Bewonersinitiatief éénrichtingsweg Johannes Bildersstraat

Enkele bewoners van de Johannes Bildersstraat ergeren zich al jaren aan de verkeerssituatie in hun straat. Auto’s die beschadigd raken omdat de straat niet breed genoeg is om met twee auto’s tegelijkertijd langs elkaar heen te rijden. De straat die geblokkeerd wordt omdat er precies tegelijkertijd twee auto’s in tegenovergestelde richting in willen rijden. Auto’s die net te snel door de straat willen rijden om de tegenligger nog net voor te zijn. Kortom: dit kon niet langer.

De Wijkvereniging ontving in het tweede kwartaal van dit jaar de zoveelste melding over de verkeerssituatie in de Johannes Bildersstraat en besloot dit onderwerp – opnieuw - aan de orde te stellen tijdens haar reguliere overleg met de gemeente. Tijdens dat gesprek gaf de verantwoordelijk ambtenaar aan dat er opnieuw naar de verkeersveiligheid van de Johannes Bildersstraat was gekeken en dat de gemeente tot de conclusie was gekomen dat deze straat niet meer goed ingericht is voor een tweerichtingsweg. Een doorslaggevend argument daarbij was het feit dat deze straat niet meer goed toegankelijk is voor hulpdiensten.

Dat betekent dat de straat aangepast gaat worden van een tweerichtingsweg naar een éénrichtingsweg. De verantwoordelijke ambtenaar gaf aan dat de gemeente geen voorkeursrijrichting had en dat deze keuze aan de inwoners van de straat gelaten mocht worden. De wijkvereniging bood toen aan om dit proces te faciliteren en bewoners uit die straat in de gelegenheid te stellen om uw voorkeur kenbaar te maken. Daarbij werd wel de afspraak gemaakt dat de meerderheid aan stemmen de doorslag gaf.

Begin juli kregen alle bewoners van de Johannes Bildersstraat een brief van de wijkvereniging in de bus met daarin een uniek stembiljet. Ze konden tot half augustus hun voorkeursrijrichting doorgeven. Ze konden kiezen uit de volgende 3 opties:

Optie A: rijrichting richting Wassenaarseweg
Optie B: rijrichting richting de Van Hoytemastraat
Optie C: geen voorkeur.

In totaal hebben 38 bewoners uit die straat gereageerd. De meerderheid van de stemmers, 23 in totaal, heeft gekozen voor de “rijrichting richting de Van Hoytemastraat” (optie B).

Op 4 september jl. heeft de wijkvereniging de gemeente schriftelijk op de hoogte gebracht van de uitkomst van de stemming en verzocht om de voorkeursoptie over te nemen in de verdere besluitvorming. De gemeente zal op basis van deze brief het proces voor het nemen van een verkeersbesluit opstarten.

Dat proces ziet er op hoofdlijnen als volgt uit. De gemeente zal het voorgenomen verkeersbesluit voor een periode van 4 weken ter inzage leggen. Daarop kunnen zienswijzen worden ingediend. Die bekijkt de gemeente en die neemt daarna een verkeersbesluit. Dat besluit zal voor 6 weken ter inzage worden gelegd. Belanghebbenden kunnen in deze periode – indien gewenst – een bezwaarschrift indienen. Als alles volgens planning verloopt zal Johannes Bildersstraat eind 2018/ begin 2019 aangepast zijn in een éénrichtingsweg. Als het zo ver is wordt u hierover geïnformeerd via de website van de wijkvereniging.

Tot slot nog een paar vragen aan Bas Parlevliet. Hij is bewoner van deze straat en vertelt over de aanstaande veranderingen in de Johannes Bildersstraat.

Wat vind je van dit bewonersinitiatief?
“Ik ben blij met de hulp van de wijkvereniging en trots op het resultaat. Ruim drie jaar geleden heb ik een brief naar de gemeente gestuurd. Mijn boodschap was dat het tweerichtingsverkeer in onze straat niet langer houdbaar was. De brief die ik terugkreeg beviel mij allerminst. Met, naar mijn mening, verkeerde argumenten werd mijn verzoek afgewimpeld. ik vond dat bijzonder teleurstellend.

Het viel mij op dat bij ieder ongeluk, bij iedere schade en bij ieder incident de buurt schande sprak van de situatie. Ik vond het tegelijk erg bijzonder dat niemand de moeite nam om contact op te nemen met de politie, gemeente of de wijkvereniging. Ik heb de buurt moeten mobiliseren, en dat is gelukt. Ik was niet langer een Don Quichot. Tegelijk vind ik het jammer dat ik als individu geen potten kon breken bij de Gemeente. Het bewonersinitiatief heeft het verschil gemaakt”. 

Wat vind je van de uitkomst (richting van Hoytemastraat)?
“Mijn keuze was de andere kant op. Ik koos voor de variant waarbij er zo weinig mogelijk verkeer door onze straat rijdt. Ik denk dan vooral aan de ouders die hun kroost met de auto wegbrengen naar een van de vier scholen in de buurt. Het is hier ‘s morgens net het Wilde Westen.

Eerlijk, Ik hoop dat straks de fietsers weer op straat fietsen in plaats van op de stoep, dat mijn auto niet meer beschadigd raakt en dat de kinderen veiliger kunnen spelen. Als ook de snelheid van het autoverkeer naar beneden gaat, dan ben ik helemaal gelukkig. En of we dan naar links of naar rechts rijden, dat maakt mij weinig uit. Ik ben heel blij met het resultaat.”