Buslijn 18 vervallen?

Bericht van de Wijkvereniging

Beste wijkgenoten,

De wijkvereniging heeft recent enkele reacties ontvangen over het voornemen om buslijn 18 - tussen Den Haag CS en Clingendael – vanaf volgend jaar te laten vervallen. Dat voornemen staat in het concept vervoerplan 2019 dat HTM begin april heeft ingediend. Reden hiervoor is de lage bezettingsgraad.

Het alternatief dat straks geboden wordt is de buslijn 23 die langs de Van Alkemadelaan loopt. Daarnaast blijven de haltes tussen Den Haag CS en de Weissenbruchstraat bediend door buslijn 24. In de spits blijven de halten Josef Israƫlsplein, Van Hoytemastraat en Wassenaarseweg (als alternatief voor de halte op de Van Alkemadelaan) bediend door buslijn 29.

Na het ontvangen van de reacties en vragen van wijkgenoten hierover heeft de wijkvereniging contact opgenomen met de gemeente. Die gaf aan dat de inspraakprocedure op het concept vervoerplan is verlopen en dat er geen enkele reactie binnen is gekomen op het voornemen om buslijn 18 te laten vervallen.

Er zijn bij de wijkvereniging wel reacties binnengekomen op het voornemen buslijn 18 te laten vervallen. Daarom is met de gemeente afgesproken dat de wijkvereniging via haar eigen communicatiekanalen bekend maakt dat buslijn 18 volgend jaar mogelijk komt te vervallen en biedt wijkgenoten de mogelijkheid om daarop te reageren. De wijkvereniging verzamelt alle reacties en stuurt deze dan gebundeld door naar de gemeente, waarna deze voorgelegd worden aan de verantwoordelijk wethouder. De wethouder zal dan met een reactie komen.

OPROEP
Hierbij dus een oproep aan u. Wilt u (nog) iets kwijt over het voornemen om buslijn 18 vanaf volgend jaar te laten vervallen? Stuur dan voor 10 augustus a.s. uw reactie (voorzien van naam en adres) naar ro@wvbn.nl.

Hieronder vindt u een afbeelding van de – mogelijk - nieuwe situatie:


Een afbeelding van de huidige situatie kunt u hier vinden.
Het concept vervoerplan 2019 kunt u vinden op deze pagina.

RO-team Wijkvereniging
Elisabet Molenaar
Foppe de Vries

Geen opmerkingen: