Spoeddebat over HMC/Bronovo

Tijdens het spoeddebat in de raadscommissie samenleving over HMC/Bronovo van 17 januari heeft de wijkvereniging ingesproken. Hieronder de volledige tekst.

Geachte Voorzitter,

Mijn naam is Chance Pennington de Jongh en als voorzitter van de wijkvereniging spreek ik namens de wijk het Benoordenhout.

Het Benoordenhout voelt zich in steek gelaten. We hebben nog steeds een enorme kater overgehouden van hoe het gegaan is met het opheffen van lijn 18. We hebben de wijk gemobiliseerd, er is een VVD motie aangenomen, maar het resultaat is bedroevend.

Als je in Uilennest en Duinzigt woont moet soms je eerst 15 min lopen naar de dichtstbijzijnde bushalte, dan ga je met de bus naar Centraal Station en dan moet je overstappen op tram of bus om de rest van de stad te kunnen bereiken. Deze bewoners zijn voor een groot gedeelte ouderen en velen zijn aangewezen op het openbaar vervoer. Na de recente verslechtering van het openbaar vervoer hebben zij één troost en dat is: het Bronovo is in elk geval vlakbij. Maar ook dit gaat verdwijnen. Ik hoef U, hoop ik, niet uit te leggen dat deze mensen in paniek zijn. Kwartier lopen, bus naar CS en dan overstappen naar het Westeinde: ziet U het voor U voor ouderen die slecht ter been zijn?

Wij maken ons grote zorgen over hoe hun zorg er in de toekomst gaat zien en gelukkig zien we de huisartsen aan onze zijde. Ook zij hebben vragen over de inrichting van de zorg, over spoedeisende hulp, over poliklinische hulp en de diagnostiek.

Op 24 januari wordt het personeel ingelicht en daarna gaat het HMC met ons in gesprek om ons te informeren wat de besluiten zijn. Ze hebben de intentie uitgesproken samen met ons de zorg voor de toekomst voor onze wijk in te richten.

Dat klinkt hoopgevend, maar is er reden tot optimisme? Onze recente teleurstellende ervaring met de politiek heeft ons achterdochtig gemaakt. Sluiting van de bibliotheek, opheffen lijn 18, sluiten Bronovo zijn aanslagen op de leefbaarheid van het Benoordenhout. Soms vraag ik mij af of de andere wijken niet per definitie vóór gaan en wij achter aan moeten sluiten. Het coalitieakkoord was misschien een teken aan de wand immers het Benoordenhout wordt in het geheel niet genoemd. Moeten de Benoordenhouters niet zeuren?

De eerste keer dat we over lijn 18 hoorden was er al geen inspraak meer mogelijk en zijn we tot op de dag van vandaag bezig met de schade zoveel mogelijk te beperken. Wat staat ons nu weer te wachten? Is alles al besloten en gaan we een rituele dans beginnen? Het HMC wil ons laten meepraten, maar is dat een doekje voor het bloeden? Staan wij straks weer met lege handen?

Kortom wij doen een dringend beroep op U om voor het Benoordenhout op te komen door drie volgende punten op te pakken:

1. Van de politiek verwachten wij dat zij evenals de minister het huiswerk van HMC overhoort en daar bedoelen wij mee dat nagegaan wordt wat de aannames bij de besluitvorming zijn. Hoe is de samenstelling van onze wijk nu en in de toekomst en wat zegt dit over de zorgvraag? Laten we niet vergeten daar het Bezuidenhout, Mariahoeve, Scheveningen en Wassenaar bij te betrekken. Hoe toekomstbestendig is de business case? In hoeverre is de dure grond van het Benoordenhout de reden om het Bronovo te sluiten? Moeten we ons zorgen maken over de continuïteit van het HMC en staat ons een Slotervaartscenario te wachten?

2. Wij verwachten ook dat U met ons meedenkt en monitort hoe de zorg in de toekomst ingericht gaat worden. Hoe wordt het Hoofdlijnenakkoord ingevoerd? Er zijn mooie vergezichten over meer zorg dichtbij en e-health maar wat betekent dit concreet voor de oudere bewoners van onze wijk waarvan een groot gedeelte nog niet eens een email adres heeft?

3. Als dan toch de stekker uit het Bronovo gaat dan hopen we dat U ons niet weer in de kou laat staan met een houtje touwtje oplossing voor het openbaar vervoer naar het ziekenhuis en zeker niet met een houtje touwtje oplossing voor de inrichting van de zorg in onze wijk, maar wel dat U ons helpt met het inrichten van de zorg die recht doet aan de samenstelling van onze wijk.

Ik dank U voor Uw aandacht.


Geen opmerkingen: