Suggesties welkom!

Ter verbetering van de verkeerssituatie achter Shell zijn uw suggesties van harte welkom!

Na het ontvangen van diverse klachten en vragen over de huidige verkeerssituatie achter het Shell hoofdkantoor heeft de gemeente aangeven bereid te zijn om opnieuw naar de verkeerssituatie te kijken.

Wijkgenoten die in de Groenhovenstraat, Schiefbaanstraat, Dedelstraat en van ’t Hoenstraat wonen (en de Oostduinlaan en de Raamweg ter hoogte van deze straten) kunnen tot en met woensdag 6 maart 2019 suggesties indienen om de huidige verkeerssituatie te verbeteren.

Bijgevoegd vindt u een afbeelding van de huidige verkeersituatie. De blauw gemarkeerde straat is een tweerichtingsweg. De groen gemarkeerde straten zijn eenrichtingswegen. De rijrichting op de oranje gemarkeerde straten is afhankelijk van de werkzaamheden van Shell.

Heeft u als bewoner van de bovengenoemde straten een suggestie om de huidige verkeerssituatie te verbeteren? Geef die dan uiterlijk woensdag 6 maart a.s. door aan het stadsdeel Haagse Hout op: haagsehout@denhaag.nl en onder vermelding van “verkeerssituatie Groenhovenstraat” en uw adres.

U kunt – indien gewenst - bijgevoegde afbeelding gebruiken om uw suggestie(s) kenbaar te maken. De gemeente zal de binnengekomen suggestie laten toetsen door verkeerskundigen en tijdens een aparte bijeenkomst met direct omwonenden bespreken om te bezien of de verkeerssituatie herzien moet worden. Mochten daar nieuwe varianten uitkomen, dan zullen die voorgelegd worden aan de direct omwonenden zodat de optie met de meeste stemmen kan worden uitgevoerd.

Geen opmerkingen: