Chat mee over wijkprogramma Benoordenhout

Elk jaar stelt het stadsdeel Haagse Hout een wijkprogramma op voor uw wijk. Het wijkprogramma is een plan van aanpak van de belangrijkste thema’s die bij bewoners leven. Daarbij betrekt de gemeente graag bewoners van de wijk. U kunt samen met andere wijkbewoners in gesprek over thema's als leefbaarheid, veiligheid en verkeersveiligheid. Wilt u meepraten over hoe u Benoordenhout nog leuker kunt maken? Meld u dan aan voor de chatsessie op 15 november 2018.

De chatsessie is op donderdag 15 november van 20.00 tot 21.00 uur. Gewoon thuis met de laptop op de bank of achter de computer. Meld u aan voor de chatsessie. Na aanmelding krijgt u een e-mail met een link waarmee u kunt inloggen voor de sessie.

Hoe werkt het?
Tijdens de chatsessie kunnen bewoners anoniem reageren op elkaars ideeën over de wijk. Later dit jaar zijn de uitkomsten van de chatsessie bekend. De gemeente verwerkt de ideeën uit de sessie in het wijkprogramma 2018 voor Benoordenhout.