Veilig fietsen over de Waalsdorperweg

De gemeente werkt aan logische, snelle en veilige fietsroutes. De Waalsdorperweg maakt hiervan onderdeel uit. De gemeente heeft het ontwerp samen met bewoners gemaakt.

In overleg met omwonenden en de wijkorganisatie Benoordenhout heeft de gemeente een ontwerp gemaakt voor de aanleg van fietspaden en fietsstroken langs de Waalsdorperweg en voor andere aanpassingen die de verkeersveiligheid voor fietsers verbeteren.

Locatie
Het projectgebied is de Waalsdorperweg tussen de van der Aastraat en de Stalpertstraat.

Een foto van de huidige situatie op de Waalsdorperweg
Een foto van de huidige situatie op de Waalsdorperweg

Veilige fietsroute
Aan beide kanten van de Waalsdorperweg worden fietsstroken aangelegd. De overgang van vrijliggend fietspad naar fietsstrook vanuit de Van Alkemadelaan wordt verschoven. In de bocht naar de Else Mauhslaan komen vrijliggende fietspaden. Alle aanpassingen bij elkaar dragen bij aan een veilige verkeerssituatie voor fietsers.

Een impressie van de Waalsdorperweg na de herinrichting
Een impressie van de Waalsdorperweg na de herinrichting

Gecombineerde onderhoudswerkzaamheden
Bij het inplannen van de werkzaamheden kijkt de gemeente altijd of er werkzaamheden gecombineerd kunnen worden. Zo wordt er niet alleen geld bespaard, maar wordt ook voorkomen dat bewoners, ondernemers en bezoekers meerdere malen overlast ervaren. De herinrichting van de Waalsdorperweg wordt dan ook gecombineerd met asfaltonderhoud en rioleringswerkzaamheden. Zowel het hoofdriool als huisaansluitingen worden vernieuwd.

Voorontwerp en planning
Dinsdag 3 juli 2018 ging het college van burgemeester en wethouders akkoord met het ontwerp. De gemeente werkt nu aan de uitwerking van het ontwerp zodat het werk kan worden aanbesteed. De uitvoering start 1 september 2019. Bewoners ontvangen tegen die tijd meer informatie en een uitnodiging voor een inloopbijeenkomst.

Zie ook: Vrijgave voor inspraak Fietsvoorziening Waalsdorperweg (RIS299344)

Meer informatie
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de afdeling Verkeer via fiets@denhaag.nl. Of neem contact op met het klantcontactcentrum.