Mobarak moskee

Transcript van de toespraak door Chance Pennington de Jongh tijdens de vredesconferentie in de Mobarak moskee op 16 maart, waar onder andere ook wethouder Rachid Guernaoui aanwezig was.

Dames en heren,

Toen ik de laatste hand aan het leggen was voor deze toespraak kwam het nieuws over de aanslag op de moskeeën in Christchurch binnen. Ik moest direct denken aan U, de Ahmadyya gemeenschap, en werd mij bewust van de angst die U moet voelen naar aanleiding van deze afschuwelijke gebeurtenis. Laat ik daarom beginnen met namens het Benoordenhout mijn medeleven uit te spreken naar U en de gehele moslimgemeenschap. Dit raakt U, maar ook de wijk als geheel want U maakt daar deel van uit. U bent namelijk onze moskee en als er is iets Uw geloofsgenoten aangedaan wordt, dan raakt ons dat net zo goed. Deze daad is verwerpelijk, maar is ook een waarschuwing voor ons land. Door het internet zijn verwerpelijk ideeën voor iedereen toegankelijk en dan is Nieuwzeeland wel heel dichtbij.

Laat ik beginnen met de Ahmadyya gemeenschap te danken dat zij deze avond georganiseerd heeft. Het onderwerp vrede krijgt nu een extra lading en iedere spreker zal ongetwijfeld vanuit zijn of haar invalshoek iets over zeggen. Ik spreek namens de wijk, het Benoordenhout, en vanuit mijn invalshoek wil ik zeggen en dat de wijk met u meeleeft en deze aanslag met de sterkst mogelijke bewoordingen afwijst en wil het daarbij laten. Met andere woorden ik zal mij beperken tot het onderwerp vrede in het Benoordenhout.  

Afgelopen januari was ik ook bij U te gast. De aanleiding daarvoor was een heel bijzondere: toen het grootste gedeelte van het Benoordenhout op 1 januari nog op één oor lag, zijn mensen van Uw Moskee, de Oostduinlaan opgegaan om de vuurwerkresten op te ruimen. U heeft toen meegedongen naar de verkiezing van de schoonste straat van den Haag en op die avond kreeg U van de gemeente de prijs goed voor €2500. U heeft vervolgens een mooi gebaar gemaakt door dit cadeau aan de wijkvereniging aan te bieden. Nu hebben U en ik nog een actiepunt en dat is samen te bepalen wat de bestemming zal zijn voor die prijs.

Die avond was voor mij een hele bijzondere. Ik moet U namelijk bekennen dat ik daarvoor nog nooit, behalve als toerist, in een moskee op bezoek ben geweest en had aan het begin van de avond best wel wat vragen. De meeste zijn beantwoord en zo heeft die avond in mij aan het denken gezet. Die avond kreeg ik ook een boekje mee van de Ahmadyya geloofsgemeenschap met de titel: Islam en de vrijheid van meningsuiting. De subtitel is: het verrassende standpunt van de kalief van de grootste moslimorganisatie ter wereld.

Ik kan U zeggen inderdaad, ook voor mij, verrassend.

Ik lees over Vrijheid van meningsuiting en godsdienstvrijheid. Op die avond gaf U ook aan dat voor U  de Koran niet letterlijk opgevat moet worden, maar eerder een inspiratiebron is om door middel van zelfreflectie te komen tot betere inzichten. Zelfs op het kwetsbare gebied van godsdienst en geloof staat U voor de vrijheid van meningsuiting. U vind ook dat mensen met een andere mening alleen met de pen bestreden mogen worden. U wijst het gebruik van geweld in zijn algemeenheid af en dat is vandaag helaas heel erg actueel.

Op die avond zijn de meeste van mijn vragen beantwoord en ik had ik mij nu aan de vrouwen van Uw gemeenschap willen richten, maar ik geloof dat ze niet aanwezig zijn. Ik heb ze gemist op die avond en dat is jammer. Na de bijeenkomst in januari georganiseerd door de mannelijke volwassenen organisatie, vandaag de jonge mannen organisatie is het een idee om de vrouwen iets in de wijk te laten organiseren?

De Ahmadyya gemeenschap heeft wat mij betreft al veel vooroordelen weggenomen en ik ben ervan overtuigd dat als U doorgaat met dit soort initiatieven dit ook zal gelden voor de gehele wijk.

In zijn algemeenheid geldt dat de beeldvorming over een geloofsgemeenschap bepaald wordt door haar uitingen. Echter in dit communicatietijdperk kan iedereen mooie verhalen houden en dan is het krachtig als woorden ook ondersteund worden door daden. Dat heeft U aangetoond met Uw opruimactie waarmee U veel goodwill heeft opgebouwd. Maar dat niet alleen: naar aanleiding van het gedoe rond het Cornelis Haga Lyceum in Amsterdam heeft TV West aan Rahan Waheed van Uw gemeenschap de vraag gesteld of er behoefte is voor Islamitisch onderwijs. Het antwoord was dat Uw gemeenschap zoveel mogelijk wil integreren in de samenleving en daar past dit niet bij. Uw kinderen gaan ook niet naar islamitisch basisonderwijs. Ik kan U verzekeren dat dit soort uitspraken binnenkomen en aantonen dat Uw mooie woorden ook gevolgd worden door daden. Ik kan niet anders zeggen dat dit soort boodschappen hoopgevend en inspirerend zijn voor mensen binnen en buiten de Islamitische gemeenschap.

Tenslotte nog een enkele opmerking over deze avond. Deze conferentie toont aan dat u geïntegreerd ben in onze samenleving en onze wijk. Wij zijn er trots op dat de oudste Moskee van Nederland in onze wijk staat, maar vooral dat deze staat voor een gedachtengoed dat we delen. Uw initiatieven worden zeer op prijs gesteld en de wijkvereniging zal haar best doen om de verbinding met onze wijk te bevorderen. 

Ik dank U allemaal voor Uw aandacht.

Geen opmerkingen: