Booming B’Benoordenhout

Uitnodiging voor de zevenenvijftigste wijkborrel the sixties op

donderdag 7 februari
aanvang 17.00 uur
in
“café” paul gabriël
(paul gabriëlstraat sixty)

Het jaar 2019 staat bij de Sixties in het teken hoe meer zielen hoe meer vreugd. De Sixties bestaan al bijna vijf jaar en worden ervaren als een ongedwongen aangenaam samenzijn. Wij mikken niet op een massale happening maar wij verzoeken jullie vrienden en bekenden in jullie omgeving te stimuleren om de Sixties te bezoeken. Er is geen leeftijdsgrens. Sixties slaat op de muziek die er gedraaid wordt en brengen ons in herinnering de vele veranderingen die in die tijd plaatsvonden zoals: popconcerten, dolle mina enz. de borrel is voor iedereen en wie zich geroepen voelt om muziek, een verhaal of anderszins met ons te delen kan het podium betreden. Gezien de borrel 12 keer per jaar plaatsvindt en men kan insteken wanneer dat past is enige uitbreiding ons streven.
Voor alle duidelijkheid: de borrel is voor alle wijkbewoners, maar de nadruk ligt op 50-plus. Mochten vrienden c.q. wijkbewoners belangstelling hebben neem hen mee.

Ons streven is om tijdens iedere borrel een podium te bieden aan een wijkbewoner. Wij denken aan korte intermezzo’s van live muziek, voordrachten van gedichten, een boeiend kortverhaal etc. ter versterking van het café-gevoel en ter stimulering van de kunsten die onze cafés voor wat dat betreft zo mager doen afsteken bij vele andere culturen.

Tijdens elke borrel zijn er altijd wat hapjes die enige kosten met zich meebrengen vandaar het verzoek om een kleine financiële bijdrage. Er staat bij de ingang daarvoor een collectedoos. Bij voorbaat onze dank.

De vele belangstellenden voor een kort edoch indringend optreden kunnen contact opnemen met jaap de schepper (jdschepper@casema.nl)

Tot de volgende Sixties!

Anita Kuiken

Bep Bierlaagh

Jaap IJssel de Schepper

Geen opmerkingen: