Booming B’Benoordenhout

Uitnodiging voor de zesenvijftigste wijkborrel THE SIXTIES op donderdag 3 januari aanstaande, aanvang 17.00 uur in “café” Paul Gabriël (Paul Gabriëlstraat sixty).


Het jaar 2019 staat bij de sixties in het teken hoe meer zielen hoe meer vreugd. De sixties bestaan al bijna vijf jaar en worden ervaren als een ongedwongen aangenaam samenzijn. Wij mikken niet op een massale happening maar wij verzoeken jullie vrienden en bekenden in jullie omgeving te stimuleren om de sixties te bezoeken. Er is geen leeftijdsgrens. Sixties slaat op de muziek die er gedraaid wordt en verwijst naar de vele veranderingen die toen plaatsvonden, zoal popconcerten, gelijke rechten voor vrouwen, aow, televisie, vrije zaterdag etcetera.
De borrel is voor iedereen. Wij willen de groep uitbreiden die wij tot op heden bereiken om daarmee de basis te verbreden. Gezien de borrel 12 keer per jaar plaatsvindt en men kan insteken wanneer dat past is enige uitbreiding ons streven.  
Gelukkig Nieuwjaar!

Ons streven is om tijdens iedere borrel een podium te bieden aan een wijkbewoner.Wij denken aan korte intermezzo’s van live muziek, voordrachten van gedichten, een boeiend kortverhaal etc. ter versterking van het café-gevoel en ter stimulering van de kunsten die onze cafés voor wat dat betreft zo mager doen afsteken bij vele andere culturen.
Tijdens elke borrel zijn er altijd wat hapjes die enige kosten met zich meebrengen vandaar het verzoek om een kleine financiële bijdrage. Er staat bij de ingang daarvoor een collecte doos. Bij voorbaat onze dank.
De vele belangstellenden voor een kort edoch indringend optreden kunnen contact opnemen met Jaap de Schepper (jdschepper@casema.nl)
Tot de volgende Sixties!

Anita Kuiken

Bep Bierlaagh

Jaap IJssel de Schepper