Voorkeursoptie rijrichting Johannes Bildersstraat is bekend

Op dinsdag 4 september jl. heeft de wijkvereniging de gemeente geïnformeerd over de uitkomst van de stemming over de rijrichting van de Johannes Bildersstraat (zie bijlage).

Deze straat moet uit oogpunt van (verkeers)veiligheid en doorstroming aangepast worden van een tweerichtingsweg naar een eenrichtingsweg. De inwoners uit die straat mochten de doorslag geven. De keuze is gevallen op de "rijrichting richting de Van Hoytemastraat". In het wijkblad van oktober kunt u meer lezen over dit bewonersinitiatief en het verdere proces.


Geen opmerkingen: