ANWB nieuwbouwplannen

Beste mede-wijkbewoners,

Op 12 november heeft de wijkvereniging ingesproken bij de commissie fysieke leefomgeving van gemeente Wassenaar om daar onze zorg te uiten over de ANWB nieuwbouwplannen. In het bijzonder de hoogte van 47 m. Aanstaande 27 november staat de startnotitie weer op de agenda van de raad, maar de hoogte van 47 m is ongewijzigd.
Vandaar dat we op 23 november bezwaar aangetekend hebben bij B&W en de Raad. (Zie volledige tekst hieronder).

Op 27 november is ook de ALV van de wijkvereniging waar Wethouder Bruines te gast is, maar we roepen toch omwonenden uitdrukkelijk op om bij de Raad van Wassenaar in te spreken over de hoogte en andere zaken waar men zich zorgen over maakt. Op de site van de gemeente Wassenaar treft U aan de laatste versie van de startnotitie en ook hoe U kunt inspreken.

Volledige tekst bewaar verzonden 231118
Aan: Burgemeester en Wethouders en Raad van de gemeente Wassenaar.
Van: Wijkvereniging Benoordenhout te den Haag.
Betr: bezwaar startnotitie locatie ANWB (agenda Raad Wassenaar 27 november aanstaande)