Algemene Leden Vergadering - 27 november 2018
View this email in your browser
Den Haag, november 2018
 
Geacht lid van de wijkvereniging, geachte donateur,

Als bestuur van de Wijkvereniging Benoordenhout hebben wij u onlangs uitgenodigd om de Algemene Ledenvergadering op 27 november bij te wonen. Wij hopen uiteraard dat u aanwezig kunt zijn. Hierbij sturen we zoals aangekondigd het Jaarplan 2019 (agendapunt 4).

Wethouder Saskia Bruines te gast
Wij zijn verheugd dat wij wethouder Saskia Bruines bereid hebben gevonden om op 27 november onze gast te zijn. Mevrouw Bruines heeft onder meer stadsdeel Haagse Hout in portefeuille. Graag stellen wij haar in de gelegenheid om voorafgaand aan de ALV met ons van gedachten te wisselen.

Agenda
De agenda van de ALV luidt als volgt:
  1.     Opening en mededelingen;
  2.     Bespreking van de notulen van de vorige algemene ledenvergadering (reeds verspreid)
  3.     Stand van zaken
  4.     Jaarplan (inclusief begroting) 2019
  5.     Contributie 2018. Het voorstel is € 12,50 per lid handhaven.
  6.     Rondvraag.
Wanneer?
Dinsdag 27 november 2018.
Aanvang 19:30 uur, inloop vanaf 19:00 uur.

Waar?
ANWB-gebouw, Wassenaarseweg 220, Den Haag.
(E-gebouw, ter rechterzijde wanneer u op het plein komt).

Vergaderstukken
Hierbij vindt u: Papieren versies van de vergaderstukken zijn op te vragen bij het secretariaat/ledenadministratie, info@wvbn.nl. Ook zijn papieren versies voor u ter inzage aanwezig en op te halen in het Wijkcentrum ’t Benoordenhuis, Bisschopstraat 5, 2596 XH, Den Haag, en in de vergaderlocatie bij aanvang van de vergadering .

Wij hopen u op 27 november te mogen begroeten!

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur,

Paul van Dijk,
secretaris


Mail direct: secretaris@wvbn.nl
Website: www.wvbn.nl
Facebook: www.facebook.com/wijkverenigingbenoordenhout
Twitter: www.twitter.com/wvbenoordenhout
Zie ook: https://www.facebook.com/groups/benoordenhout/