Ontwerpbeschikking vergunning Berlagegebouw

Van de projectleider van de Gemeente voor transformatie van het Berlage gebouw ontvingen we onderstaande informatie.
Het zal u niet ontgaan zijn dat een ontwikkelaar plannen heeft voor het Berlage gebouw aan o.a. de Groenhovenstraat.
Daartoe heeft de ontwikkelaar in juni 2017 een vergunningaanvraag ingediend bij de gemeente. 
De ontwerpbeschikking is inmiddels op 4 september jl. gepubliceerd in de Staatscourant en voor een periode van 6 weken ter inzage gelegd. Dat betekent dat het in die periode mogelijk is om zienswijzen in te dienen.
U kunt de publicatie in de Staatscourant hier terugvinden: https://goo.gl/tA3yGC

De ontwerpbeschikking zelf is te downloaden onder Externe bijlagen (links op de pagina).