Buslijn 18: brief aan de wethouder

Op 2 juli jl. heeft de wijkvereniging u geïnformeerd van de voorgenomen opheffing van buslijn 18. De wijkvereniging heeft daarop de mogelijkheid geboden om reacties in te sturen, die de vereniging door kon sturen naar de verantwoordelijk wethouder Van Asten.

Op dit bericht is massaal gereageerd, zowel via facebook als via email en een enkele keer per post. In totaal zijn er 232 reacties via de e-mail ontvangen, waarbij enkele reacties namens meerdere personen (zoals gezinnen of VVE's). 

Deze reacties zijn, samen met de brief van de wijkvereniging, op 22 augustus aangeboden aan de wethouder en via deze link terug te lezen.

De wijkvereniging vraagt in haar brief aan de wethouder om een oplossing om aan de zorgen van een groot aantal wijkgenoten tegemoet te komen. We wachten het antwoord van de wethouder met grote belangstelling af en zullen u hierover informeren.

Voor nu veel dank aan alle wijkgenoten die de moeite genomen hebben om te reageren.

Elisabet Molenaar

Geen opmerkingen: