de Van der Woertstraat en Ruychrocklaan. Verkeer richting de Van Alkemadelaan rijdt in fase 1 en 2 langzaam langs het werk.

Veiligheid
De gemeente werkt zo veilig mogelijk. Toch blijven werkterreinen gevaarlijke plaatsen. Vertel kinderen om hier niet in de buurt te spelen.

Parkeren
Met verkeersborden wordt per fase een parkeerverbod aangegeven.

Huisvuil
Tijdens de werkzaamheden komen speciale aanbiedplaatsen voor huisvuil, papier en grofvuilafspraken. De plekken worden aangegeven met borden.

Meer informatie
Neem bij vragen over de werkzaamheden contact op met de projectleider M. Ilahi via telefoonnummer 06 - 55 84 41 44.

Geen opmerkingen: