Zilveren koetsje uitgereikt aan wijkbewoner

De voorzitter van de Tweede Kamer, Khadija Arib, reikte vandaag het Zilveren Koetsje uit aan de Haagse journalist Klaas Salverda (58). De onderscheiding is bestemd voor wie langer dan 25 jaar op het Binnenhof werkzaam zijn geweest. Salverda is een van de eerste zelfstandig gevestigde journalisten die hiervoor in aanmerking komt.

Hij begon in 1990 bij de Gemeenschappelijke Pers Dienst – later Geassocieerde Pers Diensten – als Haags redacteur van het Noordhollands Dagblad. Vanaf 1998 vestigde Salverda zich zelfstandig als journalist gespecialiseerd in producties op het vlak van het openbaar bestuur. Bijna 20 jaar lang verzorgde hij de parlementaire berichtenstroom voor het vak- en verenigingsblad van de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten, VNG Magazine. Daarnaast maakte Salverda voor uiteenlopende opdrachtgevers tal van journalistieke producties over openbare orde en veiligheid, bouwen,  milieu, inkopen en aanbesteden en de gehandicaptenzorg.

Tegenwoordig doet hij onder meer de redactie van de website van het Verbond van Sectorwerkgevers Overheid, dat is de koepel van alle overheidswerkgeversorganisaties uit het openbaar bestuur, het veiligheidsdomein en het onderwijs. Tot zijn werkzaamheden behoort opnieuw alle Haagse berichtgeving.

Richtingaanwijzers
Als actief volger van journalistiek nieuws schreef Salverda twee jaar geleden een ruim 600 pagina’s tellend Testament van de Pers. Een ode aan de ambachtelijke journalistiek nu de oplages van papieren kranten sterk dalen. Een zeer ingrijpende en zorgelijke ontwikkeling, vindt Salverda, omdat de daling ook gevolgen heeft voor hun rol als richtingaanwijzers. Een ontwikkeling die vergelijkbaar is met wat politieke partijen, kerken en bonden momenteel doormaken nu de samenleving steeds minder collectief gedeelde beelden kent.

Op deze pagina kunt u van de hand van Klaas Salverda een achtergrond artikel lezen.