Elektrische oplaadpalen

7 reacties op het artikel over elektrische oplaadpalen in Benoordenhout

In de tweede editie van het wijkblad Benoordenhout heeft een artikel gestaan over de groei van elektrisch vervoer in Den Haag en de daarbij behorende – huidige en toekomstige - locaties voor openbare laadpalen. In dat artikel werd ook de mogelijkheid geboden om te reageren. Daar zijn in totaal zeven reacties op binnengekomen bij de gemeente Den Haag. Graag koppelen we hierbij aan  u terug wat de gemeente met de binnengekomen reacties heeft gedaan.

De meeste reacties hadden betrekking op een toekomstige locatie voor een openbare laadpaal bij de Van Hogenhoucklaan ter hoogte van de Duinzichtkerk. Deze locatie werd door diverse buurtgenoten ongeschikt bevonden, onder meer vanwege de publieke functie van de kerk. De gemeente heeft naar aanleiding van de binnengekomen reacties besloten om deze specifieke locatie als ongeschikt te markeren voor een openbare laadpaal.

Naar aanleiding van een andere binnengekomen reactie wordt op dit moment door de gemeente onderzocht of de locatie aan de overzijde van de van Alkemadelaan 302 enkele meters kan worden verzet. Dit in verband met de kruising van de fietsers.

Hierbij een overzicht van de wijzigingen ten opzichte van het kaartje dat in het wijkblad heeft gestaan. De mutaties zijn omcirkeld:

De wijkvereniging zal de ontwikkelingen rond oplaadpalen met belangstelling blijven volgen. Daarbij is het wel van belang om te weten dat de gemeente te allen tijde kan besluiten om - binnen de geldende kaders - openbare oplaadpalen te plaatsen. De gemeente is enkel verplicht om definitieve besluitvorming over de openbare laadpalen via de officiƫle kanalen bekend te maken.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit stukje dat kunt u contact opnemen met het RO-team van de wijkvereniging op: ro@wvbn.nl. Voor vragen over het beleid rond oplaadpalen en of het aangepast kaartje kunt u contact opnemen met de gemeente op: denhaagelektrisch@denhaag.nl.

RO-team van de wijkvereniging Benoordenhout,
Elisabet Molenaar
Foppe de Vries

Geen opmerkingen: