Herontwikkeling ANWB-terrein

Het ANWB-terrein aan de Wassenaarseweg wordt herontwikkeld. De gemeenten Wassenaar en Den Haag hebben samen met de ANWB bekeken onder welke voorwaarden herontwikkeling tot stand kan komen. Hierbij is woningbouw als een realistisch scenario besproken. Hiervoor is door de gemeente Wassenaar een startnotitie opgesteld. In deze startnotitie staan de voorwaarden voor de herontwikkeling. De startnotitie kunt u onderaan bij document downloaden.


Waarom een herontwikkeling?

Sinds 1960 is het hoofdkantoor van de ANWB gevestigd aan de Wassenaarseweg. De laatste jaren worden delen van het gebouw niet meer benut. De ANWB voelt zich, ook vanuit historisch perspectief, met deze locatie verbonden en wil daarom graag in Wassenaar gevestigd blijven. Zij hebben daarom verschillende mogelijkheden onderzocht in combinatie met herontwikkeling van een gedeelte van het terrein.

Voor meer informatie en downloaden documenten ga naar deze pagina.