Nog in gesprek met de wethouder over buslijn 18

Naar aanleiding van het bericht van Omroep West “Politiek blijft teleurgesteld in beknibbelen op Haagse Buslijnen[1]” (van 27 september jl.) voelt de wijkvereniging zich geroepen om u te informeren over de ontwikkelingen rond buslijn 18.

Naar aanleiding van de brief en de gebundelde reacties die de wijkvereniging eind augustus naar de verantwoordelijke wethouder Van Asten heeft gestuurd, heeft er op vrijdag 21 september jl. een gesprek plaatsgevonden. De wethouder wilde in gesprek met de wijkvereniging over de voorgenomen opheffing over buslijn 18. We mochten maximaal 6 personen meenemen.

De wijkvereniging is op deze uitnodiging ingegaan. Bij dit overleg waren twee bestuursleden aanwezig, twee voorzitters van grote Vve’s in de wijk Uilennest, één vertegenwoordiger vanuit Clingendael Academy en één vertegenwoordiger vanuit de Contact Club Benoordenhout.

In het gesprek hebben we aangegeven dat dit onderwerp erg leeft in de buurt en dat veel mensen zich ernstige zorgen maken over hun mobiliteit en zelfstandigheid. Wij hebben in het gesprek onze randvoorwaarden geschetst en aangegeven dat de geboden alternatieven in het vervoersplan hier niet aan voldoen en niet acceptabel zijn.

Randvoorwaarde voor alternatief:

“Uilennest en Hoytemastraat en omgeving dienen van (1) maandag tot en met zondag en
(2) van ’s ochtend tot en met ’s avonds met het openbaar vervoer bereikbaar te zijn (3) van en naar Den Haag Centraal en het centrum van Den Haag”.

De wethouder gaf aan dat het vervoersplan vast ligt maar hij wel bereid was om na te denken hoe de mobiliteitsvraag in Uilennest en Hoytemastraat en omgeving het beste gefaciliteerd kan worden met het wegvallen van buslijn 18. Hij erkende dat naast de kille cijfers ook het sociale aspect een rol speelt. De wethouder deed het voorstel voor het uitvoeren van een mobiliteitsonderzoek om de vraag te bepalen en te zoeken naar passende oplossingen.

De wijkvereniging heeft aangegeven hier aan mee te willen werken maar er geen vertrouwen in te hebben dat het onderzoek en de passende alternatieven (naar aanleiding van dat onderzoek) op 9 december klaar zijn. Laat staan gecommuniceerd aan wijkgenoten. De wijkvereniging heeft de wethouder dringend verzocht om buslijn 18 in de lucht te houden (al dan niet in een lagere frequentie) tot dat het onderzoek is uitgevoerd en er een passend alternatief is. Hiermee wordt voorkomen dat wijkgenoten na 9 december in de kou staan.

De wethouder heeft aangegeven binnen twee weken op ons voorstel te reageren en met een opzet te komen voor het onderzoek. We wachten hoopvol de reactie van de wethouder af, omdat we er op vertrouwen dat hij zich niet verschuilt achter genomen beslissingen maar zijn verantwoordelijkheid pakt om dit proces tot een goed einde te brengen dat voor iedereen acceptabel is.

Tot slot wellicht goed om alvast in de agenda’s op te nemen. Op donderdagavond 11 oktober of donderdag 8 november staan raadsvergaderingen gepland. Indien nodig zullen we tijdens één van beide vergaderingen het belang van het behoud van buslijn 18 aan de orde stellen. Het staat u uiteraard vrij om dan uw eigen persoonlijke verhaal te vertellen waarom buslijn 18 of een goed alternatief moet blijven bestaan.

We zullen u op de hoogte houden van de voortgang.

Namens de wijkvereniging Benoordenhout,
Elisabet Molenaar