Haags Montessori Lyceum op de Neuhuyskade


Wijkvereniging uit ook haar zorg over de mogelijke komst van het Haags Montessori Lyceum op de Neuhuyskade


Naar aanleiding van de plannen van Voortgezet Onderwijs Haaglanden (VO Haaglanden) om een dependance van het HML te openen op de Neuhuyskade 40 zijn door meerdere omwonenden zorgen geuit.

Als de plannen door gaan zullen in dit voormalig kantoorpand 400 leerlingen en 40 personeelsleden worden gehuisvest.

Omwonenden maken zich ernstige zorgen hierover, en de wijkvereniging ook.

De zorg richt zich met name op de volgende aspecten:
  1. Geschiktheid van het pand: passen deze aantallen wel op een verantwoorde manier in dit pand?
  2. Verkeersveiligheid: wat voor effect (op de verkeersveiligheid) heeft het toevoegen van 400 scholieren en 40 personeelsleden in een klein gebied waar al drie scholen gevestigd zijn en nabij een uitvalsweg?
  3. Geluidsoverlast: hoeveel geluidsoverlast leveren 400 scholieren op voor de omwonenden en welke maatregelen worden genomen om dit zoveel mogelijk te beperken? 
  4. Duur van de huisvesting: het is niet duidelijk of er sprake is van een tijdelijke dan wel een blijvende huisvesting van deze dependance.
  5. Alternatieven: welke reĆ«le alternatieve locaties zijn overwogen voor de korte en lange termijn, zoals het Ypsilon-gebouw en/of het ANWB terrein. Waarom zijn deze locaties niet geschikt(er) bevonden? 
De commissie Ruimtelijke Ordening heeft – vooruitlopend op een te nemen besluit op de vergunningaanvraag - een reactie en zienswijze bij de gemeente Den Haag ingediend met het verzoek om meer duidelijkheid te krijgen op bovenstaande aspecten en meer. Een kopie van de volledige reactie vindt u hier.

Geen opmerkingen: