Werkzaamheden aan het fietspad Oostduinlaan starten op 6 mei 2019

Mensen moeten zich veilig, snel en comfortabel op de fiets door de stad en de regio kunnen verplaatsen. Fietsers hebben fietspaden van goede kwaliteit nodig. Om de kwaliteit van de fietspaden te verbeteren heeft de gemeente het programma ‘Omzetting Fietspaden’. Dit betekent dat de tegels van veel fietspaden worden vervangen door rood asfalt.

Ook het fietspad aan de Oostduinlaan, tussen de Wassenaarseweg en de Carel van Bylandtlaan wordt aangepakt. Op maandag 6 mei starten de werkzaamheden aan de Oostduinlaan en duren tot en met vrijdag 5 juli.

Dit betekent dat u verkeershinder kunt ervaren, maar het streven is dit te beperken. Er zal geen gehele afsluiting van de Oostduinlaan zijn voor het doorgaande verkeer. Wel zal er een plaatselijke wegversmalling worden toegepast.

Wat gaat er wel en niet veranderen tijdens de werkzaamheden?

Fietsers worden gedurende de werkzaamheden omgeleid. Fietsers in de richting van de Carel van Bylandtlaan worden omgeleid via de Wassenaarseweg en de Bachmanstraat. Fietsers in de richting van de Ruychrocklaan worden omgeleid via de Raamweg en de Groenhovenstraat.

Tijdens de werkzaamheden is het niet mogelijk om te parkeren langs de Oostduinlaan. De TTO taxistandplaats langs de Oostduinlaan komt tijdelijk te vervallen en wordt verplaatst naar de Van der Haerstraat.

De bushalte van HTM aan de Oostduinlaan blijft operationeel tijdens de uitvoeringsperiode. Bussen zullen niet worden omgeleid en de dienstregeling blijft ongewijzigd.

Heeft u vragen en/ of opmerkingen over de werkzaamheden?

Neem dan contact op met Edwin Tettero, uitvoering gemeente Den Haag, via telefoonnummer 06 - 55844144. Krijgt u een antwoordapparaat? Spreek dan uw naam, vraag en contactgegevens in. U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Voor alle andere vragen kunt u contact opnemen met de gemeente Den Haag via www.denhaag.nl/contact of op telefoonnummer 14 070 (op werkdagen bereikbaar van 08.30 uur tot 17.00 uur).

Geen opmerkingen: