Beestenboel Benoordenhout

Kommazweefvlieg
De groenste wijk van Den Haag, het Benoordenhout, is niet alleen geliefd en gewaardeerd door de mensen die er wonen. Het Benoordenhout is voor vele dieren ook een favoriete woonplaats.
Op waarneming.nl kun je bekijken welke beesten door waarnemers in het Benoordenhout zijn vastgelegd en met co√∂rdinaten zijn gepubliceerd. Waarneming.nl is het grootste natuurplatform van Nederland en onderdeel van Stichting Natuurinformatie. Waarneming.nl wil iedereen in staat stellen om natuurwaarnemingen op te slaan en te delen via internet, om zo de natuurrijkdom van Nederland en de wereld vast te leggen voor nu en voor de toekomst. Het platform werkt hiertoe samen met duizenden vrijwilligers, zowel rechtstreeks als via meer dan 300 regionale en landelijke werkgroepen. We verzamelen en tonen gegevens maar interpreteren deze niet. Dat is een taak voor andere organisaties, zoals de PGO’s van Nederland. We streven naar een goede samenwerking met alle onderzoekende organisaties.

Wil je meedoen? Maak een account aan en stuur jouw waarneming door!